Därför är en livförsäkring viktig

Med en livförsäkring drabbas inte familjen lika hårt ekonomisk om en av hushållets inkomster skulle försvinna. Dina anhöriga kan ha möjlighet att bo kvar och kan fortfarande betala räkningar, lån och hyra den närmaste tiden efter att du har gått bort.

 • Ett engångsbelopp betalas ut och ger dina anhöriga en ekonomisk trygghet.
 • Din familj slipper fatta snabba ekonomiska beslut i en svår tid.
 • Livförsäkringen behåller alltid sitt värde eftersom den följer prisbasbeloppets förändringar.

Vad är ett prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett värde som fastställs årligen av regeringen och som speglar den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det gör att livförsäkringen kan behålla sitt värde över tid. Prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kronor.

Hur stor livförsäkring behöver jag teckna?

Du som är mellan 16 och 65 år kan teckna en livförsäkring. 

 • Är du 16–59 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp. 
 • Är du 60-64 år kan du välja ett försäkringsbelopp på högst 12 prisbasbelopp. 

Det är viktigt att din livförsäkring matchar din familjs livssituation och behov. När du väljer storlek på ditt försäkringsbelopp finns det alltså flera saker att ta hänsyn till. Till exempel om du har lån, om du har barn, om du har bonusbarn och om ni tjänar olika mycket. 

Om du har lån
Om du har barn
Om du har bonusbarn
Om du och din partner tjänar olika mycket
Om du lever ensam
Om du har en livförsäkring via jobbet eller ditt fackförbund
Om du är 60 år eller äldre

Om du har lån

Finns det skulder i hushållet är det extra viktigt med en livförsäkring. Är ni två vuxna i hushållet bör båda ha en egen livförsäkring som täcker minst hälften av det totala skuldbeloppet.

Exempel:

 • Björn och Kalle bor i en bostadsrätt. De är sambos och har inga barn. 
 • Tillsammans har de ett bolån på 5 miljoner kronor. 
 • Kalle tjänar 60 000 kronor i månaden, vilket är 20 000 kronor mer än Björn. 
 • För att säkerställa att Björn kan bo kvar om Kalle skulle gå bort tecknar han en livförsäkring på 3 940 000 kronor (hans del av lånebeloppet plus två årslöner). 
 • För att säkerställa att Kalle kan bo kvar om Björn skulle gå bort tecknar han en livförsäkring på 3 460 000 kronor (hans del av lånebeloppet plus två årslöner).
 • Eftersom Björn och Kalle är sambos och inte ärver varandra blir livförsäkringarna extra viktiga för att de ska ha möjlighet att kunna bo kvar och ändå lösa ut varandras arvingar.  

Om du har barn

Finns det barn med i bilden är en livförsäkring extra värdefull. Förlusten av en förälder kan annars innebära att den kvarvarande familjen måste flytta.

Exempel: 

 • Lotta och Anders bor med sina två gemensamma barn i en villa. Barnen är 3 respektive 1 år gamla. 
 • Tillsammans har de ett bolån på 2,5 miljoner kronor.
 • De tjänar 35 000 kronor var. 
 • För att säkerställa att Lotta och barnen ska kunna bo kvar om Anders går bort tecknar han en livförsäkring på 2 090 000 kronor (hans del av lånebeloppet plus två årslöner).
 • För att säkerställa att Anders och barnen ska kunna bo kvar om Lotta går bort tecknar hon en livförsäkring på 2 090 000 kronor (hans del av lånebeloppet plus två årslöner).
 • Då barnen är små väljer de även att komplettera sina respektive livförsäkringar med en miljon var. På så sätt säkrar de barnens ekonomiska framtid (fritidsaktiviteter, kommande körkort, kontantinsats, etc.).

Om du har bonusbarn

Vid dödsfall har barnen till föräldern som avlider alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Den av er som inte har barn sen tidigare kan därför behöva lösa ut bonusbarnen från bostaden, och även lösa en del av lånen. Tänk därför på vad du eller din partner behöver få ut, för att ha råd med detta.

