Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Bevis

Nordeas bevis är innovativa och intressanta placeringar. Baserat på olika marknadsförväntningar och riskprofiler tar vi fram bevis som kan ge positiv avkastning när marknaden stiger, är oförändrad, eller till och med faller.

Om bevis

Ett bevis är kopplat till utvecklingen på en marknad, exempelvis aktie-, kredit-, råvaru- eller valutamarknaden. Beviset benämns efter den marknad det är kopplat till, det vill säga aktiebevis, kreditbevis och så vidare.

Beviset kan vara konstruerat så att det exempelvis finns en begränsning på hur stor avkastningen kan bli, att det finns ett visst skydd på hur mycket beviset kan falla i värde eller att beviset ger en avkastning trots att marknaden inte rört sig, eller en kombination av dessa.

En placering i ett bevis kan innebära att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Både risk och avkastning bestäms av utvecklingen på den marknad som beviset är kopplat till, men även av bevisets konstruktion. I broschyren för respektive bevis kan du läsa mer om både marknaden, hur beviset funkar, risker och kostnader.

Mer om Nordeas bevis
Disclaimer

Investeringar i Nordea Investor

Du hittar våra aktuella erbjudanden av Strukturerade placeringar i Nordea Investor.

Öppna Nordea Investor Öppnas i nytt fönster