Vad är onoterade aktier?

En onoterade aktie handlas inte på en reglerad börs. Det är därför inte möjligt att köpa eller sälja dessa aktier på en vanlig handelsplats, som till exempel Stockholmsbörsen.

Vad är skillnaden mellan noterade och onoterade aktier?

Noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats och är därför, jämfört med onoterade aktier, generellt sett enklare att handla. Till skillnad från onoterade aktier har noterade bolag gått igenom en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen.

Läs mer om granskningsprocessen här

Hur handlar man med onoterade aktier?

Eftersom onoterade aktier inte handlas på en vanlig börs, kan du inte handla med dessa själv som med aktier i andra noterade bolag. Du kan däremot förvara onoterade aktier hos oss på en Värdepapperstjänst Depå, men inte på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Vill du handla med onoterade aktier kan du antingen göra det manuellt på egen hand, genom att själv söka upp köpare eller säljare för aktierna. Du kan även vända dig till ett värdepappersinstitut som erbjuder den typen av handel.

Sämre prisuppdatering och lägre omsättning

Eftersom det inte finns någon organiserad handelsplats för onoterade aktier är det oftast svårare att köpa och sälja dem. Om aktierna säljs via ett värdepappersinstitut uppdateras köp- och säljpriserna manuellt, och ofta oregelbundet, av institutet. Det gör det svårare för dig som investerare att följa prisutvecklingen, jämfört med noterade aktier.

Vissa dagar kan det dessutom helt saknas omsättning – alltså antalet aktier som köps och säljs – för onoterade aktier. Det försvårar för dig om du vill sälja dina aktier.

Fördelar och nackdelar
Granskning av onoterade aktier

Vilka är fördelarna och nackdelarna med onoterade aktier?

Precis som med alla typer av investeringar finns det båda fördelar och nackdelar med att handla med onoterade aktier. Det finns även vissa risker du behöver vara medveten om innan du investerar.

Fördelarna med onoterade aktier

  • Du har möjlighet att investera i ett företag i ett tidigt skede, innan det noterats på börsen och fler får upp ögonen för bolaget.
  • Du kan vara med och påverka ett bolag som inte är noterat på börsen i större utsträckning.
  • Vissa onoterade bolag erbjuder rabatter för aktieägare. Detta gäller dock även för noterade bolag.

Nackdelarna och riskerna med onoterade aktier

  • Det kan vara svårt att handla aktier i onoterade bolag. Dels för att det inte finns en organiserad marknadsplats, men också för att omsättningen är lägre än för noterade aktier, vilket gör det svårare att köpa och sälja.
  • Onoterade bolag är ofta mindre och har inte genomgått samma granskningsprocess som börsnoterade bolag. Risken är därför högre att investera i onoterade bolag.

Granskningsprocess saknas för onoterade aktier

Kraven för onoterade aktier är mycket lägre än för noterade aktier. När ett bolag börsnoteras behöver det nämligen genomgå en omfattande granskningsprocess för att säkerställa att det uppfyller vissa krav. Den processen saknas helt för onoterade aktier.

Vi går igenom de krav som ställs på noterade bolag, men som alltså inte gäller för onoterade bolag.

Krav på informationsgivning

I granskningen tittar man bland annat på företagets processer för informationsgivning. För att få börsnoteras måste bolaget kunna ge ut löpande nyheter och finansiell information som kan påverka aktiekursen.

Rapporteringen behöver även hålla en viss lägstanivå. Det ställs krav på var, hur och när rapporterna ska offentliggöras och vad de ska innehålla. Informationen behöver kunna gå ut brett och vid samma tidpunkt, så att både köpare och säljare har samma förutsättningar.

Granskning av ekonomi, styrelse och ägare

I processen vid en börsnotering granskas även bolagets ekonomi, dess styrelse, och ibland även ägare. Syftet med det är att säkerställa att bolaget är tillräckligt moget för att få handlas på börsen.

Handlar du med onoterade aktier kräver det alltså mer av dig som investerare. Du behöver själv granska bolaget och bedöma om det känns moget nog för att investera i. Du behöver dessutom söka upp all den finansiella information du behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en akties historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att investera i aktier och andra värdepapper innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.