Viktigt att veta om placeringar

Innan du placerar i värdepappersprodukter, som till exempel fonder eller aktier, finns det en hel del viktig information som du bör ta del av. I nedanstående pdf:er kan du läsa våra riktlinjer för hur Nordea arbetar med handel i värdepapper. Där kan du läsa allmän information om placeringar och placeringsrådgivning samt om vilka risker som är förknippade med att handla i olika värdepapper.

Information om Nordea och Nordeas värdepappersrörelse
Risker med placeringar i värdepapper
Riktlinjer för orderutförande
Mest använda handelsplatser
Riktlinjer för intressekonflikter
Allmänna villkor för fondhandel
Fakta om fonder
Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II)