Därför ska du spara i fonder

Fondsparande är en av de vanligaste sparformerna, och passar bra för dig som vill spara långsiktigt.

  • Sparar du i fonder får dina pengar en större chans att växa
  • Det är mindre riskfyllt än att spara i enskilda aktier, eftersom en fond innehåller många olika värdepapper
  • Det är enkelt att komma igång och kräver inga stora summor – det räcker med 100 kronor i månaden.

Läs mer om fördelarna med att spara i fonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hur vill du börja fondspara?

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Men du kan behöva olika mycket hjälp, beroende på hur erfaren fondsparare du är. Välj det sätt som passar dig.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vad är en fond?
Räkna på hur ditt sparande kan växa
Fondspara med Nordeas hållbara urval

Vad är en fond?

En fond är en samling aktier eller andra värdepapper, till exempel räntebärande värdepapper. Alla som sparar i fonden äger en del av de samlade tillgångarna. När du sparar i en fond blir du alltså indirekt delägare i alla de företag vars aktier ingår i fonden.

Här kan du läsa mer om vad en fond är

Räkna på hur ditt sparande kan växa

I vår sparkalkylator kan du räkna på hur ditt sparande kan växa över tid när du sparar i fonder. Är du osäker på hur mycket du ska spara varje månad? Ett tips är att lägga undan tio procent av nettolönen i ett sparande. Bland Nordeas kunder är det genomsnittliga sparbeloppet 2 000 kronor i månaden.

När du fyller i utvecklingen per år kan du ha i åtanke att aktiemarknaden ger en genomsnittlig årsavkastning på 7 procent*. Det är ingen garanti att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning, men det ger en fingervisning om hur mycket ett fondsparande kan växa över tid.


*7 % är en enkel tumregel, där man räknar med 3 % BNP tillväxt + 2 % utdelningar + 2 % inflation = 7 % genomsnittlig börsavkastning över tid.

Fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Ett sparande i fonder kan också betyda att du kan få dina pengar att växa, utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning (ESG).

Nordea erbjuder ett brett urval av fonder som använder särskilda hållbarhetskriterier. Men dessa kan också se olika ut beroende på vilken fond det är och vilken marknad den placerar på. Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vårt arbete kring  ansvarsfulla investeringar vilket gör att de tillämpar grundläggande ESG-kriterier.   

Men vi erbjuder även flera fonder som har specifika hållbarhetskriterier och för att göra ditt val lättare så har vi selekterat fram flera av dessa fonder inom vårt hållbara urval.

Läs mer om hur du kan börja spara inom vårt erbjudande för Nordeas hållbara urval.

Vanliga frågor om fonder och fondsparande

Bra att veta om fondsparande

Nordea Funds Ab
Ett nordiskt fondbolag inom Nordeakoncernen. Här hittar du information om bolaget.

Helgdagar som påverkar handeln
Se vilka helgdagar som påverkar fondhandeln, och vilka fonder som berörs. Även dag före helgdag (halvdag) kan påverka fondhandeln i vissa fonder.

Fondändringar
Här kan du läsa om fusioner, namnändringar, stängda fonder och andra ändringar i vårt fondutbud.

Fondtorget
I fondtorget hittar du alla Nordeas fonder, men också externa fonder från till exempel Alfred Berg, Lannebo och Skagen.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och prospekt hittar du i fondlistan, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.