Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett företag bjuder in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier.

Varför gör man en nyemission?

Den vanligaste orsaken till att ett företag utför en nyemission är att de vill få in mer pengar till bolaget. Anledningarna till det kan vara många, till exempel för att

  • förbättra bolagets finansiella ställning
  • finansiera expansion i bolaget, antingen genom nya produkter eller nya marknader
  • finansiera köp av andra bolag
  • undvika konkurs
  • slippa låna pengar.

Hur går en nyemission till?

En nyemission börjar med att bolagets styrelse skriver ett förslag, som i sin tur antingen godkänns av styrelsen själva eller av bolagsstämman.

Vanligtvis beslutas då också om nyemissionen ska vara med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt kallas även företrädesemission. Då får befintliga aktieägare förtur att teckna nyemitterade aktier.

När beslutet om en nyemission har godkänts börjar den så kallade teckningsperioden. Då får både allmänhet och aktieägare information om att de kan teckna nya aktier i bolaget. När alla som vill delta i nyemissionen har anmält sitt intresse tilldelas de, och sedan betalar för, sina aktier.

Hur deltar jag i en nyemission?

Det finns två olika sätt att delta i en nyemission: med eller utan företrädesrätt. Företrädesrätt har du om du redan är aktieägare i bolaget innan nyemissionen.

Med företrädesrätt
Utan företrädesrätt

Delta i en nyemission med företrädesrätt

När du äger aktier i företaget har du företräde till att teckna de nyemitterade aktierna vid en nyemission. För att få företrädesrätt behöver du äga aktier i bolaget på avstämningsdagen.

Då får du automatiskt så kallade teckningsrätter (TR) inbokade på ditt aktiekonto. Teckningsrätterna ger dig sedan rätten att teckna nya aktier i bolaget.

Teckna dig för dina rätter i nätbanken

Vi skickar ut information om under vilken period du kan teckna dig för dina rätter. Om du äger ett svenskt bolag som genomför en nyemission kan du lämna svar i nätbanken, under spara och placera och Bolagshändelser.

För andra nyemissioner loggar du in i Nordea InvestorÖppnas i nytt fönster och går till Mina investeringar > Lämna svar i ett erbjudande > Gå till svarsfunktionen.

Under rubriken ”Här anmäler du dig” väljer du vilken typ av bolagshändelse du vill delta i och fyller i formuläret. Det går även bra att ringa Värdepappersdesken på 0771–777 333.

Exempel på villkor för en nyemission

Varje nyemission har villkor som beskriver vad som gäller när du ska teckna nyemitterade aktier. Det kan se ut ungefär så här:

En (1) aktie i Bolag A ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i Bolag A krävs tio (10) teckningsrätter. Teckningskursen är 50 kr för varje nytecknad aktie.

Delta i en nyemission utan företrädesrätt

Om du inte redan äger aktier i bolaget, har du heller inget företräde att teckna nya aktier under nyemissionen. Då kan du istället anmäla ditt intresse att teckna aktier utan stöd av rätter.

Det innebär att du inte är garanterad någon tilldelning. Oftast lottas de aktier som inte blivit tilldelade med företrädesrätt sedan ut till allmänheten.

Om du vill anmäla ditt intresse ringer du Värdepappersdesken på 0771-777 333, och säger hur många aktier du vill köpa. Om du blir tilldelad aktierna dras pengar från ditt aktiekonto, i samband med att aktierna bokas in på kontot.

Aktierna bokas till en början in på kontot som en så kallad BTA (betald tecknad aktie) eller BTU (betald tecknad unit). Efter cirka 2-3 veckor bokas dessa automatiskt om till vanliga aktier i bolaget.

Vanliga frågor om nyemissioner