Aktuella basbelopp

Här hittar du aktuella basbelopp som prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste fyra åren

Basbelopp2022202120202019
Prisbasbelopp48 300 kr47 600 kr44 300 kr
46 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp49 300 kr48 600 kr48 300 kr
47 400 kr
Inkomstbasbelopp71 000 kr68 200 kr66 800 kr
64 400 kr

Beloppsgränser 2022

PRISBASBELOPP
INKOMSTBASBELOPP
7,5 prisbasbelopp = 362 250 kronor7,5 inkomstbasbelopp = 532 500 kronor
10 prisbasbelopp = 483 000 kronor8,07 inkomstbasbelopp = 572 970 kronor
20 prisbasbelopp = 966 000 kronor10 inkomstbasbelopp = 710 000 kronor
30 prisbasbelopp = 1 449 000 kronor20 inkomstbasbelopp = 1 420 000 kronor

30 inkomstbasbelopp = 2 130 000 kronor