Börshandlade produkter

Börshandlade produkter är olika typer av värdepapper som du kan handla på börsen. Bull & Bear, Warranter, ETF:er, räntebevis och fasträntebevis är exempel på börshandlade produkter du kan köpa hos oss.

Vad är börshandlade produkter?

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för en rad olika värdepapper som är noterade på en börs. Exempel på börshandlade produkter är ETF:er (börshandlade fonder), Bull & Bear, Warranter, fasträntebevis och räntebevis.

Börshandlade produkter följer oftast värdet på en underliggande tillgång, som till exempel olika index, råvaror eller aktiekorgar.

Olika produkter har olika egenskaper

Börshandlade produkter kan ha en mängd olika egenskaper. Vissa kan ge avkastning när den underliggande tillgången stiger och andra när den faller. Vissa produkter har en fastställd löptid, andra inte. Det finns även flera olika möjligheter att handla med eller utan hävstång.

Både avkastningsmöjligheterna och riskerna skiljer sig markant åt i de olika alternativen. Det är därför viktigt att du sätter dig in i hur de olika börshandlade produkterna fungerar innan du köper dem.

Nordea byter ut vissa basräntor i sina Bull- & Bear-certifikat, Minifutures och Unlimited Turbos

För att uppfylla kraven i EU:s förordning om referensvärden (Benchmark Regulation, BMR) kommer basräntorna EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR och JPY LIBOR för Bull- & Bear-certifikat, Minifutures och Unlimited Turbos emitterade av Nordea att inom den närmaste tiden ersättas av nya riskfria räntor i överensstämmelse med BMR. Nordeas uppfattning är att det här bytet av basräntor inte kommer att medföra någon betydande negativ effekt för innehavare av dessa instrument.

Nordea kommer att informera innehavarna av berörda instrument mer i detalj så snart datumet eller datumen för när räntorna ska bytas ut har fastställts. Om du har frågor om de föreslagna ändringarna är du välkommen att höra av dig till Nordea.

Instrument som påverkas:

Bull & Bear certifikat, Mini futures eller Unlimited Turbos med följande underliggande tillgång; aktier som handlas i USD och EUR, DAX Index, NORUX, NQDMBEN och samtliga valutapar där en av valutorna i paret är USD, EUR, JPY eller CHF. 

Mer information www.nordeamarkets.com/ibor/Öppnas i nytt fönster

Byte av basränta kommer att genomföras per 1a december 2021

Våra börshandlade produkter

Bull & Bear

Bull & Bear kan ge dig hävstång på aktier och aktieindex med upp till 20 gånger, i både uppgång och nedgång.

Mer om Bull & Bear

Warranter

Warranter gör det möjligt att följa din marknadstro, oavsett om du tror att en aktie eller ett index ska stiga eller falla.

Mer om Warranter

ETF/börshandlade fonder

En ETF (Exchange Traded Funds) är en typ av fond som du kan handla på börsen, precis som du handlar aktier.

Mer om börshandlade fonder

Mini futures och Unlimited Turbos

En placering där du själv väljer risknivå. Investera med hävstång i en mängd olika underliggande tillgångar.

Mer om Mini futures och Unlimited Turbos

Fasträntebevis och räntebevis

En sparform med möjlighet till hög ränta. Vi erbjuder räntebevis på ett antal stora bolag och index.

Mer om Fasträntebevis och räntebevis