Aktuella basbelopp

Här hittar du aktuella basbelopp, som prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste fyra åren

Aktuella basbelopp
Basbelopp2021202020192018
Prisbasbelopp47 600 kr47 300 kr46 500 kr
45 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp48 600 kr48 300 kr47 400 kr
46 500 kr
Inkomstbasbelopp68 200 kr66 800 kr64 400 kr
62 500 kr