Par ser på mobil

Räntefonder

Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper, som till exempel obligationer och statsskuldväxlar. För att se hela vårt utbud av räntefonder går du in i vårt fondutbud och väljer räntefonder bland kategorierna.

Vad är en räntefond?

  • En räntefond är en fond som placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. 
  • Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder och blandfonder.
  • Räntefonder delas in i olika kategorier baserat på vilka typer av räntepapper som fonderna placerar i. Det finns till exempel korta räntefonder, långa räntefonder och företagsobligationsfonder.

Olika räntefonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder placerar i värdepapper med en löptid som är kortare än ett år. Eftersom risken ökar ju längre löptid ett räntepapper har, innebär det att korta räntefonder har förhållandevis låg risk. De förväntas ge en jämn, men relativt låg, avkastning. Korta räntefonder kan alltså passa dig som vill spara på kort sikt.

Långa räntefonder
Företagsobligationsfonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder placerar i värdepapper med en löptid som är kortare än ett år. Eftersom risken ökar ju längre löptid ett räntepapper har, innebär det att korta räntefonder har förhållandevis låg risk. De förväntas ge en jämn, men relativt låg, avkastning. Korta räntefonder kan alltså passa dig som vill spara på kort sikt.

Långa räntefonder

Långa räntefonder, även kallade obligationsfonder, placerar i värdepapper som löper längre än ett år. Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden. Går marknadsräntan ner kan räntefonden gå upp i värde, och vice versa.

Ju längre löptid ett räntebärande värdepapper har, desto fler eventuella händelser på vägen måste du ta hänsyn till. Därför har långa räntefonder en högre risk än korta räntefonder, och passar bättre om du sparar på lång sikt.

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder investerar i obligationer utgivna av företag. De har generellt en lägre risk än aktiefonder. Men de har en högre risk än vanliga obligationsfonder, eftersom företagsobligationer oftast innebär en högre risk än exempelvis statsobligationer.

För vem passar räntefonder?

Räntefonder passar dig som vill ha ett fondsparande med en lägre risk, jämfört med till exempel aktiefonder.

Eftersom risken är lägre blir även den förväntade avkastningen lägre.  Räntefonder kan vara ett bra alternativ om du vill spara på kort sikt.

Investera i räntefonder

Du hittar alla våra räntefonder i vårt breda fondutbud. Välj räntefonder bland kategorierna.

Till fondlistan

Andra typer av fonder

Aktiefonder

En fond som placerar i aktier. Generellt en högre risk än räntefonder och blandfonder, vilket också ger en högre förväntad avkastning.

Mer om aktiefonder

Indexfonder

En typ av aktiefond som följer ett visst index. Fonden är passivt förvaltad och har därför en lägre avgift än andra aktiefonder.

Mer om indexfonder

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntor. De har därför en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder.

Mer om blandfonder

Hedgefonder

Målet med en hedgefond är vanligtvis att ge positiv avkastning, oavsett läget på marknaden. Hedgefonder kan ha både låg och hög risk.

Mer om hedgefonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

Sparekonomen tipsar: därför ska du spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas sparekonom Anders Stenkrona ger dig bra tips och förklarar varför du ska spara i fonder.