Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är kopplade till utvecklingen i de marknader där våra analytiker ser bäst potential. Placeringen ger möjlighet att ta del av marknadens uppgång, samtidigt som det garanterade beloppet är säkrat på förfallodagen.

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

En kapitalskyddad placering ökar i värde när den underliggande tillgången stiger. Skulle värdet på den underliggande tillgången falla, får du ändå tillbaka placeringens nominella belopp på återbetalningsdagen. Det här är en egenskap som gör att placeringen passar dig som vill tjäna pengar när marknaden stiger och som samtidigt vill känna dig trygg om marknaden skulle falla.

Baserat på våra analytikers syn på de olika finansiella marknaderna, lanserar vi löpande kapitalskyddade placeringar, som är kopplade till de marknader som analytikerna bedömer ha störst potential att stiga i värde framöver. 

 

Så funkar en kapitalskyddad placering

En kapitalskyddad placering består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. I aktieobligationer, vår mest förekommande kapitalskyddade placering, är placeringen kopplad till utvecklingen på en aktiemarknad. Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger.

Nordea erbjuder kapitalskyddade placeringar i två alternativ, Trygg och Chans och de har ofta en löptid mellan 2 och 6 år. Trygg och Chans skiljer sig åt på så sätt att skulle marknaden falla får du ändå tillbaka hela ditt placerade kapital om du valt Trygg. Har du valt Chansalternativet förlorar du en liten del av ditt placerade belopp, den så kallade överkursen. I bilden nedan ser du hur de två alternativen funkar.

KP-trygg-chans (png, 13 KB)Öppnas i nytt fönster

Chansalternativet är alltså lite mer riskfyllt än Tryggalternativet, men som du ser har du möjligheten att tjäna ännu mer pengar vid uppgång om du väljer Chans. Hur stor del av en eventuell uppgång du får ta del av bestäms av deltagandegraden. Deltagandegraden är högre för Chans än för Trygg och i tabellen nedan kan du se exempel på hur stort det återbetalade beloppet kan bli i uppgång och nedgång för de olika alternativen.

Kapitalskyddad placering

Trygg

Chans

Investerat belopp

10 000 kr

11 000 kr

Deltagandegrad

70 %

135 %

Återbetalningsbelopp när:

Marknaden faller med 30 %

10 000 kr

10 000 kr

Marknaden stiger med 30 %

12 100 kr

14 050 kr

Nedan finner du våra aktuella erbjudanden av kapitalskyddade placeringar. I broschyren kan du lära dig mer om hur placeringarna funkar samt vilka risker och kostnader investeringen innebär. 

Aktuella erbjudanden

Kapitalskyddade placeringar

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande.

Mer om Nordeas kapitalskyddade placeringar
Disclaimer

Investeringar i Nordea Investor

Du hittar våra aktuella erbjudanden av Strukturerade placeringar i Nordea Investor.

Öppna Nordea Investor Öppnas i nytt fönster