Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension PA16

Du som är statsanställd får avtalspension PA16. Efter sista december 2015 sker ingen nyteckning av PA16 i Nordea.

Om avtalspension PA16

Hos oss kan du placera din avtalspension i fonder. Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det.  

För dig som har mer än 20 år kvar till pensionen rekommenderar vi att ditt sparande består mest av aktiefonder. Då har du en större chans att få högre avkastning på lång sikt.

Förvaltningsformer

Nordea Pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder. Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt.

Basfakta för Nordea Pensionsportfölj (PA16 & BTP) (pdf, 219 KB)Öppnas i nytt fönster

Spara i fonder

Med sparande i fonder väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Välj mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension. Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension PA16 innan 1 januari 2011 har du någon av nedanstående produkter.  Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande i fonder. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som är gäller för just dig.

Observera att detta är en sparform av PA16 som inte längre erbjuds.

Avtalspension PA16 är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd av staten.

Avtalspension PA16, pensionssparande med garanti (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationPensionssparande med garanti
GarantiI ett pensionssparande med garanti får du förutom garanti * på dina insatta pengar också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i både aktier och räntebärande värdepapper.

Avtalspension PA16, traditionell förvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.


Avtalspension PA16, fondförvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiI den här produkten har du ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?

Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Futura. 

Icke upphandlat fondutbud 

Priser och utbetalning