En krydda i din sparportfölj

Warranter är värdepapper som gör det möjligt att få hög avkastning med ett litet kapital, men om marknaden utvecklas på ett för dig ofördelaktigt sätt kan du förlora hela ditt placerade kapital.

Eftersom warrantens värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar. Warranters höga avkastningspotential är kopplad till att de även har en hög risk. Warranter ska därför ses som en krydda i din sparportfölj.

Nordea har warranter kopplade till utvecklingen i de flesta av börsens största och mest populära aktier. För varje tillgång finns det både köp- och säljwarranter, med olika slutdag och lösenpris. 

Så funkar warranter

Vi har gjort en guide som beskriver hur warranter funkar och hur de är uppbyggda. Du kan även läsa om de viktigaste riskerna med att investera i warranter.

Här hittar du våran guide för hur warranter funkar.

Warranter är komplexa värdepapper och innan du köper dem bör du sätta dig in i hur de fungerar genom att ta del av slutliga villkor och Grundprospekt. Dessa hittar du under respektive produktsida. Du hittar även Grundprospektet på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Broschyr
Mer om warranter
Disclaimer

Warranter

Warranter är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du all information du behöver veta om våra warranter.

Warranter broschyrÖppnas i nytt fönster

Warranter

Warranter emitteras under Nordea Bank Abp, filial i Sverige:s Warrant- och Certifikatprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive warrant anges i slutliga villkor för dessa och det är viktigt att du läser dessa och Grundprospektet innan du köper en warrant. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även Grundprospektet på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Disclaimer

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, 

FO-nummer 2858394-9

Handla våra börshandlade placeringar i nätbanken

Logga in och handla börshandlade placeringar Öppnas i nytt fönster