Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Big city and high-rise buildings

Mini Futures och Unlimited Turbos

Intresset för Mini Futures och Unlimited Turbos har ökat markant de senaste åren. En anledning till det ökade intresset är säkert att många placerare uppskattar möjligheten att själva få välja risknivå på sina placeringar, och dessutom ha möjlighet att tjäna pengar både när marknaden stiger och när den faller.

En placering där du själv väljer risknivå

Nordeas Mini Futures och Unlimited Turbos är marknadsnoterade värdepapper som du kan handla på samma sätt som en aktie, via en bank eller en mäklare. Dessa värdepapper är kopplade till utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex eller en råvara. Med Nordeas Mini Futures och Unlimited Turbos kan du investera med hävstång i en mängd olika underliggande tillgångar, där några av dem handlas på marknader som kan vara svåråtkomliga.

För att du själv ska kunna välja vilken risk och avkastningspotential du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika Mini Futures och Unlimited Turbos på samma underliggande tillgång. Det som skiljer dem åt är storleken på hävstången, finansieringsnivån och stop loss-nivån. Genom att erbjuda flera olika Mini Futures och Unlimited Turbos på samma underliggande tillgång med olika risk och avkastningspotential kan du enklare hitta den Mini Future eller Unlimited Turbo som bäst passar din marknadstro och den risknivå du vill ta.

Så funkar Mini Futures och Unlimited Turbos

Värdet på en Mini Future eller Unlimited Turbo rör sig lika mycket i kronor och ören som den underliggande tillgång den är kopplad till. Men då det krävs en klart mindre summa pengar för att få samma exponering jämfört med om du köper den underliggande tillgången direkt, kommer den procentuella förändringen i en Mini Future eller Unlimited Turbo normalt att vara betydligt högre än den procentuella förändringen i den underliggande tillgången. Denna skillnad ger en hävstångseffekt, vilket både innebär en högre avkastningspotential och en högre risk. Det är därför viktigt att du förstår hur dessa värdepapper fungerar.

Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures eller Unlimited Turbos värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini- eller UT LONG gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini- eller UT SHORT gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

En annan viktig parameter för Mini Futures är stop loss-nivån. Stop loss-nivån bestäms av Nordea varje dag och ligger över finansieringsnivån i en Mini LONG och under finansieringsnivån i en Mini SHORT. Skulle den underliggande tillgången nå stop loss-nivå kommer Mini Futuren att avslutas automa­tiskt (det sker då en knockout-händelse) och ett restvärde beräknas. I värsta fall kan du förlora hela ditt investerade kapital.

Det finns fler viktiga parametrar att känna till, bland annat multiplikator och valutaexponering. Du kan läsa mer om dessa i vår broschyr. Där hittar du också information om Mini Futures och Unlimited Turbos övriga risker och kostnader samt vad som händer vid en knockout-händelse. 

En Mini Future har en buffert mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. Det vill säga det finns en skillnad mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. För Unlimited Turbos har denna buffert tagits bort och läggs istället till produktens pris. Kort sagt innebär det att stop loss-nivån är densamma som finansieringsnivån på bekostnad av en premie som läggs till priset.

För instrument som distribueras av Nordnet Bank och som är emitterade av Nordea finner du aktuella priser och övrig produktinformation på Nordnets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Mini Futures och Unlimited Turbos
Mer om instrumenten
Disclaimer