Tyck till om oss

Lämna gärna dina synpunkter och förslag till oss. Eller har du ett klagomål att framföra? Hör av dig till oss!

Synpunkter och förslag

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Vår målsättning är att snabbt ge svar i varje fråga, men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge ett korrekt svar.

Vi vill gärna ha dina synpunkter för att bli en bättre bank för dig.

Hit vänder du dig med ditt klagomål

Har du ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som har hanterat ditt ärende för utredning, förklaring och svar i ärendet. Du kan också kontakta Kundservice för att få hjälp. Det är kostnadsfritt att framföra klagomål.

Möjligheter till rådgivning och prövning utanför Nordea

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål och anser att Nordea inte tagit dina synpunkter i beaktande finns det flera oberoende organisationer och myndigheter som kan hjälpa dig. De flesta av dessa av dessa organisationer och myndigheter vänder sig dock endast till privatkunder. Du kan självfallet vända dig till något av dessa institut även om ditt ärende redan har prövats av Nordea och eller Nordeas Kundombudsman.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Inklusive Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som ger opartisk fakta och vägledning utan kostnad i bank- och finansfrågor respektive försäkringsfrågor. 

Telefon: 0200-22 58 00 

www.bankforsakring.konsumenternas.seÖppnas i nytt fönster 

Adress: Box 242 15, 104 51 Stockholm

Kommunala konsumentvägledningen

Konsumentvägledare finns i ett flertal kommuner. Konsumentvägledaren lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska respektive juridiska frågor. 

Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på www.konsumentverket.seÖppnas i nytt fönster

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister bland annat rörande köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och ett företag. Anmälan görs av konsumenten. Konsumenter kan, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom viss angiven tid, vända sig till ARN för att få tvisten prövad.

Telefon: 08-508 860 00 

www.arn.seÖppnas i nytt fönster 

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm

Allmän domstol

Du kan också pröva tvisten i allmän domstol, gäller både privat- och företagskund. Det kan vara bra att anlita ett ombud, exempelvis en advokat, som kan hjälpa till med en bedömning av ärendet och bistå med rådgivning angående möjligheterna att nå framgång i domstol.

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på www.domstol.seÖppnas i nytt fönster.

Visselblåsning

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Nordeas internkontroll och verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel och bedrägeri, men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmanar vi alla våra kunder, partners och egna medarbetare att alltid rapportera eventuella misstankar om bedrägeri eller oetiskt agerande.

Rapportera misstänkta tjänstefel eller oegentligheter: https://report.whistleb.com/sv/NordeaÖppnas i nytt fönster

Vad ska du rapportera?

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av misstänkta tjänstefel eller oegentligheter, såsom bedrägeri eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande. 

Rutinen ska inte användas för kundklagomål eller för sådant som rör enskilda tvister. Om du vill framföra ett kundklagomål kan du göra det under ”Klagomål”.

Hur ska du rapportera?

Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom alla rapporterade misstankar ändå hanteras strikt konfidentiellt. Men du kan också välja att rapportera anonymt via vårt system som hanteras av en extern part. Systemet är helt skilt från Nordeas övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar ett meddelande.

Om du så önskar har du rätt att begära och få en fullständig förteckning över den information som finns sparad om ditt fall. Du har också rätt att, vid behov, begära att Nordea korrigerar ofullständig eller felaktig information.

Du kan rapportera på engelska, danska, finska, norska och svenska. En anmälan som görs på något annat språk kommer inte att behandlas.