Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Aktuella prisbasbelopp

Här hittar du aktuella basbelopp, som prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste fyra åren

Aktuella basbelopp
Basbelopp2021202020192018
Prisbasbelopp47.600 kr47.300 kr46.500 kr
45.500 kr
Förhöjt prisbasbelopp48.600 kr48.300 kr47.400 kr
46.500 kr
Inkomstbasbelopp68.200 kr66.800 kr64.400 kr
62.500 kr