Börja pensionsspara

Ett privat pensionssparande är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och till din tjänstepension. Börja pensionsspara på egen hand redan idag, eller boka ett möte med oss så planerar vi morgondagen tillsammans.

Kom igång med ditt pensionssparande

Alla behöver ett pensionssparande, men det kan vara svårt att förstå vad som behövs för att pensionen ska bli så bra som möjligt. Men du kan vara lugn – vi hjälper dig att hitta en sparform för din pension som passar just dig.

1. Välj sparbelopp

Börja med att fundera på hur mycket du kan spara. En bra riktlinje är att spara fem till tio procent av din lön före skatt varje månad. Men det viktigaste är inte hur mycket du sparar, utan att du kommer igång. Alla har olika förutsättningar. 

Vi rekommenderar att du startar ett månadssparande, så att du ger dina pengar chansen att växa över tid. Ett månadssparande minskar också risken, eftersom du sprider ut dina investeringar och slipper oroa dig över börsens svängningar.

Hur du sparar till din pension kan variera en del beroende på hur gammal du är och hur långt du har kvar till pensionen. Här kan du läsa om hur du pensionssparar efter ålder.

2. Välj sparform

Välj på vilket sätt du vill spara till din pension. Vi har två olika alternativ, beroende på om du vill ha hjälp av oss eller om du hellre sköter ditt sparande själv. 

Hjälp mig med sparandet

Stabil Pension är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Det här är en sparform som passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Läs mer om Stabil Pension

Jag vill sköta allt själv

Framtidskapital är ett flexibelt sätt att spara till pension. Den passar dig som vill vara aktiv i ditt sparande eftersom du själv väljer vilka fonder och värdepapper du vill placera dina pengar i. Vi har också ett brett utbud av fonder som ingår i vårt Hållbara val.

Läs mer om Framtidskapital

Så kan ditt pensionssparande växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna ut hur mycket ditt pensionssparande kan växa över tid. Här är tre exempel* om du skulle spara 1 000 kronor i månaden fram till 65 års ålder:

  • 20-åringen får 1 959 933 kronor extra i pension.
  • 30-åringen får 1 108 463 kronor extra i pension.
  • 40-åringen får 585 735 kronor extra i pension.

*Exemplen är räknat på en avkastning på 5 procent. Vi har inte tagit hänsyn till eventuella kostnader för sparandet, skatter eller inflation.

Se över ditt pensionssparande löpande

Glöm inte att se över ditt pensionssparande löpande, minst en gång om året eller så ofta som din livssituation förändras. Ett tips är att göra det i samband med utskicket av det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. 

Har du utrymme att öka ditt sparbelopp gör du det enkelt genom att logga in i internetbankenÖppnas i nytt fönster och klicka på rubriken pension- och kapitalförsäkring i högermenyn. Därefter väljer du "Ändra i egen försäkring".

Varför pensionsspara hos oss?

Därför ska du pensionsspara hos oss

  • Var så aktiv du vill – sköt om sparandet själv eller luta dig tillbaka och låt oss hjälpa dig.
  • Få ett pensionssparande som anpassar sig efter hur lång tid just du har kvar till pensionen.
  • Vårt pensionserbjudande tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
  • Vi har ett brett urval av fonder inom vårt Hållbart Val-utbud.
  • Vi finns alltid där det passar dig bäst – online, via telefon eller på kontor.
Pensionsspara med fokus på hållbarhet

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår framtida värld kommer att se ut. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

I de pensionsportföljer vi förvaltar åt våra kunder jobbar vi hela tiden aktivt med de investeringar vi gör. Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen, samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter här.

Så utvärderar vi investeringarna i våra portföljer

När vi gör investeringar i våra portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och affärsetik (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål.

Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i företag inom kolbrytning samt fossilt bränsle.

Stabil Pension, som är ett sparande där vi sköter förvaltningen, är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Läs mer om Hållbart Val här.

Så styr du själv hållbarhetsnivån i ditt pensionssparande

Sparar du till din pension i Framtidskapital och själv väljer dina placeringar har vi ett brett utbud av fonder, aktier och andra värdepapper att placera i. Hållbarhetsnivån i ditt sparande avgörs av de placeringar du väljer, och för att du enkelt ska kunna göra hållbara val för dig och din pension har vi ett brett urval av fonder inom Nordeas Hållbart Val-utbud att välja bland.

Se vårt aktuella fondutbud för Framtidskapital och de fonder vi erbjuder inom Hållbart Val.

Pensionen är ditt största sparande – låt den arbeta för en hållbar framtid.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik.

Börja pensionsspara

Starta ett pensionssparande på några minuter.

Logga in och börja pensionsspara Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om pensionssparande

Så påverkas din pension av att du jobbar deltid

Det finns olika anledningar till varför man väljer att gå ner i arbetstid. Det är framförallt vanligt under tre perioder i livet: parallellt med studierna, under småbarnsåren och i slutet av arbetslivet.

Jobbar du mindre blir din allmänna pension lägre. Om du har jobbat, eller planerar att jobba, mycket deltid är det därför extra viktigt med ett privat pensionssparande.

Här går vi igenom hur du kan kompensera för deltidsarbete, så att du får den pension du önskar när du blir blir äldre.