Mor med datter på ryggen i eng

Strategafonderna

Med Strategafonderna får du ett sparande som sköter sig självt. Fonderna är anpassade efter den risknivå som du väljer samtidigt som de kan ta tillvara möjligheter som dyker upp på marknaden som kan ge mer avkastning. Du kan välja att spara en engångssumma eller att spara en summa automatiskt varje månad.

Fonder som gör jobbet åt dig

Olika typer av tillgångar har olika avkastningsmönster och utvecklas på olika sätt när marknaderna svänger. När marknaderna är starka utvecklas oftast aktier bäst medans i oroliga tider drabbas aktier värst och tenderar att sjunka i värde jämfört med räntor. Att sprida sina placeringar mellan både aktier och räntor kan därför vara ett smart sätt att ta höjd för de förändringar som sker på marknaderna.

Du väljer en fond med en fördelning som speglar vilken risk du är beredd att ta. Strategafonderna placerar i andra fonder och kan också placera direkt i aktier eller räntebärande placeringar.

Dina fördelar:

 • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
 • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig samtidigt som vi kan ta tillvara på möjligheter som uppstår i marknaden för att ge möjlighet till högre avkastning.
 • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna.
 • Strategafonderna omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vilken Strategafond passar dig?

Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning. Fonderna förvaltas aktivt vilket bland annat innebär att förvaltarna har möjlighet att kortsiktigt till exempel öka eller minska andelen aktier, beroende på deras marknadssyn, för att på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning i fonderna.

Stratega 70

Om du vågar ta risker men vill ha lite räntefonder för säkerhets skull. Det långsiktiga riktmärket är att 70 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper.  Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent.

Stratega 50

Om du vill ha lika delar trygghet och risktagande. Det långsiktiga riktmärket är att 50 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent.

Stratega 30

Om du kan ta en liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Det långsiktiga riktmärket är att 30 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 15–45 procent

Stratega 10

Om du vill spara försiktigt och på kort sikt. Det långsiktiga riktmärket är att 10 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–20 procent.

Stratega Ränta

Om du vill ha en renodlad räntefond. Placerar i olika typer av värdepapper som till exempel korta ränteplaceringar, statsobligationer och  företagsobligationer. Riktmärket är en tredjedel inom respektive tillgångsslag men det kan variera beroende på förvaltarens syn på marknaden. 

Vill du veta mer om Strategafonderna?

Vill du ha mer detaljerad information om Strategafonderna, såsom innehav, utveckling och priser, så hittar du det i Fondinformationstjänsten.

Vill du jämföra Strategafonderna mot liknande fonder på marknaden, se Morningstars fondutbudÖppnas i nytt fönster.

Fakta fondavgifter

Fondavgiften täcker två delar:

 1. Förvaltning av fonden såsom att köpa och sälja värdepapper, analysera marknaden, analysera och driva dialog med bolag med mera. Sedan täcker den även det administrativa avgifter och eventuella skatter.
 2. Tillgång till olika former av rådgivning och tjänster med syfte att göra det lättare att hantera sitt sparande, så som digitala rådgivningsverktyg, rådgivningsmöten online och på bankkontor. Därutöver ingår också informations- och utbildningsmaterial kopplat till sparprodukter.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond i vårt fondutbudÖppnas i nytt fönster.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Årlig avgift i fonderna

 • Stratega Ränta: 0,71 %
 • Stratega 10: 1 %
 • Stratega 30: 1,4 %
 • Stratega 50: 1,62 %
 • Stratega 70: 1,62 %

Strategafonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Spara i Strategafonderna

Ett sparande som sköter sig helt självt.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster