Hur beskattas en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt som kallas för avkastningsskatt. Här går vi igenom hur en kapitalförsäkring beskattas.

Hur fungerar skatten i en kapitalförsäkring?

När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du en så kallad avkastningsskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär.

Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Hur räknar jag ut avkastningsskatten i min kapitalförsäkring?

Avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens värde vid årets början, och på de insättningar du gör i försäkringen under året. Den siffran multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet. Underlaget beskattas sedan med 30 procent.

Låter det krångligt? Vi tar det ett steg i taget.

1. Värde och insättningar på din kapitalförsäkring

Summera värdet på din kapitalförsäkring vid årets början (1 januari) och värdet av de pengar du satt in i försäkringen under första halvåret. Addera även hälften av värdet av pengarna du satt in under andra halvåret.

Räkneexempel  

  • Värdet på kapitalförsäkringen 1 januari: 100 000 kr.
  • Insättningar första halvåret: 50 000 kr.
  • Insättningar andra halvåret: 100 000 kr/2 = 50 000 kr.

100 000 kr + 50 000 kr + 50 000 kr = 200 000 kr.

2. Underlag för skatt

Beloppet du har räknat fram i steg 1 multiplicerar du nu med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus 1 procentenhet. Om statslåneräntan var under 0,25 %, ska du ändå multiplicera beloppet med lägst 1,25 %.

När du beräknar underlaget för avkastningsskatten för 2021, använder du statslåneräntan från 30 november 2020 som var -0,10 %. Det innebär att kapitalförsäkringens värde 1 januari 2021, plus insättningarna, multipliceras med 1,25 %.

Räkneexempel

I exemplet ovan var värdet på kapitalförsäkringen vid årets början, plus insättningarna, 200 000 kr.

200 000 kr multiplicerat med 1,25 % = 2 500 kr.

3. Skatt

Nu ska vi dra av 30 procent avkastningsskatt på det underlag du räknat fram i steg 2.

30 % av 2 500 kr = 750 kr. Avkastningsskatten på din kapitalförsäkring för 2021 blir 750 kr.

Så blir avkastningsskatten på kapitalförsäkring 2021

Den 30 november 2020 blev statslåneräntan fastställd till -0,10 %. Det innebär en liten höjning från 2019, då den låg på -0,09 %. Men det kommer inte påverka din avkastningsskatt under 2021.

Eftersom statslåneräntan är under 0,25 %, multipliceras den ändå med 1,25 %, som vi gick igenom i steg 2.

Avkastningsskatten på underlaget är 30 %. 30 % av 1,25 % = 0,375. Skatten på kapitalförsäkring 2021 blir alltså 0,375 %, precis som för 2020.

Vanliga frågor om skatt på kapitalförsäkring

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.