Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Bull & Bear

Bull & Bear ger dig möjlighet att få exponering mot aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och nedgång - med hävstång upp till 20 gånger eller även utan hävstång.

Bull i uppgång, Bear i nedgång

Placerare har olika marknadstro. En del tror att en aktie, ett aktieindex eller en råvara ska stiga, medan andra tror att den ska falla. En del tror på kraftiga rörelser, medan andra tror att de blir små. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också.

För att tillgodose alla önskemål har vi börsnoterat Bull & Bear, med allt från 1,5 gånger daglig hävstång till 20 gånger daglig hävstång. Vi erbjuder även Bull & Bear utan hävstång. Bull är för dig som tror på uppgång och Bear kan du välja när du tror att den underliggande tillgången ska falla i pris. När du funderar på vilken Bull eller Bear som passar dig bäst är det viktigt att du tänker på att ju större hävstång du väljer, desto större vinst kan du göra. Men även det omvända gäller. Ju större hävstång, desto större är risken för stora förluster och förlusten kan uppgå till hela det investerade kapitalet. Bull & Bear är lämpade för erfarna investerare som kan tänka sig en investering med hög risk.

Nyheter

Villkorsändring avseende vissa Bull & Bear-certifikat

Läs mer. Publicerat 27-9-2019

Inlösen och avnotering av Bull & Bear-certifikat

Läs mer. Publicerat 19-9-2019

Fel om avlistning av certifikat i börsmeddelande den 2019-08-28

Läs mer. Publicerat 6-9-2019

Ändringar av villkoren för Bull & Bear-certifikat på amerikanska aktier

Läs mer

Nordea Bank Abp kommer att avlista 194 certifikat

Läs mer 

BLANKA och STRIKT byter namn 

Läs mer

Justering av "Base Rate Margin" i BEAR-certifikat där Fingerprint Cards AB ser. B är underliggande aktie. 
Läs mer

Nordea Bank Abp avser att afnotera 13 instrument med underliggande Com Hem
Läs mer

Så funkar Bull & Bear

Bull & Bear handlas på börsen. Eftersom de flesta Bull & Bear har en hävstång så rör sig kursen mer, i vissa fall betydligt mer, än den underliggande tillgången.

Hävstången i Bull & Bear är daglig. I tabellen nedan kan du se hur en Bull respektive Bear med hävstång rör sig när den underliggande tillgången stiger respektive faller. 

Utveckling i underliggande tillgångBull X3Bear X3
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Ränta-på-ränta effekten gör att utvecklingen på en Bull eller Bear med hävstång kan skilja sig från kursutvecklingen på den underliggande tillgången över tid. Det är viktigt att känna till att om värdet på den underliggande tillgången rör sig i en ofördelaktig riktning och når en fördefinierad nivå avslutas Bull & Bear och du riskerar att förlora hela ditt placerade kapital. Risken att värdepappret avslutas beror på den underliggande tillgångens utveckling, storleken på hävstången, och om det är en Bull & Bear med stop loss-buffert, storleken på stop loss-bufferten. Ju större hävstången är, desto mindre värdeförändring i den underliggande tillgången under en enskild dag krävs för att värdepappret ska avslutas.

Vill du se vår film om hur Bull & Bear funkar kan du göra det härÖppnas i nytt fönster. Nedan hittar du broschyren där du kan läsa mer om hur Bull & Bear funkar samt ta del av de risker och kostnader placeringen innebär. 

För instrument som distribueras av Nordnet Bank och som är emitterade av Nordea finner du aktuella priser och övrig produktinformation på Nordnets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Bull & Bear broschyr

Broschyr

Bull & Bear är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du ytterligare information som är viktig att veta om Bull & Bear.

Bull & Bear
Läs broschyrenÖppnas i nytt fönster

Mer om Bull & Bear
Disclaimer

Handla våra börshandlade placeringar i Nordea Investor

Nordea Investor Öppnas i nytt fönster