Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Börja pensionsspara

Ett privat pensionssparande är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och till din tjänstepension. Börja pensionsspara på egen hand redan idag, eller boka möte så planerar vi morgondagen tillsammans.

Kom igång med ditt pensionssparande

Alla behöver ett pensionssparande men det kan vara svårt att förstå vad som behövs för att pensionen ska bli så bra som möjligt. Men du kan vara lugn – Vi hjälper dig att hitta en sparform för din pension som passar just dig. Tillsammans planerar vi morgondagen.

1. Välj sparbelopp

Börja med att fundera på hur mycket du kan spara. En bra riktlinje är att spara fem till tio procent av din lön före skatt varje månad. Men det viktigaste är inte hur mycket du sparar utan att du kommer igång. Alla har olika förutsättningar. 

Vi rekommenderar att du startar ett månadssparande, så att du ger dina pengar chansen att växa över tid. Ett månadssparande minskar också risken eftersom du sprider ut dina investeringar och slipper oroa dig över börsens svängningar.

Hur du sparar till din pension kan variera en del beroende på hur gammal du är och hur långt du har kvar till pensionen. Här kan du läsa om hur du pensionssparar efter ålder.

2. Välj sparform

Välj på vilket sätt du vill spara till din pension. Vi har två olika alternativ, beroende på om du vill ha hjälp av oss eller om du hellre sköter om ditt sparande själv. 

Hjälp mig med sparandet

Stabil Pension är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Det här är en sparform som passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Läs mer om Stabil Pension

Jag vill sköta allt själv

Framtidskapital är ett flexibelt sätt att spara till pension. Den passar dig som vill vara aktiv i ditt sparande eftersom du själv väljer vilka fonder och värdepapper du vill placera dina pengar i. Vi har också ett brett utbud av fonder som ingår i vårt Hållbara val.

Läs mer om Framtidskapital

Så kan ditt pensionssparande växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna ut hur mycket ditt pensionssparande kan växa över tid. Här är tre exempel* om du skulle spara 1 000 kronor i månaden fram till 65 års ålder:

  • 20-åringen får 1 959 933 kronor extra i pension.
  • 30-åringen får 1 108 463 kronor extra i pension.
  • 40-åringen får 585 735 kronor extra i pension.

*Exemplen är räknat på en avkastning på 5 procent. Vi har inte tagit hänsyn till eventuella kostnader för sparandet, skatter eller inflation.

Se över ditt pensionssparande löpande

Glöm inte att se över ditt pensionssparande löpande, minst en gång om året eller så ofta som din livssituation förändras. Ett tips är att göra det i samband med utskicket av det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. 

Har du utrymme att öka ditt sparbelopp gör du det enkelt genom att logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster och gå in under fliken Spara och placera.

Varför ska jag ha ett privat pensionssparande?

Varför ska jag ha ett privat pensionssparande?

För de allra flesta kommer pensionen från staten och tjänstepension endast bli ca 50–60 procent av lönen. Vi lever också allt längre och därför behöver pensionskapitalet räcka fler år till. Och så länge avsättningarna till allmän pension och tjänstepensionen inte höjs, kommer pensionen att bli lägre över tid. Därför är det viktigt att komplettera med ett privat pensionssparande.

Ett privat sparande till pension påverkas inte av ändrade regler inom den allmänna- eller tjänstepensionsområdet utan du påverkar det helt själv. Och ju tidigare du börjar spara desto längre tid får ditt sparande på sig att växa.

Hur mycket bör jag spara varje månad?
När ska jag börja pensionsspara?
Pensionsspara med fokus på hållbarhet
Varför pensionsspara hos oss?

Varför ska jag ha ett privat pensionssparande?

För de allra flesta kommer pensionen från staten och tjänstepension endast bli ca 50–60 procent av lönen. Vi lever också allt längre och därför behöver pensionskapitalet räcka fler år till. Och så länge avsättningarna till allmän pension och tjänstepensionen inte höjs, kommer pensionen att bli lägre över tid. Därför är det viktigt att komplettera med ett privat pensionssparande.

Ett privat sparande till pension påverkas inte av ändrade regler inom den allmänna- eller tjänstepensionsområdet utan du påverkar det helt själv. Och ju tidigare du börjar spara desto längre tid får ditt sparande på sig att växa.

Hur mycket bör jag spara varje månad?

Hur mycket man bör pensionsspara är individuellt, men ett generellt riktmärke är att spara fem till tio procent av lönen efter skatt varje månad. Drygt varannan svensk (59 %) pensionssparar regelbundet. I genomsnitt lägger vi undan cirka 1 770 kronor i månaden till vår pension*.

Starta i tid och ge pengarna chansen att växa

Ju tidigare du börjar spara desto bättre blir din pension eftersom den får tid på sig att växa. Det viktigaste är dock inte hur mycket du sparar utan att du kommer igång. Alla har olika förutsättningar.

En fördel med att starta tidigt är att du kan ändra ditt privata sparande efter din livssituation, utan att det får så stora effekter på slutsumman. Spara mer under perioder när du har möjlighet och tvärtom. Att du sparar och att du gör det regelbundet är det som är viktigast.

Din ålder påverkar ditt sparande

Hur du sparar till din pension kan också variera en del beroende på hur gammal du är och hur långt du har kvar till pensionen. Här kan du läsa om hur du ska tänka kring ditt pensionssparande, beroende på vilket årtionde du är född


* Källa: Nordeas pensionsundersökning 2021Öppnas i nytt fönster, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Nordea

När ska jag börja pensionsspara?

Att börja pensionsspara när man har utbildning, jobb och bostad på plats är vanligt. Men ju tidigare du har möjlighet att börja pensionsspara desto bättre. Vår rekommendation är dock att du ska utgå från din egen livssituation och startar när det passar dig.

På minPension.seÖppnas i nytt fönster kan du göra en pensionsprognos och se vad du förväntas få i pension. Då ser du hur mycket du behöver spara privat för att din pension ska bli som du vill.

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår framtida värld kommer att se ut. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

I de pensionsportföljer vi förvaltar åt våra kunder jobbar vi hela tiden aktivt med de investeringar vi gör. Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen, samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter härÖppnas i nytt fönster.

Så utvärderar vi investeringarna i våra portföljer

När vi gör investeringar i våra portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och affärsetik (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål.

Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i företag inom kolbrytning samt fossilt bränsle.

Stabil Pension, som är ett sparande där vi sköter förvaltningen, är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Läs mer om Hållbart Val här.

Så styr du själv hållbarhetsnivån i ditt pensionssparande

Sparar du till din pension i Framtidskapital och själv väljer dina placeringar har vi ett brett utbud av fonder, aktier och andra värdepapper att placera i. Hållbarhetsnivån i ditt sparande avgörs av de placeringar du väljer, och för att du enkelt ska kunna göra hållbara val för dig och din pension har vi ett brett urval av fonder inom Nordeas Hållbart Val-utbud att välja bland.

Se vårt aktuella fondutbud för Framtidskapital och de fonder vi erbjuder inom Hållbart Val.

Pensionen är ditt största sparande – låt den arbeta för en hållbar framtid.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik.