Vad är en indexfond?

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Fonden kan till exempel följa ett index som heter OMX Stockholm 30, som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Då består den indexfonden av just dessa 30 bolag.

Indexfonden har dessutom oftast lika stor andel i olika företags aktier, som dessa aktier har i det index den följer. I det här exemplet betyder det att om ett bolag utgör tio procent av OMXS30, kommer fonden till tio procent bestå av det bolagets aktier.

Ofta lägre förvaltningskostnad

En indexfond har oftast en lägre förvaltningsavgift än andra typer av aktivt förvaltade fonder. Eftersom en indexfond bara följer ett specifikt index, krävs det inte lika mycket jobb av fondförvaltaren. Det gör den till ett bekvämt och prisvärt alternativ för dig som sparare.

Vem passar indexfonder?

En aktiebaserad indexfond passar dig som sparar på lång sikt och inte vill vara så aktiv i ditt sparande.

Du får en lägre förvaltningsavgift än i aktivt förvaltade fonder. Men du har samtidigt inte möjlighet att få större avkastningen än indexet, till skillnad från en aktivt förvaltad fond.

Du hittar alla våra indexfonder i vår fondlista.

Passiva fonder

De Nordeafonder som närmast följer index är våra passiva fonder. De heter så för att de är passivt förvaltade, det vill säga att fonden följer index utan att förvaltaren gör aktiva val av innehav. Samtidigt kan de avvika något från index eftersom de omfattas av hållbarhetskriterier som gör att vissa bolag som ingår i index utesluts ur fonden.

Du hittar alla våra passiva fonder i fondlistan genom att filtrera på "Passiv" under fliken "Välj kategori".

Enhancedfonder – en indexnära aktiefond

Vi har flera aktiefonder som har en mer indexnära förvaltning. Man kan säga att de fonderna har bra egenskaper från både en aktiv aktiefond och en indexfond. Vi kallar förvaltningen för enhanced.

Enhancedfonderna investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex. Men våra förvaltare strävar samtidigt efter att aktivt exkludera företag, vars aktievärdering är för hög, eller av dåligt kvalité.

Det innebär att Enhancedfondernas förväntade avkastning blir lite högre än för det det index de följer. Men de har ett lägre pris än våra helt aktivt förvaltade fonder.

Du hittar alla våra Enhancedfonder i fondlistan genom att filtrera på "Enhanced" under fliken "Välj kategori".

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Andra typer av fonder

Aktiefonder

En fond som placerar i aktier. Generellt en högre risk än räntefonder och blandfonder, vilket också ger en högre förväntad avkastning.

Mer om aktiefonder

Räntefonder

Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Generellt lägre risk än aktie- och blandfonder.

Mer om räntefonder

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntor. De har därför en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder.

Mer om blandfonder

Hedgefonder

Målet med en hedgefond är vanligtvis att ge positiv avkastning, oavsett läget på marknaden. Hedgefonder kan ha både låg och hög risk.

Mer om hedgefonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

Privatekonomen tipsar: därför ska du spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas privatekonom Anders Stenkrona ger dig bra tips och förklarar varför du ska spara i fonder.