Om bevis

Ett bevis är kopplat till utvecklingen på en marknad, exempelvis aktie-, kredit-, råvaru- eller valutamarknaden. Beviset benämns efter den marknad det är kopplat till, det vill säga aktiebevis, kreditbevis och så vidare.

Beviset kan vara konstruerat så att det exempelvis finns en begränsning på hur stor avkastningen kan bli, att det finns ett visst skydd på hur mycket beviset kan falla i värde eller att beviset ger en avkastning trots att marknaden inte rört sig, eller en kombination av dessa.

En placering i ett bevis kan innebära att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Både risk och avkastning bestäms av utvecklingen på den marknad som beviset är kopplat till, men även av bevisets konstruktion. I broschyren för respektive bevis kan du läsa mer om både marknaden, hur beviset funkar, risker och kostnader.

Mer om Nordeas bevis
Disclaimer

Bevis

Bevis emitteras under Nordea Bank Abp, filial i Sverige:s Structured Note Program. De exakta villkoren för respektive placeringar anges i slutliga villkor och Grundprospektet. Det är viktigt att du läser dessa innan du köper ett bevis. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även våra grundprospekt på nordea.comÖppnas i nytt fönster. 

Du kan köpa Nordeas bevis i nätbanken.

Disclaimer

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.

Handla strukturerade produkter

Du hittar våra aktuella erbjudanden av strukturerade produkter i nätbanken.

Logga in och köp strukturerade produkter Öppnas i nytt fönster