Betalningar till och från utlandet

Du kan göra en betalning till utlandet genom en insättning på det utländska kontot, med hjälp av uppgifter från kontohavaren. Om du vill ta emot en betalning från utlandet ger du dina uppgifter till betalaren.

Lägg till tjänsten Utlandsbetalningar

Vi erbjuder tjänsten Utlandsbetalningar till våra kunder. För att kunna få tjänsten aktiverad i nätbanken krävs det att vi ser att lön eller motsvarande kommit in på kontot samt att vardagliga betalningar har skett under en tid.

Det första du behöver göra om du planerar att göra en utlandsbetalning, är att kontakta Kundservice på telefon 0771-22 44 88 för att ansöka om tjänsten. I samtalet behöver vi ställa frågor till dig om betalningarna du tänkt göra, till exempel om mottagare, frekvens och syfte. Detta gör vi för att vi värnar om din säkerhet och för att efterleva lagkrav. Avsätt därför tid för samtalet när du kontaktar oss. När vi har förstått ditt behov av tjänsten och godkänt din ansökan kan du komma igång med den digitala tjänsten.

Dina fördelar:

  • Snabbt och enkelt
  • Välj normal eller expressbetalning
  • Du får uppgifter om genomförd betalning direkt i nätbanken, eller via avi.

Så gör du en utlandsbetalning

Det säkraste och snabbaste sättet att göra en utlandsbetalning är att sätta in pengarna på mottagarens konto. De uppgifter som behövs är:

  • Mottagarens namn och adress.
  • Kontonummer (IBAN är ett krav inom SEPA*)
  • BIC för mottagarens bank om mottagarens bank finns utanför SEPA*.

Om någon av dessa uppgifter saknas, tar vi ut ett tilläggspris för manuell komplettering.

För vissa länder behöver vi veta bankkontorets namn och adress, och bankkontorskod. Läs mer i vår landinformationÖppnas i nytt fönster (på engelska).

När kommer pengarna fram?

Vid normal betalning finns pengarna hos mottagarens bank cirka en till tre bankdagar efter det att vi har debiterat ditt konto. Det kan dock ta längre tid, fem till sex bankdagar beroende på hanteringstiden på mottagarbanken. Det finns också möjlighet att göra en expressbetalning.

En så kallad normalbetalning blir automatiskt en EU-betalning om den skickas i EUR inom SEPA*. En EU-betalning i EUR är hos mottagarens bank senast nästkommande bankdag. Avgifterna för en EU-betalning i EUR är dessutom lägre och ska kosta som en inrikes betalning både för avsändare och mottagare.

När betalningen är utförd skickar vi dig en avi med uppgift om sänt belopp, eventuell växlingskurs, pris, den summa vi debiterat och de uppgifter om mottagaren som vi vidarebefordrat. Om du gör betalningen via nätbanken får du informationen direkt på skärmen när betalningen blivit utförd.

Expressbetalning för snabbare hantering

Om du väljer att göra en expressbetalning når pengarna mottagarens bank normalt samma bankdag som vi drar pengarna från ditt konto. Men, det kan ta längre tid beroende på valutaslag och stopptider. När pengarna når slutmottagaren är beroende på betalningsmottagarens villkor hos sin bank. 

Ta emot pengar från utlandet till ditt konto

Bästa sättet att ta emot pengar från utlandet är att få en betalning till ditt konto i Nordea. Om du talar om ditt kontonummer i IBAN-format och Nordeas BIC för avsändaren, kommer uppdraget att hanteras så snabbt och billigt som möjligt. En ankommande utlandsbetalning i utländsk valuta växlas per automatik till SEK om du inte har ett konto i den aktuella valutan. Om vi är tvungna att komplettera uppdraget från den utländska banken för att kunna sätta in pengarna på rätt konto tar vi ut ett tilläggspris för detta.

Pengarna är normalt tillgängliga för dig samma dag som vi fått dem från den utländska banken, förutsatt att valutans stopptid inte har passerats. Vi processar bara betalningar på bankdagar, vilket kan påverka valuteringen av normalbetalningar.

I samband med att vi bokför pengarna på ditt konto skickar vi dig en utförlig avi med information om belopp, pris, eventuell växlingskurs, avsändare och vad betalningen avser (om syftet angivits av avsändaren).

Kontroll mot sanktionslistor

Banken kontrollerar betalningsinformation mot de sanktionslistor som banken enligt lag, myndighetsbeslut eller av annat skäl vid var tid är skyldig eller har rätt att använda. Banken har alltid rätt att skjuta upp eller vägra utföra en betalningsorder om kontrollen mot listorna ger anledning till det. En kontroll kan i vissa fall medföra krav på utökad information och därigenom försena betalningen.

En betalning från eller till Sverige kan på motsvarande sätt försenas eller nekas av en annan bank som utför kontrollen.

IBAN och BIC – internationell standard

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer och används framför allt för utlandsbetalningar. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken.

För att hitta ditt IBAN-nummer loggar du in i nätbanken eller i appen, och klickar på det konto du vill se ditt IBAN för. Klicka sedan på Kontoinformation. 

BIC (Business Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler. Nordeas BIC i Sverige är NDEASESS.

Läs mer om IBAN och BIC

Priser betalningar från utlandet
Priser betalningar till utlandet

Priser för betalningar från utlandet


Specifikation

Pris

EU-betalning*0 kr
Kontoinsättning60 kr
Överföring från eget konto i Nordea**0 kr
Utbetalningskort60 kr
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter250 kr

*Betalning mellan konton inom EU samt Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten och Andorra i EUR och SEK som innehåller korrekt IBAN. Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina. 

**Avser överföring från Nordea i Danmark, Finland eller Norge, i valutaslagen DKK, EUR, NOK, SEK samt att betalningen är korrekt vald på avsändarsidan.

Priser för betalningar till utlandet

Pris för betalningar till utlandet
Via InternetPris
Normalbetalning50 kr
EU-betalning*0 kr
Överföring till eget konto i Nordea**0 kr
Via Bankkontor OCH KUNDSERVICEPris
Normalbetalning300 kr
EU-betalning*, ordinarie pris150 kr
Checkbetalning150 kr
TilläggspriserPris
Expressbetalning300 kr
Tredjelandsvaluta (betalning i annan valuta än svenska kronor eller mottagarlandets valuta)50 kr

Mottagarens bankkostnader i utlandet***

250 kr
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter 250 kr
Hjälp med att fylla i blankett

250 kr

*Betalning mellan konton inom EU samt Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten och Andorra i EUR och SEK som innehåller korrekt IBAN. Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina. En EU-betalning i EUR är hos mottagarens bank senast nästkommande bankdag. En EU-betalning i SEK har samma förmedlingshastighet som en normalbetalning.

**Avser överföring till Nordea i Danmark, Finland eller Norge, i valutaslagen DKK, EUR, NOK, SEK, samt att valet "Överföring mellan egna konton" är markerat i nätbanken.

***Priset kan bli högre om mottagande bank tar ytterligare betalt. Valet är ej möjligt för betalningar till EU/EES.