Framtidskapital

Framtidskapital är en kapitalförsäkring där du både kan spara till dig själv eller till exempelvis barn eller barnbarn. Du får ett sparande med flexibla utbetalningar, förmånliga skatteregler och tillgång till ett brett utbud av fonder och aktier.

Om Framtidskapital

Framtidskapital är ett sparande där du själv bestämmer hur dina pengar ska placeras. Den passar särskilt bra om du vill spara till din pension eller till barn och barnbarn. Men självklart kan du spara till vad du vill, som till exempel en bostad.

  • Spara i ett brett utbud av fonder, aktier och andra värdepapper.
  • Välj när och hur pengarna ska betalas ut – allt på en gång, lite i taget eller månadsvis. 
  • Gör omplaceringar så ofta du vill utan skattekonsekvenser.

De flesta försäkringsbolag har en så kallad skalavgift, som innebär att du måste betala en procentandel av ditt innehav i avgift varje år. Den slipper du hos oss i Nordea.

Spara till barn

Spara till barn

Barnen blir stora fort och plötsligt en dag vill de flytta hemifrån, ta körkort eller plugga utomlands. Då är det bra att ha en slant sparad. Om du vill ge barnen ett startkapital är sparande i vår kapitalförsäkring Framtidskapital ett bra alternativ. Läs mer om hur du börjar spara till barn.

Bestäm vem som ska få dina pengar

En fördel med kapitalförsäkring är att du enkelt kan bestämma vem som ska få pengarna om du skulle avlida. Du kan öronmärka pengarna, till exempelvis ditt barn, med ett förmånstagarförordnande. Om du inte själv valt vem som ska vara förmånstagare har du standardförordnande; i första hand make/maka/sambo, i andra hand barn och i tredje hand arvingar. Vill du ändra förmånstagare behöver du skicka in denna blankett (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster till oss.

Behåll kontrollen över pengarna

Med en kapitalförsäkring kan du behålla kontrollen över ditt sparande, om du sparar i ditt eget namn. Det ger dig möjlighet att bestämma vid vilken ålder barnet ska få pengarna och under hur lång tid de ska betalas ut. Du kan också bestämma att pengarna som betalas ut ska vara barnets enskilda egendom.

Spara till pension

Spara till barn

Barnen blir stora fort och plötsligt en dag vill de flytta hemifrån, ta körkort eller plugga utomlands. Då är det bra att ha en slant sparad. Om du vill ge barnen ett startkapital är sparande i vår kapitalförsäkring Framtidskapital ett bra alternativ. Läs mer om hur du börjar spara till barn.

Bestäm vem som ska få dina pengar

En fördel med kapitalförsäkring är att du enkelt kan bestämma vem som ska få pengarna om du skulle avlida. Du kan öronmärka pengarna, till exempelvis ditt barn, med ett förmånstagarförordnande. Om du inte själv valt vem som ska vara förmånstagare har du standardförordnande; i första hand make/maka/sambo, i andra hand barn och i tredje hand arvingar. Vill du ändra förmånstagare behöver du skicka in denna blankett (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster till oss.

Behåll kontrollen över pengarna

Med en kapitalförsäkring kan du behålla kontrollen över ditt sparande, om du sparar i ditt eget namn. Det ger dig möjlighet att bestämma vid vilken ålder barnet ska få pengarna och under hur lång tid de ska betalas ut. Du kan också bestämma att pengarna som betalas ut ska vara barnets enskilda egendom.

Spara till pensionen

Framtidskapital är ett flexibelt sätt att spara till pensionen. Välj själv hur du vill placera dina pengar bland vårt breda utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. Du kan göra omplaceringar så ofta du vill utan att betala skatt på vinster eller utbetalningar. Läs mer under utbetalning och skatt.

Flexibilitet och olåst sparande

Med Framtidskapital kan du välja när, och i vilken takt, dina pensionspengar ska betalas ut – antingen som ett engångsbelopp eller månadsvisa under en valfri period.

