Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste fyra åren

Basbelopp2024202320222021
Prisbasbelopp57 300 kr52 500 kr
48 300 kr
47 600 kr
Förhöjt prisbasbelopp58 500 kr53 500 kr
49 300 kr
48 600 kr
Inkomstbasbelopp76 200 kr74 300 kr
71 000 kr
66 200 kr

Beloppsgränser 2024

PRISBASBELOPP
INKOMSTBASBELOPP
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor7,5 inkomstbasbelopp = 571 500 kronor
10 prisbasbelopp = 573 000 kronor8,07 inkomstbasbelopp = 614 934 kronor
20 prisbasbelopp = 1 146 000 kronor10 inkomstbasbelopp = 762 000 kronor
30 prisbasbelopp = 1 719 000 kronor20 inkomstbasbelopp = 1 524 000 kronor

30 inkomstbasbelopp = 2 286 000 kronor