Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Strategafonderna

Med Strategafonderna får du ett sparande som sköter sig självt. Fonderna är anpassade efter den risknivå som du väljer samtidigt som de kan ta tillvara möjligheter som dyker upp på marknaden som kan ge mer avkastning. Du kan välja att spara en engångssumma eller att spara en summa automatiskt varje månad.

Fonder som gör jobbet åt dig

Olika typer av tillgångar har olika avkastningsmönster och utvecklas på olika sätt när marknaderna svänger. När marknaderna är starka utvecklas oftast aktier bäst medans i oroliga tider drabbas aktier värst och tenderar att sjunka i värde jämfört med räntor. Att sprida sina placeringar mellan både aktier och räntor kan därför vara ett smart sätt att ta höjd för de förändringar som sker på marknaderna.

Du väljer en fond med en fördelning som speglar vilken risk du är beredd att ta. Strategafonderna placerar i andra fonder och kan också placera direkt i aktier eller räntebärande placeringar.

Dina fördelar:

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig samtidigt som vi kan ta tillvara på möjligheter som uppstår i marknaden för att ge möjlighet till högre avkastning.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna.
  • Strategafonderna omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vilken Strategafond passar dig?

Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning. Fonderna förvaltas aktivt vilket bland annat innebär att förvaltarna har möjlighet att kortsiktigt till exempel öka eller minska andelen aktier, beroende på deras marknadssyn, för att på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning i fonderna.

Stratega 70

Om du vågar ta risker men vill ha lite räntefonder för säkerhets skull. Det långsiktiga riktmärket är att 70 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper.  Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent.

Stratega 50

Om du vill ha lika delar trygghet och risktagande. Det långsiktiga riktmärket är att 50 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent.

Stratega 30

Om du kan ta en liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Det långsiktiga riktmärket är att 30 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 15–45 procent

Stratega 10

Om du vill spara försiktigt och på kort sikt. Det långsiktiga riktmärket är att 10 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–20 procent.

Stratega Ränta

Om du vill ha en renodlad räntefond. Placerar i olika typer av värdepapper som till exempel korta ränteplaceringar, statsobligationer och  företagsobligationer. Riktmärket är en tredjedel inom respektive tillgångsslag men det kan variera beroende på förvaltarens syn på marknaden. 

Mer information om Strategafonderna, så som innehav, utveckling och priser, hittar du i Fondinformationstjänsten.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Spara i Strategafonderna

Ett sparande som sköter sig helt självt.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster