Aktuella basbelopp

Här hittar du aktuella basbelopp som prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste fyra åren

Basbelopp2023202220212020
Prisbasbelopp52 500 kr48 300 kr47 600 kr
44 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp53 500 kr49 300 kr48 600 kr
48 300 kr
Inkomstbasbelopp74 300 kr71 000 kr66 200 kr
66 800 kr

Beloppsgränser 2023

PRISBASBELOPP
INKOMSTBASBELOPP
7,5 prisbasbelopp = 393 750 kronor7,5 inkomstbasbelopp = 557 250 kronor
10 prisbasbelopp = 525 000 kronor8,07 inkomstbasbelopp = 599 601 kronor
20 prisbasbelopp = 1 050 000 kronor10 inkomstbasbelopp = 743 000 kronor
30 prisbasbelopp = 1 575 000 kronor20 inkomstbasbelopp = 1 486 000 kronor

30 inkomstbasbelopp = 2 229 000 kronor