Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Värdepappersbelåning — belåna din portfölj från 2,74%*

Genom att använda dig av belåning till din Värdepapperstjänst Depå, kan du öka ditt handelsutrymme för att få ökad flexibilitet och kunna agera på spännande investeringsmöjligheter.

*För dig som är Private Bankingkund i Nordea.

Dina fördelar

  • Med en kredit kopplad till depån, får du större handelsutrymme till nya investeringar.
  • Du kommer att kunna köpa fler aktier och kunna investera i ett större antal företag eller sektorer.
  • Du har möjlighet till att skapa extra avkastning.
  • Din flexibilitet och likviditet förbättras. 
  • Eftersom din portfölj agerar som säkerhet för krediten, får du en fördelaktig ränta, även om du väljer att använda krediten till annat än köp av värdepapper.

Vem kan belåna sina värdepapper?

För att belåna dina värdepapper behöver du ha Värdepapperstjänst Depå. Marknadsvärdet på dina värdepapper behöver minst motsvara det belopp som den kredit du ansöker om. 

Innan du ansöker om depåkredit behöver göra och bli godkänd i produktkunskapstestet för depåkrediter. Testet hittar i Internetbanken, under Spara och Placera/Handla och Placera/Produktkunskap.

När du har tagit del av produkt- och riskbeskrivningen (pdf)Öppnas i nytt fönster kan du ansöka om depåkredit genom att ringa din rådgivare eller Värdepapperstjänsten på telefonnummer 0771-777 333.

Belåna värdepapper

Belåna värdepapper

De belåningsbara värdepapperen i din portfölj utgör säkerhet för krediten. För att få möjlighet till detta behöver du ansöka om en depåkredit. Hur mycket du kan låna avgörs av värdet på ditt befintliga innehav. Att upprätta depåkrediten medför inga kostnader, och du förbinder dig inte till någonting, förrän du väljer att utnyttja krediten.

Det totala belåningsvärdet på värdepapperen i din depå avgör hur mycket du kan nyttja inom din beviljade kredit. Mer information om de belåningsgrader Nordea tillämpar för olika värdepapper finns finns under fliken "Belåningsgrader" till vänster.

Handel med belåning ger dig möjlighet till ökad hävstång på dina investeringar, men också en ökad risk. Det innebär en större chans till högre avkastning, men även en ökad risk till större förlust. Du är alltid skyldig att betala tillbaka nyttjad kredit och ränta, även om värdet på din portfölj går ner.

Skulle värdet på din portfölj gå ner så mycket att du blir överbelånad, behöver du snarast täcka underskottet. Du kan minska risken för att överbelåning uppkommer genom att inte utnyttja hela belåningsvärdet i portföljen. Vi vill göra dig som kund uppmärksam på ditt ansvar och att du frekvent följer utvecklingen på dina investeringar så som ändringar i marknadsvärde, belåningsgrad och belåningsvärde.

Räntan betalas först när du nyttjar krediten och beräknas på dagsbasis. Du säga upp krediten när som helst, eftersom det inte finns någon bindningstid. Du betalar ränta i enlighet med vår prislista. Om du är med i vårt kundprogram kan du låna pengar till en bättre ränta.

Räntor och priser
Belåningsgrader
Vad är en depåkredit?
Varför erbjuder Nordea belåning?
Vad innebär handel med hävstång?
Vad innebär belåningsvärde?
Hur mycket kan jag köpa för med belåning?
Vad finns det för risker med belåning?
Vad är ditt ansvar som kund?

Support för värdepappersbelåning

Du som vill ha support för värdepappersbelåning kan vända dig till Värdepappersdesken vardagar mellan klockan 8.45-17.30. 

Identifiera dig med hjälp av personnummer och Mobilt BankID eller din personliga kod.

Börsdesken för Private Banking-kunder

Du som är Private Banking-kund kan vända dig till Börsdesken för att få support för värdepappersbelåning. Kontakta din rådgivare för mer information.