Vad är en räntefond och för vem passar det?

  • En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. 
  • Räntefonder passar dig som vill ha ett fondsparande med en lägre risk, jämfört med till exempel aktiefonder och blandfonder.
  • Det finns till exempel korta räntefonder, långa räntefonder och företagsobligationsfonder.
  • Korta räntefonder kan vara ett bra alternativ om du vill spara på kort sikt.

Olika räntefonder

Korta räntefonder
Långa räntefonder
Företagsobligationsfonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder placerar i värdepapper med en löptid som är kortare än ett år. Eftersom risken ökar ju längre löptid ett räntepapper har, innebär det att korta räntefonder har förhållandevis låg risk. De förväntas ge en jämn, men relativt låg, avkastning. Korta räntefonder kan alltså passa dig som vill spara på kort sikt.

Långa räntefonder

Långa räntefonder, även kallade obligationsfonder, placerar i värdepapper som löper längre än ett år. Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden. Går marknadsräntan ner kan räntefonden gå upp i värde, och vice versa.

Ju längre löptid ett räntebärande värdepapper har, desto fler eventuella händelser på vägen måste du ta hänsyn till. Därför har långa räntefonder en högre risk än korta räntefonder, och passar bättre om du sparar på lång sikt.

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder investerar i obligationer utgivna av företag. De har generellt en lägre risk än aktiefonder. Men de har en högre risk än vanliga obligationsfonder, eftersom företagsobligationer oftast innebär en högre risk än exempelvis statsobligationer.

Dina räntefonder påverkas positivt av förväntade räntesäkningar

Efter en period med kraftiga räntehöjningar förväntar sig många att Riksbanken kommer att sänka räntan i flera steg under året. Men hur påverkar räntesänkningar dina investeringar i räntefonder? 

– Räntesänkningar positiva för räntefonder, det beror på att värdet på de obligationer som en räntefond redan äger stiger när marknadsräntorna sjunker. För närvarande förväntar sig marknaden cirka fyra räntesänkningar om vardera 25 räntepunkter, det vill säga totalt en procentenheter, under 2024 med start i juni, vilket ger goda förutsättningar för en positiv utveckling för våra räntefonder.

Charlotta Sjölander menar att det är bra att lägga till räntefonder i sin sparportfölj också för att sprida riskerna med olika tillgångsslag.

Läs mer om räntefonderna som Charlotta Sjölander och vårt svenska ränteteam förvaltarÖppnas i nytt fönster

Investera i räntefonder

Du hittar alla våra räntefonder i vårt breda fondutbud. Välj räntefonder bland kategorierna.

Till fondlistan

Andra typer av fonder

Aktiefonder

En fond som placerar i aktier. Generellt en högre risk än räntefonder och blandfonder, vilket också ger en högre förväntad avkastning.

Mer om aktiefonder

Indexfonder

En typ av aktiefond som följer ett visst index. Fonden är passivt förvaltad och har därför en lägre avgift än andra aktiefonder.

Mer om indexfonder

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntor. De har därför en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder.

Mer om blandfonder

Hedgefonder

Målet med en hedgefond är vanligtvis att ge positiv avkastning, oavsett läget på marknaden. Hedgefonder kan ha både låg och hög risk.

Mer om hedgefonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

Privatekonomen tipsar: därför ska du spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas privatekonom Anders Stenkrona ger dig bra tips och förklarar varför du ska spara i fonder.