Vad är IBAN?

IBAN står för International Bank Account Number. Det är ett internationellt accepterat format av bankkontonummer, och används för att föra över pengar mellan konton i olika länder. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken.

När behöver jag ange IBAN?

Du behöver ange ett IBAN-nummer varje gång du gör en utlandsbetalning till ett konto i något land i SEPA-området*. Där är IBAN obligatoriskt och en ’IBAN only-princip’ gäller.

Det innebär att du enbart behöver ange mottagarens kontonummer i IBAN-format för att identifiera mottagande bank. BIC är inte längre obligatorisk.

Om du anger både IBAN och BIC vid betalning till en bank i ett SEPA-land, kommer Nordea ignorera BIC, och istället söka fram korrekt bankuppgifter via IBAN-numret.


*SEPA: EU-länder samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Se ditt IBAN i appen eller nätbanken

Hur hittar jag mitt IBAN?

Du kan se ditt IBAN-nummer i både nätbanken och i appen. Klicka på det konto du vill se ditt IBAN-nummer för och klicka sedan på kontouppgifter.

Där kan du även se Nordeas BIC i Sverige, som är NDEASESS.  

Vad är BIC (SWIFT)?

BIC, som står för Business Identifier Code, är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt. BIC kallades tidigare för SWIFT-adress eller SWIFT code. En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler.

Nordeas BIC i Sverige är NDEASESS. Du kan söka efter en BIC på SWIFT:s webbplats.Öppnas i nytt fönster

När behöver jag ange BIC?

Du behöver ange en BIC varje gång du gör en betalning till ett konto utanför EU, med undantag för vissa länder.

Vid betalningar inom EU, samt till Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten och Andorra, är BIC inte obligatorisk. Det räcker då att ange mottagarens kontonummer i IBAN-format.

Vanliga frågor om IBAN och BIC