Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Strategafonderna

Med Strategafonderna får du ett sparande som sköter sig helt självt. Du kan välja att spara en engångssumma eller att spara en summa automatiskt varje månad.

Spara i Nordeas Strategafonder

Det finns fem stycken Strategafonder som har olika fördelning mellan aktier och räntor.

Du väljer en fond med en fördelning som speglar vilken risk du är beredd att ta. Strategafonderna placerar i andra fonder och kan också placera direkt i aktier eller räntebärande placeringar.

Dina fördelar:

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna i Strategafonderna.
  • Strategafonderna omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Välj Strategafond så här

Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning.

Stratega 70

Om du vågar ta risker men vill ha lite räntefonder för säkerhets skull. Placerar ca 70 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent.

Stratega 50

Om du vill ha lika delar trygghet och risktagande. Placerar ca 50 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent.

Stratega 30

Om du kan ta en liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Placerar ca 30 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 15–45 procent

Stratega 10

Om du vill spara försiktigt och på kort sikt. Placerar cirka 10 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–20 procent.

Stratega Ränta

Om du vill ha en renodlad räntefond. Placerar i 1/3 korta ränteplaceringar, 1/3 statsobligationer, 1/3 företagsobligationer.

Mer information om Strategafonderna, så som innehav, utveckling och priser, hittar du i Fondinformationstjänsten.

Spara i Strategafonderna

Ett sparande som sköter sig helt självt.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.