Varför gör bolag en IPO?

Anledningarna till att ett företag väljer att göra en börsintroduktion kan vara många. De vanligaste är att företaget behöver få in mer kapital, betala skulder eller vill stärka sitt varumärke.

Hur går en IPO till?

När ett företag vill notera sina aktier på börsen anlitar de ofta en bank som arrangör för börsnoteringen. De bestämmer då hur många aktier som ska erbjudas i noteringen och till vilket pris.

Samtidigt skapas alla nödvändiga legala dokument, såsom prospekt och redovisningshandlingar, att presentera för potentiella investerare. Prospektet måste godkännas av behörig myndighet, som varierar beroende på var bolaget har sitt säte. För svenska bolag är det Finansinspektionen (FI) som ska godkänna prospektet.

Hur investerar jag i en IPO?

Om du vill investera i en IPO ansöker du om ett visst antal aktier att teckna. Du behöver själv undersöka vad det finns för aktuella IPOs på marknaden just nu.

Hittar du ett bolag som du tycker ser intressant ut bör du börja med att studera prospektet för introduktionen i fråga, och se om du kan teckna IPO:n som kund i Nordea. I prospektet brukar det framgå vilken bank som hanterar erbjudandet till allmänheten, och vilka bankers kunder som kan teckna i introduktionen.

Du är inte garanterad alla aktier du ansökt om

Det finns ingen garanti att du blir tilldelad alla aktier du ansökt om. Beroende på hur många andra som söker kan företaget välja att fördela lika många aktier till alla som sökt. Företaget skulle också kunna bestämma att alla exempelvis får 70 procent tilldelning av det antal man ansökt om.

Hur tecknar jag en IPO på ett ISK?

Om du vill teckna en IPO på ett investeringssparkonto (ISK) behöver du kontakta vår Värdepappersdesk, och kolla om den möjligheten finns för IPO:n i fråga.

Fördelarna med IPO
Riskerna med IPO
Vad är en SPAC?

Vilka är fördelarna med att investera i en IPO?

Fördelen med att investera i en IPO är att du köper aktien direkt vid börsnoteringen. Ofta, men inte alltid, är priset du betalar i själva börsintroduktionen lägre än det pris aktien senare noteras på.

Det finns alltså en chans att du får köpa aktierna billigt. Om aktiekursen sedan stiger med tiden är det alltså bättre att du köpte aktien tidigt.

Vilka är riskerna med att investera i en IPO?

Om du investerar i en IPO bör du förstå vad du investerar i. Vad har företaget för framtidsutsikter? Vad är anledningen bakom noteringen? Det finns ingen garanti att ett nyligen börsintroducerat företag gör vinst på kort sikt. Priset på aktien kan också falla efter noteringen.

Vad är en SPAC?

En SPAC, från engelskans Special Purpose Acquisition Company, är ett annat sätt för ett företag att notera sina aktier på börsen.

Själva processen bakom kan vara mer komplicerad att förstå jämfört med en IPO/börsintroduktion, men utfallet är detsamma: ett företag ska notera sina aktier på en börs för första gången.

Här kan du läsa mer om vad en SPAC är och hur den fungerar