Bull i uppgång, Bear i nedgång

Placerare har olika marknadstro. En del tror att en aktie, ett aktieindex eller en råvara ska stiga, medan andra tror att den ska falla. En del tror på kraftiga rörelser, medan andra tror att de blir små. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också.

För att tillgodose alla önskemål har vi börsnoterat Bull & Bear, med allt från 1,5 gånger daglig hävstång till 20 gånger daglig hävstång. Vi erbjuder även Bull & Bear utan hävstång. Bull är för dig som tror på uppgång och Bear kan du välja när du tror att den underliggande tillgången ska falla i pris. När du funderar på vilken Bull eller Bear som passar dig bäst är det viktigt att du tänker på att ju större hävstång du väljer, desto större vinst kan du göra. Men även det omvända gäller. Ju större hävstång, desto större är risken för stora förluster och förlusten kan uppgå till hela det investerade kapitalet. Bull & Bear är lämpade för erfarna investerare som kan tänka sig en investering med hög risk.

Så funkar Bull & Bear

Bull & Bear handlas på börsen. Eftersom de flesta Bull & Bear har en hävstång så rör sig kursen mer, i vissa fall betydligt mer, än den underliggande tillgången.

Hävstången i Bull & Bear är daglig. I tabellen nedan kan du se hur en Bull respektive Bear med hävstång rör sig när den underliggande tillgången stiger respektive faller. 

Utveckling i underliggande tillgångBull X3Bear X3
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Ränta-på-ränta effekten gör att utvecklingen på en Bull eller Bear med hävstång kan skilja sig från kursutvecklingen på den underliggande tillgången över tid. Det är viktigt att känna till att om värdet på den underliggande tillgången rör sig i en ofördelaktig riktning och når en fördefinierad nivå avslutas Bull & Bear och du riskerar att förlora hela ditt placerade kapital. Risken att värdepappret avslutas beror på den underliggande tillgångens utveckling, storleken på hävstången, och om det är en Bull & Bear med stop loss-buffert, storleken på stop loss-bufferten. Ju större hävstången är, desto mindre värdeförändring i den underliggande tillgången under en enskild dag krävs för att värdepappret ska avslutas.

För instrument som distribueras av Nordnet Bank och som är emitterade av Nordea finner du aktuella priser och övrig produktinformation på Nordnets hemsida.

Se filmen om hur Bull & Bear funkar

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Bull & Bear broschyr
Mer om Bull & Bear
Disclaimer

Broschyr

Bull & Bear är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du ytterligare information som är viktig att veta om Bull & Bear.

Bull & Bear
Läs broschyrenÖppnas i nytt fönster

Bull & Bear

Bull & Bear är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes, som emitteras som certifikat under Nordea Bank Abp, filial i Sverige:s Warrant- och Certifikatprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive Bull & Bear anges i Slutliga villkor för dessa certifikat och det är viktigt att du läser dessa och Grundprospektet innan du köper en Bull eller Bear. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även Grundprospektet på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Disclaimer

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, 

FO-nummer 2858394-9

Öppettider för Nordeas Bull & Bear, Mini Futures och Unlimited Turbos

Öppettiderna beror på certifikatets underliggande tillgång och visas i lokaltid för respektive land.

SWEDEN

Nasdaq First North StockholmSwedish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-IndexCommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector IndexFX
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1508:1509:0008:15
Close / Rebalance (until 11 May)17:2517:2520:0020:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)17:2520:00
Close / Rebalance (from 12 May)17:2517:2521:55/ Official Close (22:00)21:55/ Official Close (22:00)21:55/ 20:0021:55/ 17:3021:55 17:3017:2522:00

 

DENMARK

Nasdaq First North CopenhagenDanish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-IndexCommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector IndexFX
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1508:1509:0008:15
Close / Rebalance (until 11 May)16:5516:5520:0020:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)16:5520:00
Close / Rebalance (from 12 May)16:5516:5521:55/ Official Close (22:00)21:55/ Official Close (22:00)21:55/ 20:0021:55/ 17:3021:55/ 17:3016:5522:00

 

FINLAND

Nasdaq First North FinlandFinnish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-IndexCommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector IndexFX
Open10:0010:0010:0009:1509:1509:1509:1510:0009:15
Close / Rebalance (until 11 May)18:2518:2521:0021:0021:0021:00/ 18:3021:00/ 18:3018:2521:00
Close / Rebalance (from 12 May)18:2518:2522:55/ Official Close (23:00)22:55/ Official Close (23:00)22:55/ 21:0022:55/ 18:3022:55/ 18:3018:2523:00 

 

NORWAY

Nasdaq First North NorwayNorwegian sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-IndexCommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector IndexFX
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1508:1509:0008:15
Close / Rebalance (until 11 May)16:2016:2020:0020:0020:0020:00/ 17:3020:00/ 17:3016:2020:00
Close / Rebalance (from 12 May)16:2016:2021:55/ Official Close (22:00)21:55/ Official Close (22:00)21:55/ 20:0021:55/ 17:3021:55/ 17:3016:2022:00

Handla våra börshandlade placeringar i nätbanken

Logga in och handla börshandlade placeringar Öppnas i nytt fönster