Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen du får från jobbet. Din tjänstepension kan bestå av kollektivavtalad pension, ofta kallad avtalspension, eller av individuell tjänstepension som styrs av din arbetsgivare.

Det här är tjänstepension

Tjänstepension är den delen av pensionen du får av din arbetsgivare. Den utgör cirka 20–50 procent av din totala pension. Du kan själv påverka hur du vill placera din tjänstepensionÖppnas i nytt fönster, genom att välja vilka fonder du vill spara i. Eller så kan du låta pensionsbolaget sköta förvaltningen åt dig. 

Din tjänstepension kan vara utformad på två olika sätt:

  • Om tjänstepensionen är avtalad inom ramen för ett kollektivavtal – mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund – kallas den för kollektivavtalad tjänstepensionÖppnas i nytt fönster eller avtalspension.
  • Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du istället ha en individuell tjänstepension. Villkoren sätts då mellan dig och din arbetsgivare och det kan därför se olika ut beroende på var du jobbar. Det bästa är att kolla med din arbetsgivare vad som gäller.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Individuell tjänstepension

Individuell tjänstepension innebär att din arbetsgivare har tecknat avtal direkt med ett pensionsbolag och betalar in till din pension. Din arbetsgivare har gjort ett första val kring hur din pensions ska placeras, antingen i fondförsäkring eller i en traditionellt förvaltade försäkring.

Du har dock möjlighet att påverka så att valet passar just dig. Ta hjälp av vår digitala pensionsrådgivare Nora. Hon ger en rekommendation på en placering av dina pensionspengar, som passar dina förväntningar på värdeökning och din inställning till risk.

Du som anställd kan även ha din löneväxling i en individuell tjänstepension, som ett extra komplement till din ordinarie pensionsavsättning från din arbetsgivare.

Avgiftstak för flyttavgift

Från och med den 1 april 2021 införs en maxavgift vid flytt av fond- och depåförsäkring (ej traditionella försäkringar). Det innebär att du som vill flytta din individuella tjänstepension inte behöver betala mer än 600 kronor i avgift. Det är det pensionsbolag du flyttar ifrån som tar ut avgiften.

De nya reglerna gäller endast för individuell tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Avtalspension har ett separat regelverk för flytträtt och flyttavgifter inom respektive avtalsområde.

Här kan du läsa hur du flyttar din pension till Nordea.

Avtalspension – om din arbetsgivare har kollektivavtal

En kollektivavtalad tjänstepension kallas också för avtalspension. Det avtal som din avtalspension utgår från beror på vilken arbetsgivare du har och om du är kommunalt, landstings-, statligt eller privat anställd.

Här är några av de vanligaste avtalspensionerna – läs mer om den pensionsform som gäller för dig.

Privatanställd arbetare

SAF-LO är avtalspension för dig som är privatanställd arbetare.

Läs mer om SAF-LO

Kommun- och landstingsanställd

KAP-KL är för dig som är anställd i kommun eller landsting.

Läs mer om KAP-KL

Anställda inom bank och finans

BTP är tjänstepension för dig inom bank och finans.

Läs mer om BTP

Privatanställd tjänsteman

Avtalspensionen ITP är för dig som privatanställd tjänsteman.

Läs mer om ITP

Statligt anställd

PA16 är en avtalspension för dig som är statligt anställd.

Läs mer om PA16

Hur mycket får jag i tjänstepension?

Hur mycket får jag i tjänstepension?

Hur mycket du får i tjänstepension beror på flera olika faktorer. Den största faktorn är hur mycket pengar du har tjänat i ditt liv. Till skillnad från den allmänna pensionen finns det oftast inget inkomsttak för tjänstepensionen. Ju mer du tjänar desto större del utgör tjänstepensionen av din slutgiltiga pension.

Hur långt upp i åldern du arbetar och hur länge du väntar med att ta ut din tjänstepension, är andra faktorer som påverkar. Du väljer själv vid vilken ålder du vill ta ut din tjänstepension och på hur många år du vill att den ska betalas ut. Du kan tidigast välja att ta ut din tjänstepension från 55 års ålder, och som kortast få den utbetald under fem år.

