Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Vad är en fond?

100 procent av alla svenskar mellan 18 och 75 sparar i fonder, om man räknar med premiepensionssystemet. Räknar man bort det är det fortfarande 8 av 10 svenskar som fondsparar. Samtidigt tycker många att de inte vet tillräckligt om vad en fond egentligen är.

Låt någon annan göra jobbet!

En fond är en samling aktier eller andra värdepapper, exempelvis räntebärande värdepapper, och alla som sparar i fonden äger en del av de samlade tillgångarna.

Om en fond investerar i aktier från 50 olika börsföretag blir du som andelsägare i fonden indirekt ägare i alla dessa 50 bolag. Men istället för att själv köpa aktier direkt i bolagen ger du, när du sparar i en fond, uppdraget åt en fondförvaltare att göra jobbet åt dig.

Fondsparande – ett sätt att komma närmare din dröm?

Sparar du i en fond har du större möjlighet att få se dina pengar växa jämfört med om du har dem på ett sparkonto. Det är samtidigt mindre riskfyllt än om du sparar i enskilda aktier.

Det finns flera fördelar med fondsparande:  

  • Det är enkelt. Med hjälp av en fond kan du spara i värdepapper över hela världen genom bara några få knapptryck.
  • Du har tillgång till våra fonder i nätbanken och du behöver bara 100 kronor för att komma igång. 
  • Ditt sparande kan växa snabbt med hjälp av ett månadssparande. Då dras en summa som du själv valt automatiskt från ditt konto varje månad – utan att du behöver tänka på det.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hur funkar en fond?

Idén med en fond är att du som sparar på ett enkelt sätt ska få ta del av värdepappersmarknaden.

En fond äger ett antal värdepapper och du som fondsparare äger i din tur en del av fonden och därmed en del av alla dess tillgångar. En värdepappersfond ska enligt lag sprida riskerna på flera värdepapper. En aktiefond ska till exempel placera i minst 16 olika aktier, i praktiken placerar de flesta aktiefonder i fler. 

Istället för att själv göra placeringarna i olika värdepapper lägger du som sparar i en fond över ansvaret för värdepappershandeln på fondens förvaltare. Fondförvaltaren har en särskild expertis på den marknad som fonden riktar in sig på. Fondförvaltaren arbetar dagligen, oftast tillsammans i team, med att analysera företag och marknader eller räntor och prognoser. Allt för att kunna göra så bra val av värdepapper som möjligt. 

Ditt fondsparande är skyddat

En förvaltare får inte välja värdepapper helt fritt. Varje fond har, enligt lag, fondbestämmelser som beskriver hur just den fonden får placera. Bestämmelserna utformas av fondbolaget eller fondförvaltare enligt de regler som finns och den placeringsinriktning som man tänker sig att fonden ska ha. Bestämmelserna ska sedan godkännas av Finansinspektionen i Sverige eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land där fonden är registrerad. I fondbestämmelserna kan det exempelvis stå att fonden ska placera på de europeiska marknaderna, då får förvaltaren inte köpa aktier i ett japanskt företag till den fonden. 

Det finns många regler som reglerar fondförvaltning. En av de viktigaste är att fonden och dess förvaltare alltid ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse. Det betyder i praktiken att alla val som fondbolaget eller fondförvaltaren gör ska baseras på huruvida effekterna av dem gynnar andelsägarna. 

En fonds historiska avkastning är ingen garanti

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Fondbolaget 

En fond förvaltas av ett fondbolag. Det finns fondbolag som ägs av banker eller försäkringsbolag men det finns också enskilda fondbolag. Om fondbolaget ingår i en bank- eller försäkringskoncern så ska verksamheten vara skild från bankens övriga verksamhet. 

Tillgångarna skyddade för konkurs 

Tillgångarna i en fond förvaras hos ett så kallat förvaringsinstitut, vanligtvis en bank, och alla transaktioner måste gå genom förvaringsinstitutet.

Det är alltså skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde och själva fonden kan med andra ord inte gå i konkurs. För fonder registrerade i Sverige gäller att om fondbolaget ändå skulle komma på obestånd, eller om fondbolaget av annan anledning inte kan eller vill fortsätta förvalta fonden, övertas förvaltningen av förvaringsinstitutet. Därefter kan förvaltningen övertas av annan fondförvaltare. Om sådan saknas läggs fonden ner och fondens förmögenhet utbetalas till andelsägarna. 

Fondbolaget och distributörerna

Andelar i ett fondbolags fonder kan säljas på en mängd olika sätt. Andelar i Nordeas fonder kan exempelvis köpas via Nordeas egna kanaler, så som nätbanken eller bankkontor, men också via andra banker, fondförmedlare och fondhandelsplattformar i flera olika länder. När en distributör säljer fondandelar får de en distributionsersättning av fondbolaget. Distributionsersättningen ingår i den förvaltningsavgift som tas ur fonden.