Hållbarhetsrelaterad information – SFDR

Här kan du ta del av hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Hållbarhetsrelaterad information

Vi på Nordea anser att hållbarhet är väldigt viktigt, vilket också genomsyrar allt vi gör. Genom att använda oss av vår expertis, våra produkter, tjänster och relationer möjliggör vi övergången till en mer hållbar framtid tillsammans med våra kunder. 

Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, både positivt och negativt. Här hittar du information om hur vi på Nordea integrerar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar och hanterar dess negativa effekter. 

Informationen finns tillgänglig för de tre legala enheterna i Sverige: Nordea Bank Abp, Nordea Funds Ab och Nordea Liv & Pension.

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp

Här kan du ta del av hållbarhetsrelaterad information som gäller för Nordea Bank Abp. 

Information om riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker

Här finns information om Nordea Bank Abp:s riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och i investerings- och försäkringsrådgivningen. Länk till PDF (pdf, 793 KB)Öppnas i nytt fönster

Hantering av negativa hållbarhetseffekter av investeringsbeslut

Information om hur Nordea Bank Abp identifierar negativa hållbarhetseffekter av investeringsbesluten och hur dessa åtgärdas finns att ta del av här. Länk till PDF (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Förklaring till investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf, 769 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Funds Ab
Nordea Liv & Pension

Nordea Bank Abp

Här kan du ta del av hållbarhetsrelaterad information som gäller för Nordea Bank Abp. 

Information om riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker

Här finns information om Nordea Bank Abp:s riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och i investerings- och försäkringsrådgivningen. Länk till PDF (pdf, 793 KB)Öppnas i nytt fönster

Hantering av negativa hållbarhetseffekter av investeringsbeslut

Information om hur Nordea Bank Abp identifierar negativa hållbarhetseffekter av investeringsbesluten och hur dessa åtgärdas finns att ta del av här. Länk till PDF (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Förklaring till investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf, 769 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Funds Ab

Hållbarhetsrelaterad information som gäller för Nordea Funds Ab hittar du på nordeafunds.comÖppnas i nytt fönster. Där finns:

  • Riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker. 

Information om hur hållbarhetsrisker integreras i Nordea Funds Ab:s investeringsbeslut

  • Hantering av negativa hållbarhetseffekter av investeringsbeslut.

Information om hur Nordea Funds Ab identifierar negativa hållbarhetseffekter av  investeringsbesluten och hur dessa åtgärdas.

Metod för att mäta och bedöma ESG-kriterier

Information om Nordea Funds Ab:s metoder för att mäta och bedöma ESG-kriterier vid investeringsbeslut finns att ta del av härÖppnas i nytt fönster.

Nordea Liv & Pension

Här kan du ta del av hållbarhetsrelaterad information som gäller för Nordea Liv & Pension.

Riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker

Information om hur hållbarhetsrisker integreras i Nordea Liv & Pensions investeringsbeslut och hur hållbarhetsrisk integreras i investerings- och försäkringsrådgivningen finns att ta del av här. Länk till PDF (pdf, 64 KB)Öppnas i nytt fönster.

Principal Adverse Impact (PAI)

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer finns att ta del av här. Länk till PDF (pdf, 189 KB)Öppnas i nytt fönster.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy i samband med integrering av hållbarhetsrisker. Länk till PDF (pdf, 47 KB)Öppnas i nytt fönster.

Metod för mäta och bedöma ESG-kriterier

Information om Nordea Liv & Pensions metoder för att mäta och bedöma ESG-kriterier vid investeringsbeslut finns att ta del av här. Länk till PDF (pdf, 50 KB)Öppnas i nytt fönster.