Konto och banktjänster för dig som bor utomlands

Vårt utbud är anpassat för Norden

Finansiella tjänster och produkter är strikt reglerade över hela världen. Nordea är en nordisk bank och vi erbjuder produkter och tjänster till kunder som är bosatta i Norden, anpassade för varje lokalt nordiskt land, det vill säga Sverige, Danmark, Finland och Norge.

I Sverige är våra produkter och tjänster utformade efter de regulatoriska krav och den skattelagstiftning som gäller för Sverige. Vi har också, som alla banker, stränga krav att känna våra kunder och förstå varför de behöver våra tjänster. På grund av detta är vår möjlighet att erbjuda produkter och tjänster till dig som bor utanför Sverige begränsad.

Om du bor i eller flyttar till ett land inom EU/EES 

Om du bor i ett land som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan du ha tillgång till grundläggande tjänster (som transaktionskonto, debitkort och mobil- och nätbank). Det krävs dock att vi har full kundkännedom och förstår syftet med att du behöver tjänsterna i Sverige. 

Om du bor i eller flyttar till ett land utanför EU/EES

Vår möjlighet att tillhandahålla tjänster och produkter till kunder bosatta i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är mycket begränsad.

Om du bor eller flyttar till ett land utanför EU/EES kan du därför få besked om att vi avslutar konton och tillhörande tjänster. Vi rekommenderar att du istället använder dig av bank och banktjänster i landet du bor i.

Om du har återkommande insättningar på kontot, till exempel från Pensionsmyndigheten, kontaktar du dem och ber dem att istället sätta in pengarna direkt på ett konto i landet där du bor, vilket blir smidigare för dig i slutändan.