Hur kan jag påverka min tjänstepension?
Förmåns- eller premiebestämd tjänstepension?
Under hur många år betalas tjänstepensionen ut?
Vem ärver min tjänstepension när jag går bort?
Vad är efterlevandeskydd?
Är du anställd och saknar tjänstepension?
Flytta hem tjänstepension från utlandet?

Hur mycket får jag i tjänstepension?

Hur mycket du får i tjänstepension beror på flera olika faktorer. Den största faktorn är hur mycket pengar du har tjänat i ditt liv. Till skillnad från den allmänna pensionen finns det oftast inget inkomsttak för tjänstepensionen. Ju mer du tjänar desto större del utgör tjänstepensionen av din slutgiltiga pension.

Hur långt upp i åldern du arbetar och hur länge du väntar med att ta ut din tjänstepension, är andra faktorer som påverkar. Du väljer själv vid vilken ålder du vill ta ut din tjänstepension och på hur många år du vill att den ska betalas ut. Du kan tidigast välja att ta ut din tjänstepension från 55 års ålder, och som kortast få den utbetald under fem år.

Hur kan jag påverka min tjänstepension?

Du kan påverka din tjänstepension, eller avtalspension, genom att välja förvaltningsform. Välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Generellt sett passar fondförsäkring dig som har lång tid kvar till pension. Då kan du ta högre risk i ditt sparande och därmed ha chans till bättre avkastning. 

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget sköter förvaltningen åt dig, oftast med någon form av garanti. I en fondförsäkring väljer du fonder själv från ett fondtorg. Pengarna placeras först i en så kallad entrélösning och du kan sedan välja att ligga kvar i den, eller själv välja vilka fonder du vill spara i.

Du väljer även om din pension ska omfattas av ett återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster. Det innebär att värdet på ditt sparande betalas ut till din familj om du skulle avlida innan hela pensionskapitalet har betalats ut.

En avtalspension kan du flytta mellan olika försäkringsbolag via avtalets valcentral. Kolla med din arbetsgivare vad som gäller för just dig. 

För individuell tjänstepension, och snart även privat ålderspension som du har hos oss på Nordea, kan du använda vår digitala pensionsrådgivare Nora för att få rådgivning på ditt pensionssparande. Du kan också boka ett rådgivningsmöte.

Vad är skillnaden på förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension?

Din tjänstepension kan antingen vara förmånsbestämd eller premiebestämd.

Förmånsbestämd tjänstepension

En förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procent av din slutlön när du går i pension. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att betala in tillräckligt med pengar för att det ska bli så.

Du kan inte själv välja hur du vill placera en förmånsbestämd tjänstepension. Men du kan istället påverka storleken på din pension, genom att ha en så hög pensionsgrundande lön som möjligt. Och genom att jobba heltid tills det är dags att ta ut din pension.

Premiebestämd tjänstepension

Om du har en premiebestämd pension sätter din arbetsgivare in en summa pengar till din framtida pension. Den är kopplad till vad du tjänar just nu. Ju högre lön, desto mer pengar betalas in.

Storleken på en premiebestämd tjänstepension beror alltså till stor del på hur väl premierna placerats. Du bestämmer själv hur du vill placera pengarna, och har på så sätt större möjlighet att påverka din tjänstepension.

Under hur många år betalas tjänstepensionen ut?

Tjänstepensionen kan betalas ut så länge du lever, men du kan ta ut den på kortare tid också.

Vanligtvis finns en lägsta ålder för när du börjar tjäna in till din tjänstepension och en högsta när din arbetsgivare slutar betala in fler premier. Kolla med din arbetsgivare för att se vad som gäller för dig.

Läs om uttagsreglerna för pensionens olika delar

Vem ärver min tjänstepension när jag går bort?

Vem som ärver din tjänstepension styrs inte av arvsordningen utan av vem som är insatt som förmånstagare i varje enskild försäkring. Detta gäller alla typer av pensionsförsäkringar. För att en förmånstagare ska kunna ärva din tjänstepension måste du ha ett återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension.

