Allmänna villkor för användning av Nordeas webbplatser

I och med att du besöker Nordeas webbsidor godkänner du samtidigt nedanstående villkor. Enskilda dokument och delar av webbplatsen kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till de allmänna villkoren. Användning av tjänster som Nordea erbjuder via internet och telefon regleras genom särskilda avtalsvillkor. Nordea har rätt att när som helst uppdatera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Nordea åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av den som använt webbplatsen.

Tjänsteleverantörer
Begränsningar
Personuppgifter
Cookies
E-post
Upphovsrätt
For US Persons

Tjänsteleverantörer

Webbplatsen omfattar tjänster som tillhandahålls av Nordea Bank Abp (Nordea) eller av andra bolag som tillhör koncernen Nordea Bank Abp. Alla bolag som tillhör koncernen kan här benämnas tjänsteleverantörer. 

Information om tjänsteleverantören
NamnNordea Bank Abp
DomicilHelsinki, Finland
AdressSatamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Helsinki

Organisationsnummer2858394-9
MomsnummerFI28583949
Telefon+358 (0)200 70000

Övriga tjänsteleverantörer

Webbplatsen kan också innehålla tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom Nordea Bank Abp liksom av externa bolag. Information om andra bolag inom koncernen finns, till exempel, under följande länkar:

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AbpÖppnas i nytt fönster

Nordea Bank AbpÖppnas i nytt fönster

Nordea Bank Abp, filial i NorgeÖppnas i nytt fönster

Information om övriga tjänsteleverantörer framgår av tjänsteavtalen eller annat material som publicerats av tjänsteleverantörerna.

Begränsningar

För användandet av webbplatsen och för juridiska konsekvenser

Den information som finns på webbplatsen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd, som en förfrågan om att köpa eller sälja, eller som en rekommendation i något avseende, från någon av tjänsteleverantörerna, om inte Nordea uttryckligen meddelar att så är fallet. Detsamma gäller alla jurisdiktioner där lagen inte tillåter spridning av offerter eller råd till allmänheten. Webbplatsen och den information som lämnas där är enbart avsedd för Finland, Sverige, Danmark och Norge, om inte annat uttryckligen avtalas eller meddelas. Den information som finns på webbplatsen ska inte anses vara ett anbud som binder informationslämnaren, om inte annat uttryckligen meddelas. Informationen på webbplatsen utgör inte ett anbud om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument, och inte heller en rekommendation att vidta någon sådan åtgärd. Bindande avtal med Nordea måste alltid slutas genom separata tjänsteavtal.

Nordea kan ge råd i skatte- eller investeringsfrågor. Nordea påtar sig inget ansvar för förluster, skada eller åtgärder till följd av de råd Nordea lämnat.

Information om behandling av personuppgifter

Nordea Bank Abp, organisationsnummer 2858394-9, är ansvarig för personuppgifterna som behandlas på nordea.com.

Läs mer om behandling av personuppgifter i Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster.

Cookies

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre online upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. 

Läs mer om användningen av cookiesÖppnas i nytt fönster på nordea.com.

Information som lämnas av tredje part

De länkar som finns på webbsidan är endast avsedda för informationsändamål. Tjänsteleverantören svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part, även om webbplatsen innehåller länkar till sådant material. Tredje part ansvarar själv för publiceringen av lagstadgad information om den egna webbplatsen, och tjänsteleverantören ansvarar inte för saknad eller bristfällig information.

E-post via Internet

De som använder webbplatsen påminns om att sekretess inte kan garanteras för e-post som skickas via allmänna nät. Användare bör inte skicka personuppgifter eller annan känslig information till banken via e-post. Nordea och övriga tjänsteleverantörer är inte skyldiga att utföra order eller ta emot instruktioner via e-post. Nordea äger rätt att, om kunden så begär, lämna allmän information via e-post till den e-postadress som kunden angivit. Nordea ansvarar inte förlust eller skada som uppkommit genom att sådant meddelande förkommit eller förvanskats.

Upphovsrätt och varumärken

Bolag som tillhör koncernen Nordea Bank Abp eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom, har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen med ensamrätt i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får emellertid inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan bankens skriftliga medgivande.

Tillämplig lag

Finsk, svensk, norsk och dansk lag ska tillämpas på dessa villkor. Valet av tillämplig lag beror på i vilket land kunden använder webbsidan. Särskilda villkor om tillämplig lag framgår på webbsidorna som tillhör andra bolag inom koncernen Nordea Bank Abp.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Nordea does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.