Inflation – enkelt förklarat

Inflation är när priset på varor och tjänster ökar, så att du får mindre för samma summa pengar. Dina pengar blir alltså mindre värda.

Priset på vissa varor och tjänster kan öka under perioder, vilket kan bero på många anledningar. Men det är inte inflation. För att det ska klassas som inflation ska den allmänna prisnivån i landet höjas, och dessutom vara bestående under en längre tid.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Varför uppstår inflation?

Inflation kan uppstå av flera olika anledningar. Här är några av de vanligaste:

  • en centralbank trycker föra stora mängder pengar, och minskar därmed pengarnas värde
  • efterfrågan på varor och tjänster är så stor att företagen inte hinner producera i samma takt
  • produktionskostnader ökar, så att företag måste höja priserna för att kompensera för detta
  • om det finns förväntningar om högre inflation kan folk kräva högre lön, vilket företagen kompenserar med högre priser. En förväntad inflation kan alltså skapa en faktisk inflation.

Inflationen 2024

Inflationstakten i Sverige mäts av Statistiska centralbyrån, SCB, och ändras från månad till månad.

SCB:s webbplatsÖppnas i nytt fönster kan du se hur inflationen har utvecklats över tid.

Dina pengar riskerar att minska i värde

Pengar som ligger på ett konto utan ränta kommer att minska i värde över tid i takt med inflationen. Eftersom priset på varor och tjänster ökar, får du inte ut lika mycket för pengarna.

Här kan du se ett exempel på hur dina pengar kan minska över tid, men också vad du kan göra för att ge dina pengar chansen att växa istället.

Så skyddar du ditt sparande

Hur påverkar inflationen mitt sparande och bolån? Här listar vi vad du ska tänka på för att skydda din ekonomi.

Läs alla tips

Räkneexempel för inflation
Spara dina pengar i fonder

Räkneexempel: priser ökar och köpkraften minskar med inflationen

Om en matkasse kostar 100 kronor i år, och det är 2 procent inflation, kommer den kosta 102 kronor om ett år. När priserna går upp tappar dina pengar köpkraft. Du kan alltså inte köpa lika mycket för dina pengar.

Om det är 2 procent inflation varje år i tio år kostar samma matkasse 100*1,02^10 = 122 kronor om 10 år. Om du fortfarande har dina 100 kronor på sparkontot kan du alltså bara köpa 82 procent av samma matkasse om 10 år.

Förenklat skulle man kunna säga att dina 100 kronor minskar i värde med 18 procent över 10 år om det är 2 procent inflation per år.

Spara dina pengar i fonder

De pengar du inte behöver inom tre år rekommenderar vi att du sparar i fonder. På så sätt ger du dina pengar chansen att växa över tid, istället för att de minskar i värde med inflationen. Pengar som du behöver tidigare än så rekommenderar vi att du lägger på ett sparkonto med ränta.

Här kan du läsa mer om fördelarna med att spara i fonder

Vår sparrobot hjälper dig att börja fondspara

Att spara i fonder har aldrig varit enklare. Vår sparrobot Nora hjälper dig att sätta upp ett fondsparande på under tio minuter. Svara bara på några frågor om din inställning till risk och din förväntade avkastning. Sedan rekommenderar Nora en fond som passar dina behov.

Riksbankens inflationsmål

Riksbanken har som mål att hålla inflationen i Sverige på omkring 2 procent per år. Inflation mäts alltid under en 12-månadersperiod. Det innebär att om inflationen är på 2 procent, så är priserna på varor och tjänster generellt 2 procent högre än de var för 12 månader sedan. 

Riksbanken införde ett inflationsmål 1995, och sedan dess har inflationen legat betydligt mer stabilt än under 1970- och 1980-talet. Att hålla en låg och stabil inflation är viktigt eftersom det skapar goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling.

Här kan du läsa mer om Riksbankens inflationsmålÖppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om inflation