Vad är en hedgefond?

Begreppet hedge kan från engelskan översättas med skydd. Hedgefonder kallas så för att de har som syfte att skydda din portfölj, och minska risken att du förlorar pengar när det svänger mycket på börsen.

En hedgefonds målsättning är alltså att du ska få positiv avkastning på hela din portfölj, oavsett om marknaden går upp eller ner.

Men trots att "hedging" är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden, är en hedgefond ofta en fond med hög risk. Det kan dock skilja sig mycket mellan fonderna, och det finns även hedgefonder med låg risk.

Så fungerar en hedgefond

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper, som till exempel aktiefonder eller räntefonder.

En hedgefond är en så kallad specialfond. Där många fonder bara placerar i en viss typ av värdepapper, är det i en hedgefond upp till fondförvaltaren att välja i stort sett vilken investeringsstrategi som helst. 

Hur stor avkastningen blir påverkas därför till stor del av hur skicklig förvaltaren är. Det skiljer sig mot andra fondtyper, där det ofta främst är marknaden som styr.

Vem passar hedgefonder?

Hedgefonder passar bra om du vill ha ett komplement till de övriga fonderna i din portfölj.

Du bör inte ha en portfölj med enbart hedgefonder. Se dem istället som ett skydd som både kan minska risken och öka avkastningen i din portfölj.

De två vanligaste hedgefonderna vi erbjuder är Alpha 10 och Alpha 15. Du hittar alla hedgefonder under kategorin Alternativa fonder i vårt fondutbud.

Andra typer av fonder

Aktiefonder

En fond som placerar i aktier. Generellt en högre risk än räntefonder och blandfonder, vilket också ger en högre förväntad avkastning.

Mer om aktiefonder

Indexfonder

En typ av aktiefond som följer ett visst index. Fonden är passivt förvaltad och har därför en lägre avgift än andra aktiefonder.

Mer om indexfonder

Räntefonder

Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Generellt lägre risk än aktie- och blandfonder.

Mer om räntefonder

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntor. De har därför en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder.

Mer om blandfonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

Privatekonomen tipsar: därför ska du spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas privatekonom Anders Stenkrona ger dig bra tips och förklarar varför du ska spara i fonder.