Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Nordea Stabil Pension

Ett enklare pensionssparande för dig som vill ägna din tid åt annat och hellre låter Nordea sköta om ditt sparande.

Dina fördelar med Stabil Pension

  • Spara till pensionen månadsvis eller sätt in pengar när det passar dig.
  • Ett hållbart sparande som tar hänsyn till miljö och sociala aspekter.  
  • Bestäm själv när och under hur lång tid pengarna ska betalas ut.
  • Efter ett år från att du började spara kan du göra uttag om du vill.
  • Pengarna är skattade och klara när de betalas ut.

Vad är Nordea Stabil Pension?

Ett tryggt pensionssparande i en kapitalförsäkring där vi anpassar sparandet till din ålder. Ju närmare pensionen desto säkrare placerar vi dina pengar. Nordeas experter placerar dina pensionspengar aktivt i en mix av tillgångar som ger dig möjlighet att få en bra och stabil värdeutveckling – även när marknaden svänger. Du får en jämnare och stabilare pension under den utbetalningstid du har valt, vilket kan vara praktiskt och tryggt som pensionär.

Mer fakta

I kapitalförsäkringen Nordea Stabil Pension tar våra experter hand om ditt sparande och ser till att du får en mer stabil värdeutveckling på dina pensionspengar. De ser även till att dina pensionspengar får stabilare placeringar inför och under pensionen genom att anpassa placeringarna till din ålder, ju närmare pensionen desto stabilare placeringar.

Flexibla in- och utbetalningar samt olåst sparande

Med Stabil Pension har du en flexibilitet genom att spara månadsvis eller sätta in pengar när du vill. Utbetalningarna kan varieras mellan 5-30 år, och du kan dessutom välja när de månadsvisa utbetalningarna ska påbörjas. 

Dina pensionspengar är dessutom tillgängliga efter ett år från att du köpte Stabil Pension. Du kan därefter kostnadsfritt ta ut hela eller delar av ditt sparande efter 60 dagar om du skulle behöva pengar. Men tänk på att pengarna är avsedda för din framtida pension.

Bestäm vem som ska få dina pengar

En fördel med Stabil Pension är att du enkelt kan bestämma vem som ska få pengarna vid dödsfall – utan att behöva skriva testamente. Det kan exempelvis vara intressant om du har en sambo som du vill styra en del av dina tillgångar till, eftersom samboende inte ärver varandra.

De som får dina pengar i Stabil Pension vid dödsfall kallas förmånstagare. Om du inte själv väljer vilka som ska vara dina förmånstagare i Stabil Pension så betalas pengarna i händelse av dödsfall ut till make/sambo eller, om sådan inte finns, barn eller om sådana saknas, arvingar. Om du vill att någon annan ska få pengarna fyller du i blanketten du hittar via länken ute till höger på sidan.  

Är du redan pensionär eller börjar närma dig pensionen?

Stabil Pension passar även dig som börjar närma dig pensionen eller som redan är pensionär och har kapital att placera. I Stabil Pension placerar vi pengarna åt dig så att du får möjlighet till bra avkastning, utan att ta för stora risker under utbetalningstiden. Du får då en jämnare och stabilare pension som betalas ut varje månad vilket kan vara praktiskt och tryggt som pensionär. Utbetalningarna kan varieras mellan 5-30 år.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina pensionspengar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

En ansvarsfull investering

För oss handlar pension om att kapitalet i ditt sparande ska växa och att det görs på ett ansvarsfullt sätt. Med Nordea Stabil Pension placerar vi ditt sparande aktivt i olika tillgångsslag och anpassar placeringarna efter din planerade pensionstidpunkt.

Hänsyn till miljö och sociala aspekter är en självklar del i vår förvaltning och vi vill bidra till att dina pensionspengar har en positiv påverkan på den värld som du kommer att gå i pension i.

Hållbarhet i de olika tillgångslagen

Aktier och räntebärande tillgångar 

I Stabil Pension placeras en del av ditt sparande i aktier och räntor. I all vår aktiva förvaltning arbetar vi kontinuerligt med att granska våra placeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Som en del i vår förvaltning identifierar vi företag som bryter mot internationella normer och företag som vi anser har höga risker kopplat till miljö, sociala och affärsetiska frågor. Vi är en aktiv ägare och för dialog med företag som har identifieras i denna process med syfte att påverka dem och förbättra de företag vi är ägare i.

Fastigheter

Inom de likvida placeringarna i Nordea Stabil Pension investerar vi bland annat i fastigheter. Fastigheter har en betydande roll i energianvändning och det är därför vi har som ambition att investera i hållbara byggnader.

Private Equity

Private Equity är investeringar i onoterade företag. I Nordea Stabil Pension investerar vi i Private Equity-fonder vars investeringsstrategier bygger på aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i de underliggande företagen. Det aktiva ägandet hjälper till att bygga hållbara företag på lång sikt. Private Equity är en aktiv ägarform som är värdefokuserad, kräver en helhetssyn på värdeskapande och därför har stor inverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förvaltning

Nordeas experter placerar aktivt dina pensionspengar i ett brett spektra av investeringar. Bland annat i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omvandlas till kontanter, exempelvis direktägda fastigheter, private equity-fonder samt illikvida krediter. Dessa tillgångsslag är vanligtvis endast tillgängliga för större institutionella investerare. 

Med en lång placeringshorisont och flera tillgängliga tillgångsslag kan våra experter sprida riskerna bättre, vilket möjliggör en högre och mer stabil förväntad värdeutveckling på pensionspengarna över tid.

Åldersanpassat pensionssparande

Experter på Nordea Liv & Pension tar hand om förvaltningen som sker i två placeringsportföljer: Stabil Tillväxt och Stabil Trygga.  

Fram till tio år innan utbetalningen ska påbörjas, sker sparandet i Stabil Tillväxt där placeringarna har högre förväntad avkastning och högre risk. Tio år innan du planerar att ta ut pensionspengarna gör vi en stegvis omfördelning i portföljerna, från Stabil Tillväxt till Stabil Trygga med en lägre risk. Fem år efter avtalad utbetalningstidpunkt är hela kapitalet placerat i Stabil Trygga.

Stabil Pensions utveckling. Öppnas i nytt fönster 

Pris

Pris

SpecifikationPris
Kapitalavgift0,90 % av försäkringskapitalet per år.
Kapitalförvaltningskostnad0,15 % - 0,25 % av försäkringskapitalet per år, beroende på tillgångsallokering och underliggande fonder.
Riskavgift0,001-0,02 % av försäkringskapitalet; avgiftens storlek beror på din ålder.
Villkor och förköpsinformation