Så fungerar skatt på pension

Hur mycket skatt du behöver betala på din pension är individuellt, men generellt ser det ut så här:

  • När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor.
  • När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.
  • Du som har sparat privat till din pension via en kapitalförsäkring eller ISK, har redan betalat skatt genom den årliga schablonskatten. Då tillkommer alltså ingen extra skatt när pensionen betalas ut. Får du däremot pension från ett individuellt pensionssparkonto (IPS), eller en privat pensionsförsäkring, drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.

Vad är grundavdrag?

Grundavdrag är ett automatiskt avdrag från din beskattningsbara inkomst, till exempel lön eller pension. Det innebär att det finns en lägsta gräns, eller ”fribelopp”, för när du börjar betala inkomstskatt.

Om grundavdraget höjs blir fribeloppet större, och du behöver därför inte betala lika mycket i skatt.

Din ålder påverkar hur stor din pension blir

Din ålder spelar också en roll i hur stor din pension blir. För pensioner du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre. Det beror på att grundavdragen är olika beroende på hur gammal du är.

Lägre skatt på pension efter 66 år

För de pensioner du tar ut från det år du fyller 66 år är skatten lägre, eftersom grundavdraget då höjs.

Även om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år. Anledningen till det är att din inkomstskatt på lön då också är lägre.

Det är alltså fördelaktigt att fortsätta arbeta efter 65 års ålder av flera anledningar. Skatten sänks och du får dessutom mer intjänad pensionsrätt ju längre du jobbar.

Så undviker du restskatt som pensionär

Om du får inkomster från flera håll finns det risk att du får betala restskatt på pensionen, eftersom ditt totala skatteavdrag kan bli för lågt. Det är du själv som är ansvarig för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst.

Två åtgärder du kan ta för att slippa restskatt på pensionen är att

  • kontakta den största pensionsutbetalaren och be att de drar mer skatt
  • begära jämkning från Skatteverket.

Läs mer om hur du undviker restskatt som pensionär