Avtalspension PA16

Du som är statligt anställd får avtalspension PA16. Idag är inte Nordea valbart för nyteckning inom avtalsområdet men har du valt att placera din avtalspension hos oss tidigare kan du fortsätta vara kvar hos oss med ditt befintliga sparande.

Om avtalspension PA16

Idag sker ingen nyteckning i avtalspension PA16 i Nordea men har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du även i framtiden låta oss förvalta dina pensionspengar åt dig. 

Avtalspension PA16 är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd av staten. Hos oss kan du ha din avtalspension placerad i fonder. Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder du vill spara i, men vill du ha hjälp kan vi ta hand om det åt dig. 

Förvaltningsform för PA16

Ålderspension Fond

Med Ålderspension Fond väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier i vårt Hållbart Val-utbud. 

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill. 

Nordea Pensionsportfölj

Om du inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension PA16 innan 1 januari 2011 har du någon av nedanstående produkter.  Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. 

Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vår fondförsäkring Ålderspension Fond. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta oss för att få reda på vad som är gäller för just dig.

Observera att nedan är en sparform av PA16 som inte längre erbjuds.

Avtalspension PA16, pensionssparande med garanti (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationPensionssparande med garanti
GarantiI ett pensionssparande med garanti får du förutom garanti* på dina insatta pengar också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i både aktier och räntebärande värdepapper.

Avtalspension PA16, traditionell förvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.


Avtalspension PA16, fondförvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiI den här produkten har du ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?

Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha 10 fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Futura. 

Icke upphandlat fondutbud 

Utbetalning

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på mars och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Priser

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på mars och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Priser

Priser PA16, sparande i fonder
Specifikation Pris 
Fondförvaltningsavgift 0,10- 1 %, beroende på fondval 
Fast avgift, per år  91 kr
Avgift för flytt till annat försäkringsbolag* 500 kr 

* Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.