Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som investerar i aktier, alltså ägarandelar i företag. Det betyder att ju bättre företagen utvecklas, desto bättre avkastning ger både aktierna och fonden de ingår i.

Aktiefonder kan ha olika inriktning och investera i olika branscher och regioner, både i Sverige och utomlands. Aktiefonder har generellt sett en högre risk än blandfonder och räntefonder, vilket även ger en högre förväntad avkastning. Risken sprids dock automatiskt genom att fonden placerar i minst 16 olika aktier, oftast betydligt fler.

Indexfonder – en typ av aktiefond

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Det betyder att indexfonder har lika stor andel i olika företags aktier, som dessa aktier har i det index den följer.

Läs mer om indexfonder här

Vem passar aktiefonder?

Aktiefonder passar dig som är villig att ta en lite högre risk, för att därmed ha chans till högre avkastning.

Aktiefonder är ett bra alternativ om du sparar på lång sikt. Du minskar då risken, eftersom marknaden historiskt sett har gått upp över tid.

Du hittar alla våra aktiefonder under kategorierna i vårt breda fondutbud.

Enhancedfonder – en indexnära aktiefond

Vi har flera aktiefonder som har en mer indexnära förvaltning. Man kan säga att de fonderna har bra egenskaper från både en aktiv aktiefond och en indexfond. Vi kallar förvaltningen för enhanced.

Enhancedfonderna investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex. Men våra förvaltare strävar samtidigt efter att aktivt exkludera företag, vars aktievärdering är för hög, eller av dåligt kvalité.

Det innebär att Enhancedfondernas förväntade avkastning blir lite högre än för det det index de följer. Men de har ett lägre pris än våra helt aktivt förvaltade fonder.

Du hittar alla våra Enhancedfonder i fondlistan genom att filtrera på "Enhanced" under fliken "Välj kategori".

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Andra typer av fonder

Indexfonder

En typ av aktiefond som följer ett visst index. Fonden är passivt förvaltad och har därför en lägre avgift än andra aktiefonder.

Mer om indexfonder

Räntefonder

Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Generellt lägre risk än aktie- och blandfonder.

Mer om räntefonder

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntor. De har därför en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder.

Mer om blandfonder

Hedgefonder

Målet med en hedgefond är vanligtvis att ge positiv avkastning, oavsett läget på marknaden. Hedgefonder kan ha både låg och hög risk.

Mer om hedgefonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

Privatekonomen tipsar: därför ska du spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas privatekonom Anders Stenkrona ger dig bra tips och förklarar varför du ska spara i fonder.