Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen du får från jobbet. Din tjänstepension kan bestå av kollektivavtalad pension, ofta kallad avtalspension, eller av individuell tjänstepension som styrs av din arbetsgivare.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den delen av pensionen du får av din arbetsgivare. Den utgör cirka 20–50 procent av din totala pension. Du kan själv påverka hur du vill placera din tjänstepensionÖppnas i nytt fönster, genom att välja vilka fonder du vill spara i. Eller så kan du låta pensionsbolaget sköta förvaltningen åt dig. 

Din tjänstepension kan vara utformad på två olika sätt

  • Om tjänstepensionen är avtalad inom ramen för ett kollektivavtal – mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund – kallas den för kollektivavtalad tjänstepensionÖppnas i nytt fönster eller avtalspension.
  • Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du istället ha en individuell tjänstepension. Villkoren sätts då av din arbetsgivare och det kan därför se olika ut beroende på var du jobbar. Det bästa är att kolla med din arbetsgivare vad som gäller.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Individuell tjänstepension

Individuell tjänstepension innebär att din arbetsgivare har tecknat avtal direkt med ett pensionsbolag och betalar in till din pension. Din arbetsgivare har gjort ett första val kring hur din pensions ska placeras, antingen i fondförsäkring eller i en traditionellt förvaltad försäkring.

Du har dock möjlighet att påverka så att valet passar just dig. Ta hjälp av vår digitala pensionsrådgivare Nora Pension. Hon ger en rekommendation på en placering av dina pensionspengar som passar dina förväntningar på värdeökning och din inställning till risk.

Du som anställd kan även ha din löneväxling i en individuell tjänstepension, som ett extra komplement till din ordinarie pensionsavsättning från din arbetsgivare.

Gör du inga egna val placerar vi pensionen åt dig

Har du en individuell tjänstepension som är placerad i en fondförsäkring hos oss, och du inte har gjort några egna fondval, placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Det är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen.

Avgiftstak för flyttavgift

Den 1 april 2021 infördes en maxavgift vid flytt av fond- och depåförsäkring (ej traditionella försäkringar). Det innebär att du som vill flytta din individuella tjänstepension inte behöver betala mer än 600 kronor i avgift. Det är pensionsbolaget du flyttar från som tar ut avgiften.

De nya reglerna gäller endast för individuell tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Avtalspension har ett separat regelverk för flytträtt och flyttavgifter inom respektive avtalsområde.

Här kan du läsa hur du flyttar din pension till Nordea.

Avtalspension – om din arbetsgivare har kollektivavtal

En kollektivavtalad tjänstepension kallas också för avtalspension. Det avtal som din avtalspension utgår från beror på vilken arbetsgivare du har och om du är kommunalt, landstings-, statligt eller privat anställd.

Här är några av de vanligaste avtalsområdena – läs mer om det område som gäller för dig.

Privatanställd arbetare

SAF-LO är avtalspension för dig som är privatanställd arbetare.

Läs mer om SAF-LO

Kommun- och regionsanställd

AKAP-KL och KAP-KL är avtalspension för dig som är anställd inom kommun och region.

Läs mer om AKAP-KL/KAP-KL

Anställda inom bank och finans

BTP är avtalspension för dig inom bank och finans.

Läs mer om BTP

Privatanställd tjänsteman

ITP är avtalspension för dig som är privatanställd tjänsteman.

Läs mer om ITP

Statligt anställd

PA 16 är en avtalspension för dig som är statligt anställd.

Läs mer om PA 16

Vanliga frågor om tjänstepension

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Tjänstepension för dig som är företagare

Om du är egenföretagare är det viktigt att du själv ansvarar för att sätta av pengar till din pension. Vi rekommenderar att du sparar minst 4,5 procent av din bruttolön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till sina anställda i tjänstepension.

Jag vill erbjuda mina anställda tjänstepension

Har du ett företag med anställda? Då har du möjlighet att spara till dig och dina anställdas tjänstepension genom ditt företag. Läs mer om tjänstepension för företagare.