Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Livförsäkring

En livförsäkring är en trygghet för dig och din familj. Tecknar du en livförsäkring får din familj ett ekonomiskt skydd om du skulle avlida.

Fördelar med en livförsäkring

Med en livförsäkring drabbas inte familjen lika hårt ekonomisk om en av hushållets inkomster skulle försvinna. Dina anhöriga kan då ha möjlighet att bo kvar, och kan fortfarande betala räkningar, lån och hyra den närmaste tiden efter att du har gått bort.

  • Ett engångsbelopp betalas ut och ger dina anhöriga en ekonomisk trygghet.
  • Din familj slipper fatta snabba ekonomiska beslut i en svår tid.
  • Livförsäkringen behåller alltid sitt värde, eftersom den följer prisbasbeloppets förändringar.

Vem kan ansöka om en livförsäkring?

Du kan ansöka om en livförsäkring om du är du mellan 16 och 65 år. Är du 16–59 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp.

Du som är 60–64 år kan välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 12 prisbasbelopp. Livförsäkringens pris kommer delvis att bero på vilket prisbasbelopp du väljer. 

Från och med årsskiftet inför det år du fyller 66 år, sker en begränsning av försäkringsbeloppet enligt tabellen. Livförsäkringen gäller till och med den månad den försäkrade fyller 75 år.

Årsskiftet det år du ska fyllaMaximalt försäkringsbelopp
66 år12 prisbasbelopp
67 år10 prisbasbelopp
68 år8 prisbasbelopp
69 år6 prisbasbelopp
70-75 år4 prisbasbelopp

Vad är ett prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett värde som fastställs årligen av regeringen och som speglar den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det gör att livförsäkringen kan behålla sitt värde över tid. Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor.

Så tecknar du en livförsäkring

1. Välj försäkringsbelopp

Coin icon - 640x360

Välj vilket försäkringsbelopp du vill ska betalas ut om du skulle avlida.

2. Fyll i personuppgifter

Notepad icon - 640x360

Fyll i uppgifter som längd, vikt och besvara några frågor om din hälsa.

3. Godkänn och signera

Sign a document icon - 640x360

Kontrollera att allt stämmer och signera med Mobilt BankID.

Vem får pengarna om du skulle avlida?

Vem får pengarna om du skulle avlida?

Du tecknar en livförsäkring för dina efterlevande, alltså de personer du väljer att ha som förmånstagare.

Den som står som förmånstagare på din livförsäkring, är den person som engångsbeloppet betalas ut till efter du har dött. Den, eller de, du valt ut till förmånstagare har rätt att själva välja vad de vill göra med pengarna. Beloppet är skattefritt.

Du bestämmer vem som får pengarna

Du bestämmer själv vem som ska få pengarna – till exempel din make/make, registrerad partner, sambo, barn eller annan anhörig. Det gör du genom att välja ett av tre villkorsförordnanden när du ansöker.

Om du vill ändra ordningen på vem som ska få pengarna, eller sätta in annan förmånstagare, kan du skriva det på en särskild blankett (förmånstagarförordnande).

Vad kostar en livförsäkring?
Hur mycket behöver jag försäkra för?
Priser
Villkor