Värdepapperstjänst Depå

Med Värdepapperstjänst Depå kan du handla med aktier och andra värdepapper online i Norden, Europa och Nordamerika.

Fördelar med Värdepapperstjänst Depå

 • Det kostar inget att teckna och du betalar ingen årsavgift. 
 • Du kan ansöka om belåning av värdepapper om du väljer fristående depå.
 • Du får realtidskurser och utökat orderdjup när du lägger en order.
 • Du får du de senaste marknadskommentarerna i ”Morgonrapporten” från Nordea Markets och ”Veckobrev Investments” från Nordea Investments.

Mer fakta

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till Nordeas internet- och telefontjänst. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Depålikvidkonto. Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin, läs mer nedan.

Du når Värdepapperstjänst Depå genom att logga in i Internetbanken Privat eller Nordea Investor, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd med bolagsanalyser och rekommendationer. 

Du hittar  våra analyser och rekommendationer, morgonrapporter och Veckobrev Investments i Nordea Investor.  

Svenska värdepapper

Svenska värdepapper

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med värdepapper som är upptagna till handel på:  

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Spotlight Stock Market

Din order skickas till den handelsplats som vid varje tid har bäst priser, best execution.

Du kan se kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Företagskunder ser ett orderdjup. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handla med följande svenska värdepapper

 • Aktier
 • Teckningsrätter, övriga rätter
 • Börshandlade fonder, ETF
 • Certifikat
 • Warranter
 • OM-Derivat
 • Teckningsoptioner
 • Konvertibla Förlagslån
 • Obligationer, Förlagslån
 • Andrahandsmarknaden för aktieobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer samt olika typer av bevis. 
 • Andrahandsmarknaden för premieobligationer (ej ISK)
Värdepapper övriga Norden
Värdepapper Europa
Värdepapper Nordamerika
Kurser och bolagsinformation
Priser och villkor

Svenska värdepapper

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med värdepapper som är upptagna till handel på:  

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Spotlight Stock Market

Din order skickas till den handelsplats som vid varje tid har bäst priser, best execution.

Du kan se kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Företagskunder ser ett orderdjup. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handla med följande svenska värdepapper

 • Aktier
 • Teckningsrätter, övriga rätter
 • Börshandlade fonder, ETF
 • Certifikat
 • Warranter
 • OM-Derivat
 • Teckningsoptioner
 • Konvertibla Förlagslån
 • Obligationer, Förlagslån
 • Andrahandsmarknaden för aktieobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer samt olika typer av bevis. 
 • Andrahandsmarknaden för premieobligationer (ej ISK)

Värdepapper i övriga Norden

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med samtliga aktier och utvalda ETF:er som är upptagna till handel på nedanstående handelsplatser. Under handelsplatsernas öppettider ser du kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer, utom i Oslo där du ser en nivå. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Land Handelsplats
Finland
Nasdaq OMX
First North
Norge
Oslo Börs
Oslo Axess
Danmark
Nasdaq OMX
First North

Värdepapper i Europa

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med samtliga aktier och utvalda  ETF:er som är upptagna på nedanstående handelsplatser. Vi visar kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i en nivå under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

LandHandelsplats
BelgienEuronext Brussels
FrankrikeEuronext Paris
Holland Euronext Amsterdam
ItalienBorsa Italiana S.p.A. 
PortugalEuronext Lisbon
StorbritannienLondon Stock Exchange
SpanienBolsa de Madrid
SchweizSwiss Stock Exchange
TysklandFrankfurt Stock Exchange

Värdepapper i Nordamerika

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med aktier som är upptagna till handel på nedanstående handelsplatser. Vi visar kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i en nivå under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

LandHandelsplats
Kanada

Toronto Stock Exchange
TSX Venture Exchange

USANew York Stock Exchange
Nasdaq

Kurser och bolagsinformation

I Värdepapperstjänst Depå ingår omfattande information om de marknader vi erbjuder handel på.  

Logga in i Internetbanken eller Nordea Investor så kan du: 

 • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
 • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
 • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
 • Enkelt hitta warranter, certifikat och optioner knutna till en specifik aktie 
 • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån Direkt
 • Lägga upp egna bevakningslistor

Priser och villkor

Priser Värdepapperstjänst Depå
SpecifikationRänta             
Depålikvidkonto0,00 %
SpecifikationPris
Pris per mån (inklusive moms)0,00 kr
Svenska och nordiska värdepapper 0,09%
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North
0,09 %: min 1 kr, max 199 kr
NGM, Nordic SME och Spotlight Stock Market
0,09 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Utländskt noterade värdepapper 0,09%
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Schweiz, Kanada, USA0,09 %: min 29 kr, inget maxbelopp
Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien, Spanien och Frankrike

Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundservice eller Värdepappersdesken, se prislistan för värdepappershandel (pdf, 174 KB)Öppnas i nytt fönster.

Villkor

Allmänna villkor Värdepapperstjänst Depå Privat (pdf, 76 KB)Öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor Värdepapperstjänst Depå Företag (pdf, 142 KB)Öppnas i nytt fönster

Information om den statliga insättningsgarantin

Depålikvidkontot, där likviden för handel, utdelningar och räntor bokförs, omfattas av den finska insättningsgarantin.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller i de fall där motvärdet av 100 000 euro i kronor motsvarar 1 050 000 svenska kronor.

Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för finansiell stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. 

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet på nordea.se och Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Värdepapperstjänst Depå

Tillgång till handel med aktier i 15 länder. Tjänsten är kostnadsfri och du betalar ett schysst courtage när du handlar.

Logga in och anslut dig till tjänsten Öppnas i nytt fönster

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring som passar dig som vill spara långsiktigt till din pension eller kanske till ett barn. Gör omplaceringar så ofta du vill utan att behöva betala skatt på vinster eller utbetalningar.

Läs mer om kapitalförsäkring

Investeringssparkonto

I ett Investeringssparkonto, ISK, kan du kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. Med ett ISK kan du göra omplaceringar och försäljningar utan att fundera på skattekonsekvenser.

Läs mer om investeringssparkonto