Fonder

Fonder är en enkel sparform som passar de flesta. När du sparar i en fond får du på ett smidigt sätt tillgång till värdepappersmarknaden, exempelvis aktier eller räntebärande värdepapper. Genom ett månadssparande i fonder ger du dig själv en god möjlighet till att få se dina pengar växa, men fondsparande passar även bra för engångsinsättningar.

Våra fonder

I vårt stora fondutbud kan du välja en fond som passar dig, beroende på ditt sparmål och vilken risk du är beredd att ta. Har du svårt att välja, kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad är en fond?

Fondsparande passar alla som sparar långsiktigt. Sparar du i en fond har du större möjlighet att få dina pengar att växa jämfört med om du har dem på ett sparkonto. Det är samtidigt mindre riskfyllt än att spara i enskilda aktier.

Vi berättar mer om fonder

Så sparar du hållbart

Att spara hållbart betyder att du kan få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

Experterna berättar

Vårt enklaste fondsparande

Med Nordeas Strategafonder får du ett komplett fondsparande i en fond. Dessa fonder passar dig som vill ha ett enkelt fondsparande som är aktivt förvaltat av oss. Du väljer en fond och resten sköter vi.

Läs mer om Nordea Strategafonder

Vår hållbara fondfamilj

Nordeas Starsfonder tar ansvar ett steg längre och investerar bara i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning.

Läs mer om Nordea Starsfonder

Nordea Klimatfond

Investera i klimatfrågans lösningar. Nordea Klimatfond ger dig möjlighet att placera i företagen som erbjuder framtidens hållbara lösningar.

Läs mer om Nordea Klimatfond

Lake in Nordic forest

I vår fondförvaltning lägger vi stor vikt vid frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Vi är Nordea Funds Ab, Svensk filial

Nordea Funds Ab är ett nordiskt fondbolag inom Nordeakoncernen. Här hittar du information om bolaget och kontaktuppgifter.

Läs mer om Nordea Funds Ab

Vårt fondutbud

Hela Nordeas fondutbud finns samlat i vår fondinformationstjänst. Där kan du bland annat följa fondernas utveckling samt ta del av och ladda ned informationsmaterial.

Se vårt fondutbud

Fondnyheter

Här publicerar vi fondnyheter om fusioner, namnändringar, stängda fonder eller andra ändringar i våra fonder och i vårt fondutbud.

Läs om ändringar i vårt fondutbud och i våra fonder

Om fondsparande

Här finns information för dig som sparar i fonder och handlar med fondandelar.

Om sparande

Kom igång med ditt sparande! Här finns lite tips och råd.