Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar konton och clearingnummer

Clearingnummer

Vilket är mitt clearingnummer?

Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer.
Clearingnummer kan t.ex. behöva uppges vid insättningar till kontot eller nytt autogiromedgivande

Konton

Det har dragits pengar från mitt konto och det står Vardagspaketet på kontoutdraget, vad är det?

Vardagspaketet är ett samlingsnamn för våra dagliga banktjänster, till exempel bankkort och Internetbanken Privat. Avgiften för dessa tjänster dras automatiskt från kontot.

Jag har ett konto med en bankbok, hur får jag bankboken avregistrerad?

Bankboken behöver lämnas in till ett Nordeakontor. Har du inte möjlighet att besöka ett kontor går det bra att skicka in bankboken till närmaste kontor tillsammans med en skriftlig begäran om att få bankboken avregistrerad från kontot. Adress till kontor hittar du här.Öppnas i nytt fönster

Jag har ett konto med en bankbok och jag kan inte hitta bankboken. Vad behöver jag göra för att kunna använda kontot?

Du behöver förlustanmäla bankboken. I samband med förlustanmälan kommer kontot att avslutas. En förlustanmälan och avslut av konto kan ta upp till 6 veckor från att vi fått anmälan tills kontot är avslutat.

Har du andra konton i Nordea eller om saldot på kontot är 0 kr, fyller du i och skickar in anmälan nedan. 

Saknar du konton i Nordea och det finns en behållning på kontot ringer du kundservice för att få hjälp. Du kan även få hjälp att avsluta ditt konto genom att vända dig till din andra bank där du har konton idag.

Observera! Är det ett gemensamt konto måste båda kontohavarna signera förlustanmälan och få kopian på sina ID-handlingar bekräftade.

Så här fyller du i förlustanmälan för att flytta pengarna till ett annat av dina Nordeakonton:

  • Fyll i samtliga uppgifter i dokumentet Anmälan förlust av bankbok (pdf, 158 KB)Öppnas i nytt fönster.
  • Skriv ut anmälan och skriv under den.
  • Kopiera din ID-handling och be någon bekräfta (vidimera) att din ID-handling är äkta. Det gör personen genom att skriva sin underskrift någonstans på kopian av ID-handlingen. 
  • Skicka den underskrivna anmälan tillsammans med den vidimerade kopian av din ID- handling till den förtryckta adressen på anmälan eller lämna in kuvertet till ett Nordea kontor.   

Vill du sätta in pengarna på någon annan persons konto, ditt konto i annan bank eller om kontot rör ett dödsbo, kontaktar du vår Kundservice på telefon 0771-22 44 88 så hjälper vi dig vidare. Kundservice har öppet alla dagar 8-20.

Hur avslutar vi ett gemensamt konto som vi inte längre behöver?

Om samtliga kontohavare har Nordeas Internet och Telefontjänst får ni hjälp genom att ringa Kundservice 0771-22 44 88, antingen i samma samtal eller i separata samtal. Kontot avslutas när alla kontohavare godkänt avslutet.

Om någon kontohavare saknar Nordeas Internet och Telefontjänst skickas en blankett hem för er att fylla i och signera. Samtliga kontohavare behöver signera blanketten innan den skickas tillbaka. Kontot avslutas när den signerade blanketten inkommer till Nordea.

Hur avslutar jag ett konto som jag inte längre behöver?

Du som myndig kund kan avsluta Personkonto, Kapitalkonto eller Förmånskonto med egen dispositionsrätt, utan bankbok, via formuläret på sidan Avsluta konto i Nordea.

Konto/konton avslutas tillsammans med de tjänster som finns anslutna till respektive konto vid avslutstillfället och saldot redovisas till angivet konto. 

Exempel på tillhörande tjänster är bankkort, Swish, Autogiro, Placeringsfördelaren och automatiska överföringar. Om samtliga konton avslutas kommer också Nordea via Internet och Telefon avslutas. 

Övriga kontoavslut hänvisas till Kundservice på telefon 0771-22 44 88, öppet alla dagar 8-20.

Hur ser jag transaktioner på mina konton?

Nya Internetbanken
Logga in med e-kod eller Mobilt BankID. Klicka på det konto du önskar information om. Du kan filtrera på datum, belopp och inkommande eller utgående belopp.

Gamla Internetbanken
Logga in med e-kod eller Mobilt BankID. Klicka på det konto du önskar information om. I rullisten "Datum" väljer du period.
Mobilbanken

Logga in i Mobilbanken. Välj Översikt och klicka på det konto du önskar information om.

Talsvar
Ring 0771-22 44 88, tryck 1 för Talsvar och välj 22# för senaste transaktioner.

