Strukturerade placeringar

Strukturerade produkter, eller strukturerade placeringar som vi valt att kalla dem, är samlingsnamnet för en mängd placeringar med olika avkastningsmöjligheter och risknivåer.

Aktuellt erbjudande för Nordeas Private Banking-kunder

Till och med den 7 december så är det möjligt att teckna sig för fyra nya strukturerade placeringar. Erbjudandet är exklusivt för Nordeas Private Banking-kunder och på länkarna nedan kan du läsa mer om placeringarna. Kontakta din rådgivare för mer information.

PB 29 Strategibevis Europa SmartBetaÖppnas i nytt fönster

PB 29 Kreditbevis Europa Investment Grade 0-15Öppnas i nytt fönster

PB 29 Kreditbevis USA High Yield 15-35Öppnas i nytt fönster

PB 29 Kreditbevis Europa High Yield 9-24Öppnas i nytt fönster

Kapitalskyddade placeringar och bevis är våra vanligaste strukturerade placeringar. De baseras på Nordeas aktuella marknadssyn och du hittar våra aktuella erbjudanden samt utestående och förfallna placeringar på sidorna nedan.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är kopplade till utvecklingen i de marknader där våra analytiker ser bäst potential. Placeringen ger möjlighet att ta del av marknadens uppgång, samtidigt som det garanterade beloppet är säkrat på förfallodagen.

Kapitalskyddade placeringar

Bevis

Nordeas bevis är innovativa och intressanta placeringar. Baserat på olika marknadsförväntningar och riskprofiler tar vi fram bevis som kan ge positiv avkastning när marknaden stiger, är oförändrad, eller till och med faller.

Bevis

Investeringar i Nordea Investor

Du hittar våra aktuella erbjudanden av Strukturerade placeringar i Nordea Investor.

Öppna Nordea Investor Öppnas i nytt fönster