Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

En kapitalskyddad placering ökar i värde när den underliggande tillgången stiger. Skulle värdet på den underliggande tillgången falla, får du ändå tillbaka placeringens nominella belopp på återbetalningsdagen. Det här är en egenskap som gör att placeringen passar dig som vill tjäna pengar när marknaden stiger och som samtidigt vill känna dig trygg om marknaden skulle falla.

Baserat på våra analytikers syn på de olika finansiella marknaderna, lanserar vi löpande kapitalskyddade placeringar, som är kopplade till de marknader som analytikerna bedömer ha störst potential att stiga i värde framöver. 

 

Så funkar en kapitalskyddad placering

En kapitalskyddad placering består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. I aktieobligationer, vår mest förekommande kapitalskyddade placering, är placeringen kopplad till utvecklingen på en aktiemarknad. Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger.

Nordea erbjuder kapitalskyddade placeringar i två alternativ, Trygg och Chans och de har ofta en löptid mellan 2 och 6 år. Trygg och Chans skiljer sig åt på så sätt att skulle marknaden falla får du ändå tillbaka hela ditt placerade kapital om du valt Trygg. Har du valt Chansalternativet förlorar du en liten del av ditt placerade belopp, den så kallade överkursen. I bilden nedan ser du hur de två alternativen funkar.

KP-trygg-chansÖppnas i nytt fönster

Chansalternativet är alltså lite mer riskfyllt än Tryggalternativet, men som du ser har du möjligheten att tjäna ännu mer pengar vid uppgång om du väljer Chans. Hur stor del av en eventuell uppgång du får ta del av bestäms av deltagandegraden. Deltagandegraden är högre för Chans än för Trygg och i tabellen nedan kan du se exempel på hur stort det återbetalade beloppet kan bli i uppgång och nedgång för de olika alternativen.

Kapitalskyddad placering

Trygg

Chans

Investerat belopp

10 000 kr

11 000 kr

Deltagandegrad

70 %

135 %

Återbetalningsbelopp när:

Marknaden faller med 30 %

10 000 kr

10 000 kr

Marknaden stiger med 30 %

12 100 kr

14 050 kr

Nedan finner du våra aktuella erbjudanden av kapitalskyddade placeringar. I broschyren kan du lära dig mer om hur placeringarna funkar samt vilka risker och kostnader investeringen innebär. 

Aktuella erbjudanden
Mer om Nordeas kapitalskyddade placeringar
Disclaimer

Kapitalskyddade placeringar

För närvarande finns inget erbjudande

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar emitteras under något av Nordea Bank Abp, filial i Sverige:s EMTN-program. De exakta villkoren för respektive Kapitalskyddade placeringar anges i slutliga villkor och Grundprospektet för det program placeringen är emitterad under. Det är viktigt att du läser dessa innan du köper en kapitalskyddad placering. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även våra grundprospekt på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Du kan köpa Nordeas kapitalskyddade placeringar i nätbanken.

Disclaimer

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.

Handla strukturerade produkter

Du hittar våra aktuella erbjudanden av strukturerade produkter i nätbanken.

Logga in och köp strukturerade produkter Öppnas i nytt fönster