Periodiska hållbarhetsrapporter – SFDR

Om du sparar i någon av våra produkter där Nordea Liv & Pension ansvarar för investeringarna har du ett sparande som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Från 2021 redovisar vi årligen i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna har främjats.