Köpa och sälja fonder – så går det till

Att handla med fonder innebär att du köper eller säljer andelar i en viss fond. Här går vi igenom hur fondhandel fungerar och det du behöver veta när du ska börja köpa och sälja fonder.

Hur fungerar fondhandel?

En fond är en samling av olika värdepapper, till exempel aktier eller räntor. Investerar du i en fond äger du en del av fonden, tillsammans med fondens andra delägare. När du handlar med fonder köper eller säljer du därför dina andelar i fonden, inte de värdepapper som ingår i fonden.

Fonder handlas alltid till okänd kurs

Fonder köps eller säljs alltid till okänd kurs. Det innebär att du, till skillnad från aktier, inte får se fondens kurs, som även kallas NAV-kurs, i realtid. Priset sätts istället oftast en gång om dagen.

När du köper fonder väljer du en summa du vill köpa för. Vill du köpa för 10 000 kronor får du alltså så många fondandelar som de pengarna räcker till, baserat på fondens kurs den dagen du handlar.

När du säljer innehav från fonder kan du välja ett belopp som du vill sälja, alternativt sälja hela innehavet.

Så köper du fonder

Du kan köpa fonder på olika sätt, till exempel hos en bank, en mäklare eller ett fondbolag. Vi har ett stort utbud av fonder att välja bland.

När du köper fondandelar bestämmer du en summa du vill köpa för, och får då så många andelar som pengarna räcker till. Priset är okänt för dig som köpare och sätts av fondbolaget en gång om dagen.

Det klockslag som den slutgiltiga kursen bestäms för dagen kallas för bryttidpunkt. Bryttidpunkten kan variera för olika bolag och olika fonder. Se vilka tider som gäller för våra egna fonderÖppnas i nytt fönster.

Hur väljer jag rätt fond?

Det finns tusentals fonder att välja mellan, fler än det finns aktier faktiskt. Så hur ska man tänka när man väljer en fond?

För att hjälpa dig att hitta rätt fond har vi listat fyra punkter du bör ta hänsyn till:

1. Risknivå

Risknivå

Första steget är att bedöma din egen riskvillighet och förmåga att ta risk. Detta för att du ska klara av att behålla din investering även vid en ordentlig nergång och hålla fast vid din ursprungliga strategi. Om du är osäker på vilken risk du är villig att ta så kan du prata med en rådgivare eller testa vår digitala rådgivare Nora.

Fundera på hur länge du vill spara

Din placeringshorisont kan också avgöra vilken risk som passar dig bäst. På kort sikt kan avkastningen på aktiemarknaden variera kraftigt och resultera i förluster. Då kan det vara lämpligt med en fond som har låg risk.

På längre sikt har aktiemarknaden visat sig ge stabilare avkastning med lägre risk för förlust. Med en längre placeringshorisont kan det därför passa att ta lite högre risk.

Läs mer om risk och riskspridning här.

2. Kategori
3. Morningstarbetyg
4. Fondavgift

Risknivå

Första steget är att bedöma din egen riskvillighet och förmåga att ta risk. Detta för att du ska klara av att behålla din investering även vid en ordentlig nergång och hålla fast vid din ursprungliga strategi. Om du är osäker på vilken risk du är villig att ta så kan du prata med en rådgivare eller testa vår digitala rådgivare Nora.

Fundera på hur länge du vill spara

Din placeringshorisont kan också avgöra vilken risk som passar dig bäst. På kort sikt kan avkastningen på aktiemarknaden variera kraftigt och resultera i förluster. Då kan det vara lämpligt med en fond som har låg risk.

På längre sikt har aktiemarknaden visat sig ge stabilare avkastning med lägre risk för förlust. Med en längre placeringshorisont kan det därför passa att ta lite högre risk.

Läs mer om risk och riskspridning här.

Kategori

Vill du att dina pengar ska investeras i en särskild region, i en viss bransch eller i en viss typ av fond? Då kan du sortera bland fonderna i vårt utbud, för att hitta de fonder som har den exponeringen du söker.

Region

Exempel på region kan vara Sverige, Europa, Nord Amerika eller världen. Du kan även välja mellan olika teman och om fonden ska ha en hållbar placeringsinriktning. 

Hållbarhet

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för investerare.  Flera frågar sig hur deras investeringar ska kunna påverka företagens fokus på hållbarhet.

Som aktiv ägare med hållbarhetsfokus kan fondförvaltare dels rösta på bolagsstämmor och dels välja att prata om hållbarhetsfrågor med företagsledningar.

Aktiva och passiva fonder

Du kan även ta ställning till om fonden ska vara aktivt eller passivt förvaltad. 

