Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Fasträntebevis och Räntebevis

Fasträntebevis och Räntebevis ger en regelbunden avkastning i form av fasta eller rörliga ränteutbetalningar. Placeringen har större potential än sparkontot och är kopplad till kreditmarknaden, som ett alternativ till den riskfyllda aktiemarknaden.

En modern ränteplacering – med fast eller rörlig ränta

Aktier erbjuder hög potential till avkastning, samtidigt är det en riskfylld investering. Sparar du istället dina pengar på ett bankkonto är risken betydligt lägre, men även möjligheten till avkastning. Nordeas räntebevis möjliggör högre ränta än sparkontot och är ett alternativ till att investera i aktier, där kursrörligheten ofta är stor.

Ett räntebevis från Nordea betalar en ränta var tredje månad och är kopplad till kreditrisken i ett bolag eller en korg av bolag. Räntan kan vara antingen rörlig, då kallas det räntebevis, eller fast, då kallas det fasträntebevis. Nordea har ett stort utbud av både räntebevis och fasträntebevis, med olika förväntad avkastning och risknivå. Räntebevis och vanliga företagsobligationer funkar på ungefär samma sätt, men det finns några saker som skiljer dem åt:

  • Räntebevisen är inte utgivna av bolaget det är kopplat till utan av Nordea. Du har alltså kreditrisk även på Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
  • Räntebevisen är börsnoterade vilket gör det enkelt att köpa och sälja dem under normala marknadsförhållanden. Dessutom kan du förvara dem i ISK, IPS samt i kapitalförsäkringar och tjänstepensioner som tillåter värdepapper.
  • Räntebevisen handlas i svenska kronor i poster om nominellt 10 000 kronor, vilket gör dem mer lättåtkomliga än vanliga företagsobligationer.

Nyheter

Meddelande om Fasträntebevis Thomas Cook

Läs mer. Publicerat 23-12-2019

Så funkar räntebevis

Ett räntebevis är ett värdepapper som normalt har en löptid på 5 år och som handlas i poster om nominellt 10 000 kronor. Varje ränteräntebevis är kopplat till kreditrisken i ett bolag eller de bolag som ingår i ett index. Med kreditrisk menas bland annat risken att ett bolag inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden eller går i konkurs. Dessa händelser brukar benämnas kredithändelser.

Om du köper ett räntebevis får du var tredje månad en ränta, som bestäms utifrån kreditrisken i respektive bolag vid det tillfälle räntebeviset ges ut.

Om det inte sker någon kredithändelse i det underliggande bolaget under löptiden utbetalas 10 000 kr per post på återbetalningsdagen. Om det däremot sker en eller flera kredithändelser utbetalas ett lägre belopp än 10 000 kr. Hur mycket lägre beror bland annat på om det är ett eller flera bolag räntebeviset är kopplat till samt räntebevisets konstruktion, maximalt kan din förlust uppgå till det investerade beloppet. Förutom kreditrisken i det underliggande bolaget tar du i ett räntebevis även kreditrisk på Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Det är därför viktigt att du läser fräntebevisets slutliga villkor och Grundprospektet innan du köper ett räntebevis.

Nedan hittar du broschyren där du kan läsa mer om hur räntebevis funkar samt ta del av mer information om de risker och kostnader placeringen innebär.

Broschyr

Fastäntebevis och räntebevis

Innan du köper ett fasträntebevis eller ett räntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyrer nedan hittar du all information du behöver veta om fasträntebevis respektive räntebevis.

FRB broschyrÖppnas i nytt fönster
RB broscyrÖppnas i nytt fönster
Mer om Räntebevis
Disclaimer

Handla våra börshandlade placeringar i Nordea Investor

Nordea Investor Öppnas i nytt fönster