Exempel: 

 • Samir och Lisa bor i en villa med Lisas två barn från ett tidigare förhållande. Barnen är 8 respektive 6 år gamla och bor hos Lisa och Samir varannan vecka. De har även en gemensam dotter på 2 år. 
 • Villan är Lisas sedan tidigare och hon står ensam på bolånet på 1,5 miljoner kronor. 
 • Samir och Lisa är gifta och tjänar 25 000 kronor var. 
 • För att säkerställa att Samir och deras gemensamma dotter ska kunna bo kvar i villan tecknar Lisa en livförsäkring med Samir som förmånstagare. Livförsäkringen måste vara tillräckligt stor för att dels lösa bolånet, dels ge Samir möjligheten att lösa ut Lisas två andra barn. De har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt. När det finns särkullbarn med i bilden är det klokt att ta juridisk hjälp. Detta för att försäkra sig om att allt ifrån storlek på livförsäkring till förmånstagare och andra juridiska avtal är reglerade. Därför tar Lisa hjälp av en jurist.
 • Lisa tecknar även en livförsäkring med sin tidigare make som förmånstagare för att han ska få de bästa ekonomiska förutsättningarna att ta hand om deras gemensamma barn. 

Om du och din partner tjänar olika mycket

Den som tjänar mer i ett hushåll bör tänka på att ansöka om ett större försäkringsbelopp eftersom större delen av hushållets inkomster försvinner. Glöm inte bort att båda bör ha en livförsäkring.

Om du lever ensam

Även om du lever ensam finns det flera anledningar att teckna en livförsäkring. Exempelvis om du lånat pengar av dina föräldrar till en kontantinsats. Eller om det är någon annan du vill ge en summa pengar om du går bort i förtid, till exempel syskon, syskonbarn eller någon annan som betyder mycket. Du kan även ha en livförsäkring med en förening som förmånstagare.

Om du har en livförsäkring via jobbet eller ditt fackförbund

En del har en livförsäkring via jobbet eller sitt fackförbund, och då får dina anhöriga ungefär 229 000 – 343 000 kronor vid dödsfall (4–6 prisbasbelopp). Det räcker för att betala din begravning och räkningar en tid. Det kan vara bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv att komplettera med ytterligare en livförsäkring.

Om du är 60 år eller äldre

Du som är 60–64 år kan välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 12 prisbasbelopp. Livförsäkringens pris kommer delvis att bero på vilket prisbasbelopp du väljer. 

Från och med årsskiftet inför det år du fyller 66 år, sker en begränsning av försäkringsbeloppet enligt tabellen. Livförsäkringen gäller till och med den månad den försäkrade fyller 75 år.

Årsskiftet det år du ska fyllaMaximalt försäkringsbelopp
66 år12 prisbasbelopp
67 år10 prisbasbelopp
68 år8 prisbasbelopp
69 år6 prisbasbelopp
70-75 år4 prisbasbelopp

Jag vill bli kontaktad angående försäkringen

Har du övriga frågor om våra produkter och tjänster? Ring oss då på telefon 0771-22 44 88. Vi har öppet vardagar 8-20 och helger 9-17.

Så tecknar du en livförsäkring i nät- eller mobilbanken

Vem får pengarna om du skulle avlida?
Priser
Villkor och förköpsinformation

Vem får pengarna om du skulle avlida?

Du tecknar en livförsäkring för dina efterlevande så det är du själv som bestämmer vem som ska få pengarna. Det kan vara din make/make, registrerad partner, sambo, barn eller annan anhörig.

Den som står som förmånstagare på din livförsäkring är den person som engångsbeloppet betalas ut till efter du har dött. Den, eller de, du valt som förmånstagare har rätt att själva välja vad de vill göra med pengarna. Beloppet är skattefritt.

Om du vill ändra ordningen på vem som ska få pengarna eller sätta in annan förmånstagare, anmäler du det på en särskild blankettÖppnas i nytt fönster (förmånstagarförordnande).

Vad kostar en livförsäkring?

Vilken avgift du har på din livförsäkring beror på flera olika faktorer och beräknas för ett år i taget. Dels är din ålder en viktig del av kalkylen, men försäkringsbeloppet du väljer påverkar också din livförsäkrings pris.

Du kan själv välja om avgiften automatiskt ska dras varje månad eller en gång per år från ditt Nordeakonto.