De allra flesta pensionsförsäkringar har ett så kallat  standardförordnande, vilket innebär att pensionen per automatik betalas ut till make/maka/sambo i första hand och till eventuella barn i andra hand. Har du inte gjort ett aktivt val tillfaller pengarna i din tjänstepension alltså i första hand din make/maka/sambo och i andra hand eventuella barn.

Vem kan vara förmånstagare till din tjänstepension? Det är endast make/maka/sambo och barn som kan vara förmånstagare till pensionsförsäkringar. Har man inte egna barn kan man välja makes/makas/sambos barn.  Ett barnbarn kan dock inte vara förmånstagare till en pensionsförsäkring, och inte heller andra arvingar. 

Så ser du över eller ändrar förmånstagare 
För att se över eller ändra förmånstagare för din tjänstepension, kontakta ditt pensionsbolag. Har du flera olika sparanden behöver du kontakta samtliga bolag som förvaltar dina tjänstepensioner. 

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på de olika typer av försäkringsskydd som reglerar vad som händer med dina pensionspengar om du dör i förtid. Försäkringsskydden minskar din pension, så fundera på om de behövs, eller om det finns andra försäkringsalternativ som passar dig bättre.

Återbetalningsskydd

Vill du att din familj ska få din intjänade pension om du skulle avlida, ska du ha ett  återbetalningsskydd. Att ha återbetalningsskydd på din pension under yrkeslivet är ingen större kostnad. Nackdelen är att din egna pension minskar något eftersom du går miste om arvsvinster.

Kostnaden för ditt återbetalningsskydd höjs ju närmare du kommer din pension och under utbetalningstiden. Fundera därför på om din nuvarande livssituation gör att du behöver ett återbetalningsskydd.

I vissa tjänstepensioner ingår återbetalningsskydd och i vissa måste du aktivt välja det själv.

Arvsvinster

Om du valt bort återbetalningsskydd och avlider fördelas dina sparade pengar ut i form av arvsvinster till dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring som du. Om du inte har något återbetalningsskydd får du ta del av arvsvinsterna. Arvsvinsterna fördelas alltså bara mellan dem som inte har återbetalningsskydd.

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som är kopplad till din tjänstepension och som är valbar. Den ger din familj ett visst belopp under en viss period om du avlider innan pensionen betalas ut. 

Du kan som regel välja ett familjeskydd på 1 - 4 prisbasbelopp som betalas ut till dina förmånstagare under 5 - 20 år. Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din tjänstepension och din pension kommer därför att bli något lägre. Till skillnad från återbetalningsskyddet är det en direkt kostnad.

Tänk på att skyddet bara gäller så länge nya premier betalas in. Om du blir arbetslös, eller byter till ett jobb med ett annat tjänstepensionsavtal, slutar skyddet att gälla. 

Är du anställd och saknar tjänstepension?

Om du inte får någon tjänstepension från jobbet är det viktigt att du har ett privat pensionssparande. Vi rekommenderar att du sparar 5 procent av din bruttolön, vilket motsvarar den summa som de flesta arbetsgivare sätter av varje månad i tjänstepension.

Välj någon av de här sparformerna:

För ditt privata pensionssparande kan du göra skatteavdrag på upp till 35 procent av din inkomst, upp till tio prisbasbelopp. Det gäller även när du driver eget företag och ska ansvara för ditt pensionssparande själv.

Hur flyttar jag hem tjänstepension jag tjänat in utomlands?

Vi kan hjälpa till och hantera större delen av processen att flytta hem din pension till Sverige. Vi håller en löpande kontakt med de utländska pensionsbolagen och ansvariga myndigheter i det land du har din pension.

Läs mer om hur du flyttar hem din utlandspension.

Tjänstepension för dig som är företagare

Om du är egenföretagare är det viktigt att du själv ansvarar för att sätta av pengar till din pension. Vi rekommenderar att du sparar minst 4,5 procent av din bruttolön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till sina anställda i tjänstepension.

Jag vill erbjuda mina anställda tjänstepension

Har du ett företag med anställda? Då har du möjlighet att spara till dig och dina anställdas tjänstepension genom ditt företag. Läs mer om tjänstepension för företagare.