Livförsäkring

Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.

Dina fördelar:

  • Ett engångsbelopp betalas ut vilket ger dina anhöriga en ekonomisk trygghet. De kan betala räkningarna och hyran den närmaste tiden.

  • Dina anhöriga har möjlighet att betala av hela eller delar av lånet på bostaden.

  • Livförsäkringen följer prisbasbeloppets förändringar vilket betyder att livförsäkringen behåller sitt värde.

Om Livförsäkring

En livförsäkring är extra värdefull om du har familj eller om ni har olika inkomster i hushållet. Din familj får ekonomisk ersättning för den närmaste tiden om du skulle avlida, och har råd att behålla boendet. Inga snabba ekonomiska beslut behöver tas – dina anhöriga kan i lugn och ro fundera på hur de vill lägga upp sin ekonomi i framtiden.

Vem kan ansöka om en livförsäkring

Du som har fyllt 16 men inte 65 år kan ansöka om Livförsäkring. Du kan i ålder 16-59 år välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp. Vid ålder 60-64 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 12 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp speglar den allmänna prisutvecklingen och gör att Livförsäkringen behåller sitt värde. 

Från och med årsskiftet inför det år den försäkrade fyller 66 år, sker en begränsning av försäkringsbeloppet enligt nedan tabell. 

Årsskiftet det år du ska fyllaMaximalt försäkringsbelopp
66 år12 prisbasbelopp
67 år10 prisbasbelopp
68 år8 prisbasbelopp
69 år6 prisbasbelopp
70-75 år4 prisbasbelopp

Livförsäkringen gäller till och med den månad den försäkrade fyller 75 år.   

Vem får pengarna om du avlider

Förmånstagare är den som engångsbeloppet betalas ut till efter den försäkrades död. Den eller de du har valt som ska få det skattefria engångsbeloppet, väljer själva vad de vill göra med pengarna. 

På ansökan kan du välja mellan två så kallade förmånstagarförordnanden:

  • Make/maka/sambo eller om sådan inte finns, barn eller om sådana saknas, arvingar.
  • Barn eller om sådana anhöriga saknas, make/maka/sambo eller om sådana inte finns, arvingar.

Med make avses även partner i ett registrerat partnerskap.

Om du vill ändra ordningen på vem som ska få pengarna eller sätta in annan förmånstagare kan du skriva det på en särskild blankett.


Avgift

Din avgift beror på din ålder och vilket försäkringsbelopp du väljer, och den beräknas för ett år i taget.  Du kan själv välja om avgiften automatiskt ska dras varje månad eller en gång per år från ditt konto i Nordea.

Försäkringsbrev och årligt brev

När du har köpt en Livförsäkring får du ett försäkringsbrev som bekräftar ditt köp och dina val. Därefter får du en gång per år information om kommande års avgift.

Rätt att ångra dig

Skulle du ångra dig kan du säga upp Livförsäkringen. Du har rätt att ångra ditt köp i 30 dagar från det att du fått ditt försäkringsbrev.

Hur stort försäkringsbelopp behöver du?

När du väljer storleken på ditt försäkringsbelopp finns det flera saker att ta hänsyn till. 

Lån

Om ni har skulder i hushållet, bör ni båda ha varsin Livförsäkring på minst halva skuldbeloppet.

Andra livförsäkringar

En del har en livförsäkring via jobbet eller fackförbundet, och då får dina anhöriga ungefär 182.000-273.000 kronor vid dödsfall (4-6 prisbasbelopp). Det räcker för att betala din begravning och räkningar en tid. Det kan vara bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv att komplettera med en ytterligare Livförsäkring.

Barn

Finns det barn i bilden är en Livförsäkring extra värdefull. Förlusten av en förälder kan innebära att familjen måste flytta och att barnen behöver byta skola. En Livförsäkring ger din familj en ekonomisk trygghet när det otänkbara inträffar.

Har ni bonusbarn? Vid dödsfall har bonusbarn alltid rätt att få ut sin arvslott. Den av er som inte har barn sen tidigare kan behöva lösa ut bonusbarnen från bostaden, och även lösa en del av lånen. Tänk därför på vad du eller din partner behöver få ut, för att ha råd med detta.

Högre inkomst än din partner

Den som tjänar mer i ett hushåll bör tänka på att ansöka om ett större försäkringsbelopp eftersom större delen av hushållets inkomster försvinner. Glöm inte bort att båda bör ha en Livförsäkring.

Villkor

Villkor och förköpsinformation för Livförsäkring

Förköpsinformation  (pdf, 52 KB)Öppnas i nytt fönster 

Villkor  (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster 

Ångersrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.

Priser
Om försäkringsförmedling