Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Vad är en fond?

En fond är en samling av olika värdepapper, till exempel aktier eller räntebärande värdepapper. Alla som sparar i fonden äger en del av de samlade tillgångarna. Här går vi igenom allt du behöver veta om vad fonder är och hur de fungerar.

Vad är en fond – enkelt förklarat

En fond är ett paket av olika värdepapper, till exempel aktier. Du kan själv inte välja vad som ingår i fonden, men du kan välja vilken inriktning eller risknivå fonden ska ha.

Om en fond investerar i aktier från 50 olika börsföretag blir du som andelsägare i fonden indirekt ägare i alla dessa 50 bolag. Men istället för att själv köpa aktier direkt i bolagen, ger du som fondsparare uppdraget åt en fondförvaltare att göra jobbet åt dig.

En bekväm sparform som sprider riskerna

Att spara i fonder är därför ett bekvämt sätt för dig som vill ha hjälp med att placera dina pengar. Eftersom en fond investerar i så många olika bolag, lägger du dessutom inte alla dina ägg i en korg. Du sprider alltså risken, jämfört med om du investerar i enskilda aktier.

Läs mer om varför du ska spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hur fungerar en fond?

Vad är fonder och hur fungerar dem?

Idén med en fond är att du som sparar på ett enkelt sätt ska få ta del av värdepappersmarknaden.

En fond äger ett antal värdepapper som till exempel aktier eller räntebärande värdepapper. Du som fondsparare äger en del av fonden, och därmed en del av alla dess tillgångar. En värdepappersfond ska enligt lag sprida riskerna på flera värdepapper. En aktiefond ska till exempel placera i minst 16 olika aktier, men i praktiken placerar de flesta aktiefonder i fler.

Låt experterna göra jobbet åt dig

Istället för att själv göra placeringarna i olika värdepapper, lägger du som sparar i en fond över ansvaret för värdepappershandeln på fondens förvaltare. Fondförvaltaren har en särskild expertis på den marknad som fonden riktar in sig på. Fondförvaltaren arbetar dagligen, oftast tillsammans i team, med att analysera företag och marknader eller räntor och prognoser. Allt för att kunna göra så bra val av värdepapper som möjligt. 

Ditt fondsparande är skyddat och reglerat

Det finns många regler som reglerar fondförvaltning. En av de viktigaste är att fonden och dess förvaltare alltid ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse. Det betyder i praktiken att alla val som fondbolaget eller fondförvaltaren gör ska baseras på huruvida effekterna av dem gynnar andelsägarna.

Så väljer fondförvaltaren värdepapper i en fond

En förvaltare får inte välja värdepapper helt fritt. Varje fond har, enligt lag, fondbestämmelser som beskriver hur just den fonden får placera. Bestämmelserna utformas av fondbolaget eller fondförvaltare, enligt de regler som finns och den placeringsinriktning som man tänker sig att fonden ska ha.

Bestämmelserna ska sedan godkännas av Finansinspektionen i Sverige, eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land där fonden är registrerad. I fondbestämmelserna kan det till exempel stå att fonden ska placera på de europeiska marknaderna. Då får förvaltaren inte köpa aktier i ett japanskt företag till den fonden.

Så förvaltas en fond
Så skyddas dina pengar

Därför ska du månadsspara i fonder

Sparar du i en fond har du större möjlighet att få se dina pengar växa, jämfört med om du har dem på ett sparkonto. Sätter du dessutom upp ett månadssparande, dras en summa som du själv valt automatiskt från ditt konto varje månad – utan att du behöver tänka på det.

  • Med hjälp av en fond kan du spara i värdepapper över hela världen genom bara några få knapptryck. Vår sparrobot Nora rekommenderar en fond anpassad för dig.
  • Genom att månadsspara minskar du risken att träffa fel i svängningarna på marknaden. 
  • Sparar du regelbundet varje månad kan ditt sparande växa snabbt tack vare ränta på ränta-effekten.

Kom igång och börja månadsspara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.