En aktiv fond innebär att fondförvaltaren aktivt beslutar vilka innehav fonden ska ha. En aktiv förvaltare försöker investera i aktier som utvecklas bättre än genomsnittet.

En passiv fond innebär att innehaven i fonden i det närmaste har samma innehav som det index fonden ska efterlikna. Fonden förvaltas inte aktivt vilket gör att avgiften ofta är lägre än för en aktiv fond.

Morningstarbetyg

I de flesta fondlistor finns betyg från MorningstarÖppnas i nytt fönster som återger hur väl en fond har presterat över de senaste åren. Betyget beaktar bland annat hur väl det gått för en fond givet risken som fonden tar, vilken region eller bransch fonden investerar i, storleken på fonden och hur länge fonden funnits. 

Fem stjärnor är högst och en stjärna är lägst. Det finns flera fonder som saknar betyg. Det betyder oftast att de inte funnits tillräckligt länge för att betyget ska kunna beräknas.

Det finns inga garantier för att en fond med ett högt betyg utvecklas väl även i framtiden. Betyget återger endast hur fonden presterat historiskt.

Fondavgift

När du sorterat fram ett antal fonder som är jämförbara i termer av risk, kategori och betyg så är det rimligt att jämföra avgifter. Som investerare vill du inte betala för mycket, men du behöver också vara säker på att du tittar på jämförbara fonder när du jämför avgifter. 

Till exempel så kommer aktiva fonder i regel ha högre avgifter än passiva fonder. Fonder som investerar i exotiska regioner kommer ha högre avgifter än de som investerar i etablerade marknader. Fonder med inbyggd funktionalitet som till exempel kontinuerligt korrigerar risknivån kommer ha högre avgift än passiva fonder som inte gör det.

En låg avgift kan ha stor påverkan på avkastningen för din investering.

Så säljer du fonder

När du vill sälja andelar i en fond väljer du hur många procent av dina andelar du vill sälja. Den summa du får ut av försäljningen baseras på fondens kurs den dagen du lägger säljordern.

Om du säljer andelarna innan bryttidpunkten får du den kurs som bestäms efter bryttidpunkten den dagen. Säljer du senare får du den kurs som bestäms efter bryttidpunkten nästa bankdag.

När får jag pengarna på kontot?

Hur snabbt du får pengarna från försäljningen in på ditt likvidkonto kan variera beroende på vilken fond du säljer och varifrån du handlar. När du säljer Nordeas egna fonder får du normalt sett pengarna inom två bankdagar.

Läs mer om försäljning av våra egna fonder här.Öppnas i nytt fönster

Information om handel med Nordeas fonder

Här hittar du all information som kan vara bra att känna till när du handlar med andelar i våra egna fonder.

Minsta insättning

Minsta insättning

Om du börjar spara i någon av Nordeas fonder kan du som minst sätta in 100 kronor. Undantag finns exempelvis för institutionella fonder, Småbolagsfond Norden och för Optima.

Vilket belopp som gäller för dessa fonder står angivet i fondens produktblad som du hittar i vår fondlista.

Bryttidpunkt och fondkurs
Likviddagar
Fondhandel vid helgdagar
Valutaväxling
Övrig information

Minsta insättning

Om du börjar spara i någon av Nordeas fonder kan du som minst sätta in 100 kronor. Undantag finns exempelvis för institutionella fonder, Småbolagsfond Norden och för Optima.

Vilket belopp som gäller för dessa fonder står angivet i fondens produktblad som du hittar i vår fondlista.

Bryttidpunkt och fondkurs

När du handlar med fonder lägger du en order om köp, försäljning eller omplacering. De flesta av våra fonder har bryttidpunkt klockan 15:30, vilket innebär att ordern måste läggas före denna tid för att utföras och beräknas senare samma dag. Läggs ordern efter klockan 15:30 kommer ordern att avräknas till nästa bankdags andelsvärde.

Läs mer om Nordea Fonders värderingsprinciper härÖppnas i nytt fönster.

Ditt fondvärde visas med senast känd fondkurs, även kallat NAV-kurs. Handel i fonder sker dock alltid till nästa kurs som är okänd i förväg. Lägger du en säljorder på ett visst belopp och ditt fondvärde sjunker under orderbeloppets storlek kommer säljordern att avvisas. Försäljning av fondandelar genererar kapitalvinst eller -förlust.

Annan bryttidpunkt för vissa fonder

Vissa av våra fonder har andra bryttidpunkter. För Kinafonden, Indienfonden och European Stars gäller att ordern måste läggas före bryttiden klockan 14:00 på en vanlig bankdag för att ordern ska avräknas till samma dags kurs. Läggs ordern klockan 14:00 eller senare kommer ordern att avräknas till nästa bankdags andelsvärde.

