Allmänna villkor

Allmänna villkor för webbplatsen nordea.se

Innehållet på Nordea Banks webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Informationen har erhållits från källor som vi bedömer tillförlitliga, men vi kan inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Nordea Bank tar inte ansvar för ekonomiska transaktioner som grundats på information på Nordea Banks webbplats. E-postkommunikation med Nordea Bank är inte skyddad eller krypterad. Känslig information kan avlyssnas.