Aktuella prisbasbelopp

Här hittar du aktuella basbelopp, som prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste fyra åren

Aktuella basbelopp
Basbelopp2017201620152014
Prisbasbelopp44.800 kr44.300 kr44.500 kr
44.400 kr
Förhöjt prisbasbelopp45.700 kr45.200 kr45.400 kr
45.300 kr
Inkomstbasbelopp61.500 kr59.300 kr58.100 kr
56.900 kr