Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Fonder som gör jobbet åt dig

Att sprida dina placeringar mellan både aktier och räntor är ett smart sätt att ta höjd för de förändringar som sker på marknaderna. Olika tillgångsslag har nämligen olika avkastningsmönster och utvecklas olika när marknaderna svänger.

När marknaderna är starka utvecklas oftast aktier bäst. I oroliga tider drabbas däremot vanligtvis aktier värst, och tenderar att sjunka i värde jämfört med räntor.

Strategafonderna placerar i andra fonder och kan även placera direkt i aktier eller räntebärande placeringar. Fonderna omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringarÖppnas i nytt fönster och vår policy för fossila bränslenÖppnas i nytt fönster. Dessutom tillämpar fonderna sektorexkludering av tobaksbolag.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vilken Strategafond passar dig?

Strategafonderna finns i sex olika varianter. Talet i fondens namn anger riktmärket för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken, men även möjligheten till god avkastning.

Fonderna förvaltas aktivt. Det innebär bland annat att förvaltarna har möjlighet att kortsiktigt öka eller minska andelen aktier, beroende på deras marknadssyn. På så sätt skapar de möjlighet till högre avkastning i fonderna.

Stratega 90
Stratega 70
Stratega 50
Stratega 35
Stratega 15
Stratega Ränta

Stratega 90

Stratega 90 passar dig som vågar ta risker och vill ha en stor portion aktier, och endast några få ränteplaceringar för säkerhets skull. Det långsiktiga riktmärket är att 90 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 80–100 procent.

Förvaltningsavgiften för Stratega 90 är 1,50 procent.

Stratega 70

Stratega 70 är för dig som vågar ta risker men vill ha en god del ränteplaceringar för säkerhets skull. Det långsiktiga riktmärket är att 70 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent.

Förvaltningsavgiften för Stratega 70 är 1,45 procent.

Stratega 50

Stratega 50 passar om du vill ha lika delar trygghet och risktagande. Det långsiktiga riktmärket är att 50 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent.

Förvaltningsavgiften för Stratega 50 är 1,40 procent.

Stratega 35

Stratega 35 är för dig som kan ta en liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Det långsiktiga riktmärket är att 35 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 20 till 50 procent.

Förvaltningsavgiften för Stratega 35 är 1,20 procent.

Stratega 15

Välj Stratega 15 om du vill spara försiktigt och på kort sikt. Det långsiktiga riktmärket är att 15 procent av portföljens värde ska ligga placerat i aktierelaterade värdepapper. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–30 procent.

Förvaltningsavgiften för Stratega 15 är 0,85 procent.

Stratega Ränta

Stratega Ränta är en renodlad räntefond. Fonden placerar i olika typer av värdepapper som till exempel korta ränteplaceringar, statsobligationer och företagsobligationer. Riktmärket är en tredjedel inom respektive tillgångsslag, men det kan variera beroende på förvaltarens syn på marknaden.

Förvaltningsavgiften för Stratega Ränta är 0,65 procent.

Det här ingår i fondavgiften

När du placerar i en fond betalar du en fondavgift. Det här ingår i avgiften:

  • förvaltning av fonden, som att köpa och sälja värdepapper, analysera marknaden, analysera och driva dialog med bolag
  • tillgång till sparanderådgivning, som digitala rådgivningsverktyg, rådgivningsmöten online och på bankkontor
  • informations- och utbildningsmaterial kopplat till sparprodukter
  • administrativa avgifter och eventuella skatter.

Läs mer om fondavgifter här

Spara i Strategafonderna

Ett sparande som sköter sig helt självt.

Handla Strategafonderna i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.