Synpunkter och förslag

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Vår målsättning är att snabbt ge svar i varje fråga, men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge ett korrekt svar.

Vi vill gärna ha dina synpunkter för att bli en bättre bank för dig.

Hit vänder du dig med ditt klagomål

Har du ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som har hanterat ditt ärende för utredning, förklaring och svar i ärendet. Du kan också kontakta Kundservice för att få hjälp. Det är kostnadsfritt att framföra klagomål.

Nordeas Kundombudsman

Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundombudsman, som är klagomålsansvarig i Nordea.

Möjligheter till rådgivning och prövning utanför Nordea

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål och anser att Nordea inte tagit dina synpunkter i beaktande finns det flera oberoende organisationer och myndigheter som kan hjälpa dig. De flesta av dessa av dessa organisationer och myndigheter vänder sig dock endast till privatkunder. Du kan självfallet vända dig till något av dessa institut även om ditt ärende redan har prövats av Nordea och eller Nordeas Kundombudsman.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Inklusive Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som ger opartisk fakta och vägledning utan kostnad i bank- och finansfrågor respektive försäkringsfrågor. 

Telefon: 0200-22 58 00 

www.bankforsakring.konsumenternas.seÖppnas i nytt fönster 

Adress: Box 242 15, 104 51 Stockholm

Kommunala konsumentvägledningen

Konsumentvägledare finns i ett flertal kommuner. Konsumentvägledaren lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska respektive juridiska frågor. 

Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på www.konsumentverket.seÖppnas i nytt fönster

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister bland annat rörande köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och ett företag. Anmälan görs av konsumenten. Konsumenter kan, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom viss angiven tid, vända sig till ARN för att få tvisten prövad.

Telefon: 08-508 860 00 

www.arn.seÖppnas i nytt fönster 

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm

Allmän domstol

Du kan också pröva tvisten i allmän domstol, gäller både privat- och företagskund. Det kan vara bra att anlita ett ombud, exempelvis en advokat, som kan hjälpa till med en bedömning av ärendet och bistå med rådgivning angående möjligheterna att nå framgång i domstol.

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på www.domstol.seÖppnas i nytt fönster.

Visselblåsning

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Nordeas internkontroll och verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel, bedrägeri samt andra oegentligheter, men inte ens de mest effektiva kontroller och rutiner kan förhindra alla tänkbara situationer.

Nordeas visselblåsarsystem är öppet för alla intressenter – kunder, partners, berörda samhällsgrupper, medarbetare, med flera. Här kan alla anmäla missförhållanden och känna sig trygga med det. Du kan använda visselblåsarsystemet om du misstänker exempelvis kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller oegentligheter såsom bedrägerier eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande i vår verksamhet eller i våra produkter och tjänster. Det kan till exempel röra sig om något som strider mot lagar, regler, interna riktlinjer, instruktioner eller anvisningar.

Rapportera misstänkta tjänstefel eller oegentligheterÖppnas i nytt fönster på nordea.com.