Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Livförsäkring – ett ekonomiskt skydd för din familj

En livförsäkring är en trygghet för dig och din familj om det otänkbara skulle inträffa. Tecknar du en livförsäkring så får din familj ett ekonomiskt skydd om du skulle avlida.

Dina fördelar med en livförsäkring:

  • Ett engångsbelopp betalas ut vilket ger dina anhöriga en ekonomisk trygghet. En livförsäkring gör att de fortfarande kan betala räkningarna och hyran den närmaste tiden.

  • Dina anhöriga har möjlighet att betala av hela eller delar av lånet på bostaden.

  • Livförsäkringen följer prisbasbeloppets förändringar vilket betyder att livförsäkringen behåller sitt värde.

Vad är en livförsäkring och varför är det viktigt?

En livförsäkring är en ekonomisk trygghet för dina efterlevande om du skulle gå bort.  Livförsäkring är extra värdefullt om du har familj eller om ni har olika inkomster i hushållet. Tack vare en livförsäkring drabbas inte familjen lika hårt när en av hushållets inkomster försvinner och får det därför enklare att hantera vardagen. Din familj får ekonomisk ersättning för den närmaste tiden om du skulle avlida och har råd att behålla boendet. Inga snabba ekonomiska beslut behöver tas – dina anhöriga kan i lugn och ro fundera på hur de vill lägga upp sin ekonomi i framtiden.

Vem kan ansöka om en livförsäkring?

Är du mellan 16 och 65 så kan du ansöka om en livförsäkring. Om du är mellan 16 och 59 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp. Vid ålder 60-64 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 12 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp speglar den allmänna prisutvecklingen och gör att Livförsäkringen behåller sitt värde. Livförsäkringens pris kommer delvis att bero på vilket prisbasbelopp du väljer.

Är du intresserad att göra en prisjämförelse på din livförsäkringÖppnas i nytt fönster? Med vår kalkyl kan du räkna ut vad en livförsäkring kostar hos oss.

Från och med årsskiftet inför det år den försäkrade fyller 66 år, sker en begränsning av försäkringsbeloppet enligt tabellen nedan.

Årsskiftet det år du ska fyllaMaximalt försäkringsbelopp
66 år12 prisbasbelopp
67 år10 prisbasbelopp
68 år8 prisbasbelopp
69 år6 prisbasbelopp
70-75 år4 prisbasbelopp

Livförsäkringen gäller till och med den månad den försäkrade fyller 75 år.   

Vem får pengarna om du avlider?

Du tecknar en livförsäkring för dina efterlevande, alltså de personer du väljer att ha som förmånstagare. Den person som står som förmånstagare på en livförsäkring är den person som engångsbeloppet betalas ut till efter den försäkrades död. Den, eller de, som du har valt ut till förmånstagare har rätt att själva välja vad de vill göra med pengarna. Beloppet är skattefritt. Du bestämmer själv vem som ska få pengarna, men behöver uppge på ansökan någon av dessa tre så kallade förmånstagarförordnande:

  • Make/maka/sambo eller om sådan inte finns, barn eller om sådana saknas, andra arvingar.
  • Barn eller om sådana anhöriga saknas, make/maka/sambo eller om sådana inte finns, andra arvingar.
  • Annat förordnande: Valfri fysisk- eller juridisk person.

Med make avses även partner i ett registrerat partnerskap.

Om du vill ändra ordningen på vem som ska få pengarna eller sätta in annan förmånstagare kan du skriva det på en särskild blankett.


Avgift på livförsäkring

Vilken avgift du har på din livförsäkring beror på flera olika faktorer och beräknas för ett år i taget. Dels är din ålder en viktig del av kalkylen, dels har försäkringsbeloppet du väljer påverkan på din livförsäkrings pris. Du kan själv välja om avgiften automatiskt ska dras varje månad eller en gång per år från ditt konto hos Nordea. 

Försäkringsbrev och ångerrätt

Ett försäkringsbrev är ett bevis på det avtal som är mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Ett försäkringsbrev ska innehålla information om försäkringens villkor. När du har köpt en livförsäkring får du alltså ett försäkringsbrev som bekräftar ditt köp och dina val. Du har rätt att ångra ditt köp av din livförsäkring i upp till 30 dagar efter det att du mottagit ditt försäkringsbrev. Därefter får du en gång per år information om kommande års avgift.

Hur stort försäkringsbelopp behöver du?

Det är viktigt att din livförsäkring matchar din familjs livssituation och behov. När du väljer storleken på ditt försäkringsbelopp finns det alltså flera saker att ta hänsyn till.  

Lån

Finns det skulder i hushållet så är det ofta extra viktigt med livförsäkring. Är ni två vuxna i ditt hushåll så bör båda ha varsin livförsäkring på minst halva skuldbeloppet.

Andra livförsäkringar

En del har en livförsäkring via jobbet eller fackförbundet, och då får dina anhöriga ungefär 189.000-283.000 kronor vid dödsfall (4-6 prisbasbelopp). Det räcker för att betala din begravning och räkningar en tid. Det kan vara bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv att komplettera med ytterligare en livförsäkring.

Barn

Finns det barn i bilden är en livförsäkring extra värdefull. Förlusten av en förälder kan innebära att familjen måste flytta och att barnen behöver byta skola. En livförsäkring ger din familj en ekonomisk trygghet när det otänkbara inträffar.

Har ni bonusbarn? Vid dödsfall har bonusbarn alltid rätt att få ut sin arvslott. Den av er som inte har barn sen tidigare kan behöva lösa ut bonusbarnen från bostaden, och även lösa en del av lånen. Tänk därför på vad du eller din partner behöver få ut, för att ha råd med detta.

Högre inkomst än din partner

Den som tjänar mer i ett hushåll bör tänka på att ansöka om ett större försäkringsbelopp eftersom större delen av hushållets inkomster försvinner. Glöm inte bort att båda bör ha en livförsäkring.

Villkor

Villkor och förköpsinformation för Livförsäkring

Förköpsinformation  (pdf, 110 KB)Öppnas i nytt fönster 

Villkor  (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönster 

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.

Priser
Om försäkringsförmedling