Vad är teckningsrätter (TR)?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Hur många teckningsrätter får jag?

Hur många teckningsrätter du får varierar från en nyemission till en annan. Olika nyemissioner har nämligen olika villkor för teckningsrätterna. Villkoren bestämmer hur många teckningsrätter du får per ägd aktie, hur många teckningsrätter som krävs för en ny aktie, samt vad teckningskursen är för varje ny aktie.

Exempel på tilldelning av teckningsrätter

Anna äger 100 aktier i Bolag A som gör en nyemission. Villkoren för emissionen säger att 1 aktie ger 1 teckningsrätt. Anna får alltså 100 teckningsrätter tilldelad sig.

Villkoren säger också att det krävs 10 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie i bolaget. Anna kan därför använda sina 100 teckningsrätter till att köpa 10 nya aktier i Bolag A.

Vad gör jag om jag blivit tilldelad teckningsrätter?

Om du fått teckningsrätter tilldelade har du några val kring vad du vill göra med teckningsrätterna. Du kan antingen använda rätterna till att köpa nya aktier i bolaget. Men du kan också sälja dina teckningsrätter. Eller så gör du ingenting.

Delta i nyemissionen och köp nya aktier

Om du vill delta i en nyemission som görs av ett svenskt bolag, och använda dina teckningsrätter till att köpa nya aktier, loggar du in i nätbankenÖppnas i nytt fönster. Vill du hitta dit själv går du till Spara och placera och Bolagshändelser.

För andra nyemissioner loggar du in i Nordea InvestorÖppnas i nytt fönster och går till Mina investeringar > Lämna svar i ett erbjudande > Gå till svarsfunktionen.

Under rubriken ”Här anmäler du dig” väljer du vilken typ av bolagshändelse du vill delta i och fyller i formuläret. Det går även bra att ringa Värdepappersdesken på 0771–777 333.

Sälj dina teckningsrätter

Om du inte vill delta i nyemissionen kan du sälja dina teckningsrätter. Tänk då på att sälja teckningsrätten och inte själva aktien. Teckningsrätten benämns ofta TR eller Subscription Right.

Teckningsrätter säljer du på börsen precis som vanliga aktier. När en teckningsrätt väl är noterad lägger du en säljorder och tittar på köpsidan vad någon vill köpa den för.

Vad händer om jag inte gör någonting?

Om du inte agerar alls – alltså varken utnyttjar eller säljer dina teckningsrätter – förfaller teckningsrätterna värdelösa. Om du inte nyttjar rätterna, eller kontaktar oss innan sista anmälningsdag, kommer vi försöka sälja rätterna på sista dagen för handel.

Om du väljer att inte delta i nyemissionen riskerar din ägarandel i bolaget att spädas ut. Läs mer om hur utspädning vid en nyemission fungerar.

Hur köper jag teckningsrätter?

Om du inte redan är aktieägare i det bolag som gör en nyemission, och därför inte får några teckningsrätter tilldelad dig, kan du köpa teckningsrätter på börsen.

Vill du köpa teckningsrätter på marknaden förutsätter det att teckningsrätten i fråga är börsnoterad, vilket också är det vanligaste. Om du vill köpa teckningsrätter registrerar du en köporder för den rätt du vill köpa, och tittar på säljsidan vad någon vill sälja den för.

Vad som är viktigt att känna till är att du inte automatiskt får nya aktier bara för att du köper teckningsrätter på marknaden.

Anmäl dina teckningsrätter – annars går de förlorade

Teckningsrätterna har ett pris när du köper dem. Därefter betalar du pengar för att utnyttja dem. Om du köper rätter på marknaden är det därför viktigt att du anmäler till oss att du vill utnyttja dem också.

Teckningsrätter handlas på börsen under en begränsad tid under själva nyemissionen. Om du inte anmäler de rätter du köpt för teckning, kommer ditt investerade belopp helt gå förlorat och du får inga nya aktier.

Du anmäler enklast dina teckningsrätter i Nordea InvestorÖppnas i nytt fönster. Du kan också ringa Värdepappersdesken på 0771-777 333, vardagar 08:45–17:30.

Vanliga frågor om teckningsrätter