Vill du leva på mer än hälften av din lön som pensionär?

 • Pensionen du får från staten och tjänstepensionen motsvarar ungefär 60 procent av din nuvarande lön*.
 • Ett privat pensionssparande är ett viktigt komplement för att höja pensionen.
 • Ju tidigare du börjar, desto mindre behöver du spara varje månad.

* minpension.seÖppnas i nytt fönster

Börja spara till pensionen i 2 enkla steg

1. Välj månadsbelopp

Hur mycket du bör spara varje månad beror på hur långt kvar du har till pensionen, men även hur din ekonomi och livssituation ser ut. En bra riktlinje är dock att spara 5-10 procent av din lön före skatt varje månad.

Ta reda på hur du bäst sparar till pensionen utifrån din ålder.

20-årsåldern

30-årsåldern

40-årsåldern

50-årsåldern

60-årsåldern

2. Välj sparform

Vi har två olika sparformer beroende på om du vill ha hjälp av oss eller om du hellre sköter ditt pensionssparande själv. Oavsett vilken sparform du väljer får du ett sparande som fokuserar på hållbarhet. Läs mer om att pensionsspara med hållbarhet i fokus längre ned på sidan.

Så kan ditt pensionssparande växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna ut hur mycket ditt privata pensionssparande kan växa över tid. Här är tre exempel* om du skulle spara 1 000 kronor i månaden fram till 65 års ålder:

 • 20-åringen får cirka 3 557 000 kronor extra i pension.
 • 30-åringen får cirka 1 721 000 kronor extra i pension.
 • 40-åringen får cirka 787 000 kronor extra i pension.

*Exemplen är beräknade med en avkastning på 7 procent. Vi har inte tagit hänsyn till eventuella kostnader för sparandet, skatter eller inflation.

Hur tänker du kring din pension?

I serien ”Anders möter” pratar vår privatekonom Anders Stenkrona pension med läraren Camilla, undersköterskan Elin och målaren Aili. Hur tänker de kring sin pension?

Se kortfilmerna här

Varför pensionsspara hos oss?
Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Därför ska du pensionsspara hos oss

 • Var så aktiv du vill – sköt om sparandet själv eller luta dig tillbaka och låt oss hjälpa dig.
 • Få ett pensionssparande som anpassar sig efter hur lång tid just du har kvar till pensionen.
 • Vårt pensionserbjudande tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
 • Vi har ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier som också ingår i Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster.
 • Vi finns alltid där det passar dig bäst – online, via telefon eller på kontor.

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension påverkar hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa, utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

I de pensionsportföljer vi förvaltar åt våra kunder jobbar vi hela tiden aktivt med de investeringar vi gör. Läs mer om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen, samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Så utvärderar vi hållbarheten i våra portföljer

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESGÖppnas i nytt fönster) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle. 

Kapitalförsäkringen Stabil PensionÖppnas i nytt fönster är ett sparande där vi sköter förvaltningen är en del av Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster. Inom Nordea hållbart urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Här finns hållbarhetsrelaterade upplysningar för Stabil PensionÖppnas i nytt fönster.

Så styr du själv hållbarhetsnivån i ditt pensionssparande

Sparar du i kapitalförsäkringen FramtidskapitalÖppnas i nytt fönster väljer dina själv dina placeringar och vi har ett brett utbud av fonder, aktier och andra värdepapper att placera i. Det är du själv som avgör hur stort fokus du vill ha på hållbarhet i ditt sparande. Vi erbjuder ett urval av fonder med hållbara egenskaper som du kan välja bland och som ingår i Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster. I Nordea Hållbart Urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågor (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. Du hittar fonderna på samma ställe som övriga fondutbudet för FramtidskapitalÖppnas i nytt fönster.

Börja pensionsspara

Starta ett pensionssparande på några minuter.

Logga in och börja pensionsspara Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om pensionssparande