Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Utlandsbetalningar

Skicka eller ta emot en betalning till eller från utlandet snabbt och säkert. Du kan i många fall skicka din utlandsbetalning själv via Internetbanken. Det finns möjlighet att välja expressbetalning om du har kort om tid.

Om utlandsbetalningar

Du kan enkelt göra en betalning till utlandet genom en insättning på det utländska kontot. Du behöver bara ha uppgifter från kontohavaren gällande kontot.  Vill du ta emot pengar från utlandet ger du dina uppgifter till betalaren.

Dina fördelar:

  • Snabbt och enkelt
  • Välj normal eller expressbetalning
  • Du får uppgifter om genomförd betalning direkt i Internetbanken, eller via avi.

Gör en utlandsbetalning

Det säkraste och snabbaste sättet att göra en utlandsbetalning är att sätta in pengarna på mottagarens konto.

De uppgifter som behövs är:

  • Mottagarens namn och adress.
  • Kontonummer (IBAN är ett krav inom SEPA*)
  • BIC för mottagarens bank om mottagarens bank finns utanför SEPA*.

Om någon av dessa uppgifter saknas, tar vi ut ett tilläggspris för manuell komplettering.

För vissa länder behöver vi veta bankkontorets namn och adress, och bankkontorskod.

Läs mer i vår landinformation. (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönster

Vid normal betalning finns pengarna hos mottagarens bank cirka en till tre bankdagar efter det att vi har debiterat ditt konto. Det kan dock ta längre tid, fem till sex bankdagar beroende på hanteringstiden på mottagarbanken. Det finns också möjlighet att göra en expressbetalning.

En så kallad Normalbetalning blir automatiskt en EU-betalning om den skickas i EUR inom SEPA*. En EU-betalning i EUR är hos mottagarens bank senast nästkommande bankdag. Avgifterna för en EU-betalning i EUR är dessutom lägre och ska kosta som en inrikes betalning både för avsändare och mottagare. 

När betalningen är utförd skickar vi dig en avi med uppgift om sänt belopp, eventuell växlingskurs, pris, den summa vi debiterat och de uppgifter om mottagaren som vi vidarebefordrat. Om du gör betalningen via Internetbanken får du informationen direkt på skärmen när betalningen blivit utförd.

Gör en utlandsbetalning via Betalo-appen

Med vår samarbetspartner Betalo kan du använda ditt Nordeakort för att göra en utlandsbetalning till bankkonton i över 35 länder till en fast avgift på 0,5 %. Växelkursen visas direkt i appen och är garanterad under hela överföringen.

Läs mer och kom igång med Betalo

Ta emot pengar från utlandet direkt till ditt konto

Bästa sättet att ta emot pengar från utlandet är att få betalt till ditt konto i Nordea. Om du talar om ditt kontonummer i IBAN-format och Nordeas BIC för avsändaren, kommer uppdraget att hanteras så snabbt och billigt som möjligt.  En ankommande utlandsbetalning i utländsk valuta växlas med automatik till SEK om du inte har ett konto i den aktuella valutan. Om vi är tvungna att komplettera uppdraget från den utländska banken för att kunna sätta in pengarna på rätt konto tar vi ut ett tilläggspris för detta.

Pengarna är normalt tillgängliga för dig samma dag som vi fått dem från den utländska banken, förutsatt att valutans stopptid inte har passerats. Nordea processar betalningar endast på bankdagar, vilket kan påverka valuteringen av normalbetalningar.

Kontroll mot sanktionslistor

Banken kontrollerar betalningsinformation mot de sanktionslistor som banken enligt lag, myndighetsbeslut eller av annat skäl vid var tid är skyldig eller har rätt att använda. Banken har alltid rätt att skjuta upp eller vägra utföra en betalningsorder om kontrollen mot listorna ger anledning till det. En kontroll kan i vissa fall medföra krav på utökad information och därigenom försena betalningen.

En betalning från eller till Sverige kan på motsvarande sätt försenas eller nekas av en annan bank som utför kontrollen.

*SEPA: EU-länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Vatikanstaten, San Marino och Schweiz.

I samband med att vi bokför pengarna på ditt konto skickar vi dig en utförlig avi med information om belopp, pris, eventuell växlingskurs, avsändare och vad betalningen avser (om syftet angivits av avsändaren).

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer och används framför allt för utlandsbetalningar.

Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken. Läs mer om IBAN på Ecbs hemsida.Öppnas i nytt fönster

För att hitta ditt IBAN-nummer loggar du in i Internetbanken. I menyn väljer du ”Konton”. Klicka sedan på det konto du vill ha uppgifterna för och välj fliken ”Kontoinformation”. 

BIC

BIC (Business Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler. Vid betalningar inom EU samt till Norge, Island, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Vatikanstaten, San Marino och Schweiz, är BIC inte obligatorisk och det räcker att ange mottagarens kontonummer i IBAN format.

Nordeas BIC i Sverige är NDEASESS. Du kan söka efter en BIC på SWIFT:s webbplats.Öppnas i nytt fönster

Betalningar inom SEPA-området

För SEPA* länder är IBAN obligatoriskt och en ’IBAN-only princip’ gäller. Detta innebär att du enbart behöver ange mottagarens kontonummer i IBAN-format för att identifiera mottagande bank. BIC är inte längre obligatorisk. Om du anger både IBAN och BIC vid betalning till en bank i ett SEPA* land, kommer Nordea att ignorera BIC och istället via IBAN söka fram korrekt bankuppgifter.

*SEPA: EU-länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Vatikanstaten, San Marino och Schweiz.

Priser betalningar från utlandet

Priser för betalningar från utlandet

Specifikation

Pris

EU-betalning*0 kr
Kontoinsättning60 kr
Överföring från eget konto i Nordea**0 kr
Utbetalningskort60 kr
Köpt check***140 kr
Check för inkasso, kuriravgift***0,2 procent av checkens belopp plus 400 kr. Minst 1.200 kr och maximalt 3.000 kr.
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter90 kr
Köp av check i tredjelandsvaluta***190 kr

*Betalning mellan konton inom EU samt Island, Norge, Liechtenstein, Andorra, Vatikanstaten, Monaco, San Marino och Schweiz i EUR och SEK som innehåller korrekt IBAN. Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina. 

**Avser överföring från Nordea i Danmark, Finland eller Norge, i valutaslagen DKK, EUR, NOK, SEK samt att betalningen är korrekt vald på avsändarsidan.

***Tjänsten upphör 31 december 2018.

Priser betalningar till utlandet

Gör en utlandsbetalning

Logga in via internetbanken