Ditt sparande är dessutom olåst. Det innebär att du från att du tecknade Framtidskapital, kan ta ut hela eller delar av ditt sparande helt kostnadsfritt.

Bestäm vem som ska få dina pengar

En fördel med kapitalförsäkring är att du enkelt kan bestämma vem som ska få pengarna om du skulle avlida. Du kan öronmärka pengarna, till exempelvis ditt barn, med ett förmånstagarförordnande. Om du inte själv valt vem som ska vara förmånstagare har du standardförordnande; i första hand make/maka/sambo, i andra hand barn och i tredje hand arvingar. Vill du ändra förmånstagare behöver du skicka in denna blankett (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster till oss.

Vill du ha hjälp med dina placeringar?

Att sköta ditt sparande helt själv ger en frihet, men det kräver också intresse, kunskap och engagemang. Om du hellre vill luta dig tillbaka och låta oss sköta placeringarna finns vår andra kapitalförsäkring Stabil Pension.

Så tecknar du Framtidskapital

2. Bekräfta och godkänn

Sign a document icon - 640x360Godkänn och signera. Din kapitalförsäkring är nu startad.

3. Välj investeringsform

Chart graph icon - 640x360I nätbanken kan du nu välja om du vill investera dina pengar i till exempel fonder eller aktier.

Villkor och förköpsinformation
Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Avgifter för Framtidskapital

Priser FramtidskapitalAvgift
Årlig fast avgift0 kr
Årlig rörlig avgift0 kr
Årlig avgift per fondSe aktuellt fondutbud
Riskavgift per år

Riskavgiften varierar utifrån den försäkrades ålder, exempel: 

30 år: 0,0011 % av försäkringens värde

50 år: 0,0029 % av försäkringens värde

70 år: 0,0197 % av försäkringens värde

90 år: 0,1807 % av försäkringens värde


SpecifikationRänta
Likvidkonto0,00 %


Avgifter för handel av värdepapper


Svenska och nordiska värdepapper
Avgift
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North  
0,09 % min 1 kr, max 199 kr
NGM, NGM MTF och Spotlight Stockmarket  
0,09 % min 19 kr, inget maxbelopp 

Utländska noterade värdepapperAvgift
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Schweiz, Kanada, USA  
min 1 €, 1 $, 1, £, 1 CHF, 1 CAD, inget maxbelopp 
Stamp duty/FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien och Frankrike 

Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på internet och handel med värdepapper via kontor, kundservice eller Värdepappersdesken, se prislistan för värdepappershandel (pdf, 176 KB)Öppnas i nytt fönster.

Återbetalningsskydd

Framtidskapital har ett återbetalningsskydd vilket innebär att pengarna betalas ut till förmånstagare om du skulle avlida. Om du inte själv valt vem som ska vara förmånstagare har du standardförordnande; i första hand make/maka/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand till arvingar. Vill du ändra förmånstagare behöver du skicka in denna blankett (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster till oss.

Utbetalning och skatt

I Framtidskapital kan du välja att få sparandet utbetalt månadsvis i upp till 20 år eller ta ut pengarna när det passar dig.

Framtidskapital är en kapitalförsäkring vilket innebär att du betalar en årlig schablonskatt på ditt sparande och varken behöver deklarera eller betala någon kapitalvinstskatt.

Möjligheter till flytt

Framtidskapital är en kapitalförsäkring och kan därför inte flyttas till annat försäkringsbolag. Men du kan när som helst ta ut pengarna genom att göra ett hel- eller delåterköp.

Hållbarhet

Enkelt att göra ett hållbart val

Hur du sparar påverkar hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan spara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När du sparar i Framtidskapital bestämmer du själv i vilken utsträckning ditt sparande är hållbart. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper inom vårt Hållbart Val-utbud. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och sparprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. Du hittar fonderna på samma ställe som övriga fondutbudet för Framtidskapital.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.