För Norafonderna, Hållbarhetsfond Avkastning, Försiktig, Balanserad och Tillväxt samt Hållbarhetsfond Obligationer Global är bryttiden klockan 12:00. 

För Asian Stars Fund, Globala Tillväxtmarknader och Japan Fund är bryttiden klockan 15:30. men andelsvärdet för köp och försäljning beräknas till påföljande bankdags kurs.

Observera att ovanstående information om bryttider gäller Nordeas egna fonder. För fonder från externa bolag vänligen se fondens prospekt.

Likviddagar

Köp av andelar

När du köper andelar i våra fonder ska likvidbeloppet finnas tillgängligt vid fondens bryttidpunkt, på det likvidkonto du valde när du la din order. Pengarna dras från ditt likvidkonto två bankdagar efter kursdagen.

Försäljning av andelar

När du löser in fondandelar gäller normalt två likviddagar, det vill säga du får pengarna insatta på konto två dagar efter inlämnat uppdrag. För Asian Stars Fund, Globala Tillväxtmarknader och Japan Fund gäller tre likviddagar från orderdagen.

Generellt sett har en fond alltid en viss del pengar i sin kassa (likviditet) för att kunna möta de uttag som fondandelsägare kan komma att begära ur fonden. Om tillräcklig likviditet inte skulle finnas i fonden för att möta uttagen, behöver fonden sälja värdepapper eller andra innehav så snart som möjligt för att kunna betala ut pengar till fondandelsägarna.

Undantag kan göras om en sådan försäljning väsentligt skulle kunna missgynna övriga andelsägares intresse. Då får fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. 

Observera att denna information gäller för Nordeas egna fonder.

Fondhandel vid helgdagar

Vid helgdagar kan vi ibland stänga vissa fonder för handel.

Fonderna värderas inte då det är helgdag i det land fonden är registrerad i. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg. Helgdagar kan beröra fonder som är registrerade i andra länder eller fonder som placerar en stor del på en stängd marknad, exempelvis Japan för Japan Fund.

Om en fond är stängd för handel på grund av helgdag kan du alltid lägga en köp- eller säljorder i fonden. Handeln kommer då att ske till nästa bankdags kurs, efter den dag fonden inte längre påverkas av helgdagen.

Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och Investeringssparkonto (ISK), som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Halvdagar i Sverige

I samband med svenska helgdagar kan handeln, för fonder som är registrerade i Sverige, påverkas redan dagen före helgdagen. Då måste uppdrag om köp och inlösen i nedanstående fonder registreras före klockan 12:00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs.

Fonder som berörs

AktiefonderRäntefonder
Institutionella Aktiefonden SverigeInstitutionella Räntefonden långa placeringar
Nordea AlfaNordea Bostadsobligationsfond
Nordea Sverige PassivNordea Obligationsfond
Nordea OlympiafondNordea Private Banking Ränteportfölj
Nordea Småbolagsfond SverigeNordea Swedish Bond Stars
Nordea Swedish Stars

Valutaväxling

När du handlar i en fond med en annan basvaluta än SEK så växlar Nordea automatiskt din order till relevant utländsk valuta. Vid en köporder görs växlingen i samband med att din order skickas till fondbolaget. Vid försäljningar görs växlingen i samband med att dina pengar betalas ut.

Aktuellt pris för valutaväxling hittar du i aktuell prislista (pdf, 181 KB)Öppnas i nytt fönster.

Exempel på valutaväxling

Du köper en fond som är noterad i EUR. För att kunna handla fonden måste ditt svenska orderbelopp växlas. Om du till exempel köper andelar i fonden för 10 000 SEK så behövs det 1 000 EUR, om växelkursen står i 10 SEK. Om priset för växlingen är 0,25% när du köper andelarna i fonden så läggs 0,25% på valutakursen när Nordea utför växlingen, och priset för växlingen tas från ditt köpbelopp. Det betyder med andra ord att du i det här exemplet köper andelar för 9997,5 x 10,0025 = 1000 EUR. Din kostnad för växlingen blir då 2,5 kr och du får fondandelar för 9 997, 50 SEK på ditt konto.

 

Övrig information

Avvikande handelsrutiner för Nordea European Smaller Companies 

European Smaller Companies har transaktionsdag, det vill säga dagen då uppdrag om köp och sälj verkställs, den andra och fjärde onsdagen varje kalendermånad. Om denna dag inte är en bankdag i Sverige, är transaktionsdagen nästa bankdag.

