Vad är avtalspension PA 16?

PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är statligt anställd. Om du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning 1, annars tillhör du Avdelning 2. Har du avtalspension PA 16 hos oss tillhör du Avdelning 2. Det är en förmånsbestämd pensionsplan med en kompletterande del som är avgiftsbestämd. Det är denna del som du sparar hos oss.

Idag sker ingen nyteckning i avtalspension PA 16 i Nordea. Har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du även i framtiden låta oss förvalta dina pensionspengar åt dig. Om du har sparande i PA 16 Avdelning 2 hos en annan försäkringsgivare som inte är valbar idag kan du välja att flytta din avtalspension till oss.

Du kan läsa mer om PA 16 på spv.seÖppnas i nytt fönster.

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Fondutbud för PA 16

Se vårt rabatterade fondutbud för PA 16. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i.

Fondutbud för PA 16 Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om avtalspension PA 16

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Avgifter för tjänstepension PA 16 Avdelning 2

PA 16 med fondförvaltningAvgift
Kapitalavgift
0,00 %
Förvaltningsavgift fonder
(Se "Priser" i fondlistanÖppnas i nytt fönsterför detaljerad kostnadsinformation per fond)
0,20 - 1,0 %
Förvaltningsavgift Nordea Pensionsportfölj PA 16
(Se basfaktablad för detaljerad kostnadsinformation)
0,40 - 0,30 %
Fast årsavgift112 kr
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)
500 kr

Avgifter för äldre sparprodukter (premiegaranti och traditionell förvaltning) inom PA 16 hittar du härÖppnas i nytt fönster.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din avtalspension PA 16 om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du får svar på dina frågor när du planerar för din pension.Öppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av avtalspension PA 16 Avdelning 2
För avtalspension PA 16 är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt PA 16-avtalet. Du kan starta utbetalningen av den valbara delen tidigast när du fyllt 63 år och det finns ingen övre gräns för när du behöver starta din utbetalning. Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål. Du kan ta ut din pension livet ut eller under en begränsad tid, 10 - 20 år. När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen. 

Så startar du utbetalninge
n
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast 6 månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din utbetalning ska starta.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din avtalspension PA 16 betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Försäkringen går att flytta från försäkringsbolag som inte är valbara inom avtalspension PA 16. Kontakta oss för mer information. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet i fondförvaltning

Hur du sparar till din pension har effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När du pensionssparar i en fondförvaltning bestämmer du själv hur stort fokus du vill ha på hållbarhet i ditt sparande. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper du kan välja bland. Inom Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning.  

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i entrélösningen Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster sparar du i en produkt som ingår i Nordea Hållbart Urval och som har hållbarhet i fokus. 

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.