Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Fonder

Fonder är en enkel sparform som passar de flesta. Genom ett månadssparande i fonder ger du dig själv en god möjlighet till att få se dina pengar växa, men fondsparande passar även bra för engångsinsättningar.

Vad är en fond?

En fond kan på ett enkelt sätt beskrivas som en samling av aktier eller andra värdepapper, exempelvis räntebärande värdepapper, och alla som sparar i fonden äger en del av den samlade tillgången. Om din fond således investerar i aktier från 20 olika börsföretag kommer du som fondägare indirekt att bli ägare i alla dessa 20 företag. Genom att spara dina pengar i en fond behöver du själv alltså inte bry dig om att köpa aktier - istället gör en fondförvaltare jobbet åt dig. Vill veta mer om hur fonder fungerar kan du läsa om det här.

Det finns flera fördelar med att spara i fonder

Fondsparande är en av de vanligaste sparformerna och en utmärkt form för alla som vill spara långsiktigt. Börja månadsspara till dig själv eller sätt upp ett sparande till dina barn.

Det finns flera fördelar med att spara i fonder. Om du sparar dina pengar i en fond har du större möjlighet att få dina pengar att växa jämfört med om du har dem på ett sparkonto. Det är dessutom mindre riskfyllt att spara i fonder i jämförelse med att spara i enskilda aktier. 

Vad ska man investera i?

När man väljer vilken fond man ska investera i är det viktigt att tänka på ens ändamål med sparandet. Fondvalet beror således på vilket mål man har med sparandet och kommer därför skilja sig åt om man sparar för en pension eller ett månadssparande.  I vårt stora fondutbud nedan kan du välja en fond som passar dig, beroende på ditt sparmål och vilken risk du är beredd att ta. Har du svårt att välja, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta bästa fonden!

Vårt fondutbud

Hela Nordeas fondutbud finns samlat i vår fondinformationstjänst. Där kan du bland annat följa fondernas utveckling samt ta del av och ladda ned informationsmaterial.

Se vårt fondutbud

Så sparar du hållbart

Ett sparande i hållbara fonder betyder att du kan få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

Läs mer om hur du kan starta ett hållbart sparande här

Kom igång snabbt med sparroboten Nora

Snabbaste sättet att starta ett fondsparande är genom vår sparrobot Nora.

Börja spara nu

Våra fonder

I vårt stora fondutbud kan du välja en fond som passar dig, beroende på ditt sparmål och vilken risk du är beredd att ta. Har du svårt att välja, kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi hjälper dig välja fond!

Boka in ett rådgivningsmöte online så hjälper vi till att hitta fonder som passar just dig.

Rådgivning online Öppnas i nytt fönster

Ring oss!

Du kan alltid ringa oss och ställa frågor kring vårt fondutbud. Vår kundservice har öppet dygnet runt.

Ring 0771-22 44 88! Öppnas i nytt fönster

Spara jämställt med vår nya fond

Ett enkelt fondsparande

Med Nordeas Strategafonder får du ett komplett fondsparande i en fond. Dessa fonder passar dig som vill ha ett enkelt fondsparande som är aktivt förvaltat av oss. Du väljer en fond och resten sköter vi.

Läs mer om Strategafonderna

Vår hållbara fondfamilj

Nordeas Starsfonder investerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid.

Läs mer om Starsfonderna

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond investerar i företag som skapar lösningar som bättre utnyttjar världens resurser. Fonden har tre huvudsakliga fokusområden, alternativ energi, resurseffektivisering och klimatskydd.

Läs mer om Nordea Klimatfond

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Lake in Nordic forest

I vår fondförvaltning lägger vi stor vikt vid frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Vi är Nordea Funds Ab, Svensk filial

Nordea Funds Ab är ett nordiskt fondbolag inom Nordeakoncernen. Här hittar du information om bolaget och kontaktuppgifter.

Läs mer om Nordea Funds Ab

Helgdagar påverkar fondhandel

Kommande helgdagar påverkar handeln med fondandelar i några av våra fonder. Se vilka fonder som berörs.

Läs mer om fondhandeln och helgdagar här

Fondnyheter

Här publicerar vi fondnyheter om fusioner, namnändringar, stängda fonder eller andra ändringar i våra fonder och i vårt fondutbud.

Läs om ändringar i vårt fondutbud och i våra fonder

Fondtorget

I både Nordea Investor och i Internetbanken kan du handla med fler än 400 fonder. Där hittar du alla Nordeas egna fonder, men också fonder från exempelvis Alfred Berg, Lannebo och Skagen.

Läs mer

Om fondsparande

Här finns information för dig som sparar i fonder och handlar med fondandelar.

Om sparande

Kom igång med ditt sparande! Här finns lite tips och råd.