Uppdrag ska ges 10 bankdagar före ovan nämnda transaktionsdag, senast klockan 15:30. Uppdrag som lämnas in efter denna tid förs över på nästa transaktionsdag, upp till fyra veckor senare. Byten från eller till fonden är inte möjliga. Observera också att fonden endast går att köpa via en rådgivare eller via vår kundservice.

Orderdagar Nordea European Smaller Companies (pdf, 126 KB)Öppnas i nytt fönster(PDF)

Omplacering av fonder

Omplacering via omplaceringsfunktionen kan både göras till en befintlig och en ny fond. Det kan endast göras mellan fonder som har samma bryttider och finns på samma fondkonto. Det är inte möjligt att göra omplaceringar mellan fonder som har olika bryttider med omplaceringsfunktionen.

Om du vill omplacera mellan fonder som har olika bryttider kan du registrera en säljorder med likvid till ett Nordeakonto, och när likviden från försäljningen är bokförd, lägga en köporder. Om det finns täckning för köpordern på Nordeakontot trots att försäljningslikviden ännu inte är disponibel, kan köpordern givetvis läggas samtidigt som säljordern. Omplacering av fondandelar genererar kapitalvinst eller -förlust.

Ta bort order

En order kan endast tas bort fram till bryttidpunkten för ordern. Det kan du enkelt göra i nätbanken. Om du till exempel under dagen begärt ett köp i en fond med bryttidpunkten 15:30 och före klockan 15:30 vill ta bort ordern gör du det på sidan "Mina affärer". 

Det räcker inte att påbörja ärendet klockan 15:30, utan du måste hinna få en bekräftelse på att vi tagit emot och registrerat ditt borttag före bryttidpunkten. Efter klockan 15.30 går ordern inte att ta bort.

Indienfonden och Kinafonden har bryttid klockan 15:00 och Norafonderna, Hållbarhetsfond Försiktig, Balanserad och Tillväxt samt Hållbarhetsfond Obligationer Global har bryttid klockan 12:00.

Två köporder mot samma fond

Du kan inte lägga två köporder mot samma fond med samma kursdag och samma belastningskonto. Samma sak gäller vid omplacering/försäljning. Om du till exempel har lagt en order om omplacering från Obligationsfond korta placeringar till Stratega 10 kan du inte senare samma kursdag lägga till ytterligare omplacering från Obligationsfond korta placeringar till Stratega 10. Eftersom dessa order är identiska vad gäller berörda fonder och kursdatum får du uppmaningen att ta bort befintlig order och lägga en ny.

Affär avvisas om den inte kan genomföras

Det är viktigt att du följer upp din lagda order och kontrollerar att affären verkligen utförts. Om en order inte kan genomföras, till exempel på grund av att täckning saknas vid köp eller att kontot är spärrat, avvisas ordern i sin helhet direkt. Du måste själv lägga en ny order efter att orsaken till att ordern avvisades har åtgärdats.

En säljorder på ett visst belopp avvisas om värdet på dina andelar i fonden sjunker under orderbeloppets storlek. Vill du sälja för hela fondens värde, eller ett belopp som nästan motsvarar detta, är det bättre att välja att sälja ett visst antal andelar eller hela innehavet. Detta är särskilt viktigt att tänka på när kurserna sjunker på underliggande marknader.

När en fond stänger eller senarelägger handel

Vid extraordinära tillfällen när det är mycket stora svängningar på marknaderna, eller om en särskild underliggande marknad som en fond placerar på är stängd, kan det finnas anledning att antingen senarelägga köp och försäljning alternativt stänga en fond. Här ger vi en generell beskrivning av vad som gäller i dessa fall.

Notera dock att processen kan skilja sig åt något beroende på vilket land den berörda fonden är registrerad i. För att få mer detaljerad information bör du som sparare läsa fondernas Informationsbroschyrer eller prospekt som du hittar i vårt fondutbud.

Stängning av fond

Under extraordinära förhållanden, när en fond inte kan kurssättas eftersom fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, kan fonden komma att stängas för in- och utträde. När en stängning sker ska detta rapporteras till Finansinspektionen och information till andelsägare ska läggas ut på hemsidan. 

Senareläggning av köp och försäljning i en fond när underliggande marknad är stängd

Om en underliggande marknad som en fond placerar på är stängd får fonden senarelägga handeln. Det vill säga köp- och försäljningsorder tas emot och dateras, men kurssätts först när den aktuella marknaden öppnar igen. Om en fond delvis placerar på en stängd marknad ska senareläggning göras om mer än 30 procent av innehaven handlas på den stängda marknaden. 

Om den underliggande marknaden är stäng på grund av andra extraordinära skäl görs en stängning, se ovan.