Hur långt tillbaka i tiden kan jag se mina transaktioner?

Nya Internetbanken

I nya Internetbanken kan du för närvarande se 18 månader tillbaka i tiden.

Gamla Internetbanken

I gamla Internetbanken kan du för närvarande se 36 månader tillbaka i tiden.

Mobilbanken
I Mobilbanken kan du för närvarande se 3 månader tillbaka i tiden.

Talsvar

Uppläsning av de senaste transaktionerna

Hur öppnar jag ett nytt konto?

Du öppnar ett nytt konto via InternetbankenÖppnas i nytt fönster. Gå till ”Vardagsärenden”, ”Konton” och ”Öppna konto”. Välj önskad kontotyp och följ vidare instruktioner.

Är du inte kund i Nordea? Bli kund online.

Kan jag namnge mina konton själv?

Nya Internetbanken
Logga in i nya Internetbanken med e-kod eller Mobilt BankID. Klicka på önskat konto, sedan Visa kontouppgifter. Under rubriken Eget namn klicka på Ändra. Fyll i önskat namn och spara.

Gamla Internetbanken

Logga in i Internetbanken med e-kod eller Mobilt BankID. Välj fliken "Inställningar" och sedan "Redigera konton". Ange eget namn och klicka på spara.

Mobilbanken
Logga in i Mobilbanken. Klicka på önskat konto, sedan Kontouppgifter. Klicka på pennan till höger om kontonamnet. Fyll i önskat namn och spara.

Jag behöver ett kontoutdrag, hur gör jag?

Nya Internetbanken

Du kan se och skriva ut kontoutdrag upp till 18 månader tillbaka i tiden. Välj ”Översikt”, klicka på kontot det gäller och specificera sökningen.

Gamla Internetbanken 

Du kan se och skriva ut kontoutdrag upp till 36 månader tillbaka i tiden. Välj ”Vardagsärenden”, ”Konton” samt ”Kontoutdrag och kontoinformation”. Där väljer du konto och önskad period.

Betalningar kan hittas 10 år bakåt i tiden under ”Betala och överföra” – ”Betalningshistorik”.

Mobilbanken

Du kan se kontoutdrag upp till 3 månader tillbaka i tiden. Välj ”Översikt” och tryck på det aktuella kontot. 

Hur gör jag för att se mitt saldo?

Nya Internetbanken

Du kan se saldot genom att välja ”Översikt”.

Gamla Internetbanken

Du kan se saldot via ”Vardagsärenden” och ”Konton”.

Mobilbanken 

Du kan se saldot genom att trycka på ”Översikt”.

Talsvar

Ring 0771-22 44 88, tryck 1 för Talsvar och välj 21# för Saldo.

Byta bank från Nordea

Hur avslutar jag mina konton när jag ska byta bank?

Om du vill avsluta dina konton i samband med att du byter bank, så ska du kontakta din nya bank.

Nordea har tillsammans med övriga banker inom Bankföreningen tagit fram gemensamma rutiner för att ditt bankbyte ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. 

Du hittar en steg-för-steg beskrivning av hur bankbytet går till i Bankföreningens broschyr "Bankgemensamma rutiner för bankbyte".

Här finns också en checklista som visar vilka uppgifter du behöver lämna till banken. 

Förbered dig noga. En bra början är att gå igenom checklistan för bankbyteÖppnas i nytt fönster.  

Hur gör jag med autogiro och e-faktura?

Notera eller skriv ut en översikt över autogiron och e-fakturor som du har hos oss. Du hittar din översikt i internetbanken. Efter att du avslutat ditt konto hos oss försvinner all information om dina autogiron och e-fakturor. E-fakturor måste du registrera på nytt hos banken du byter till. Den banken kommer att flytta dina autogiron, men det är alltid bra att kontrollera att alla autogiron blivit korrekt flyttade.

Hur gör jag med kontokredit och kreditkortsskuld?

Om du har en kvarstående kontokredit eller kreditkortsskuld måste du betala in skulden innan kontot och kortet kan avslutas. Aktuell kreditkortsskuld hittar du i din mobil- och internetbank. Kontakta oss om du är osäker på vilket belopp du ska betala in. När du betalat in hela skulden, kontakta oss på nytt för att få reda på hur stor skuldräntan är, och betala in den i förskott på kontot.

Hur gör jag om det är flera kontohavare?

I de fall kontot har fler kontohavare behöver samtliga kontohavare godkänna att kontot ska avslutas.

Var hittar jag kontonummer och kontoutdrag?

Du hittar information om konton och kontonummer i Internetbanken och Mobilbanken under Översikt.

Fick du inte svar på dina frågor?

Fråga Nova Öppnas i nytt fönster