Vad är individuellt pensionssparande (IPS)?

Individuellt pensionssparande (IPS) är numera bara ett alternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller som driver enskild firma. För övriga är det inte längre ett förmånligt sätt att spara eftersom det sedan den 1 januari 2016 inte längre går att göra skatteavdrag för sparandet.

Men driver du eget företag, eller saknar tjänstepension från jobbet, har du alltså fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp för din IPS.

IPS är ett låst privat pensionssparande där du kan spara i fonder eller på konto. Du har full frihet att göra byten när och hur ofta du vill och omplaceringar gör du enkelt i mobilbanken eller nätbanken.

Fördelar med IPS:

  • Kombinera olika fonder som du själv vill.
  • Väljer du våra generationsfonder får du automatisk åldersnedtrappning i ditt sparande.
  • Enkelt att göra omplaceringar utan någon skattekonsekvens.
  • En bra överblick av ditt pensionssparande i mobilbanken och nätbanken.

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Första januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande vilket innebär att du behöver se över hur du sparar privat till din pension. Förändringen gäller endast nysparande, så pengarna du sparat ihop fram till den 31 december 2015 påverkas inte.

Läs mer om den slopade avdragsrätten här.

Välj själv i vilka fonder ditt sparande ska placeras

I ditt individuella pensionssparande är du själv aktiv och väljer vilka fonder du vill placera i från vårt breda fondutbud. Där kan du även följa fondernas utveckling samt ta del av och ladda ner informationsmaterial.

Värdeutvecklingen i ditt sparande beror på dina placeringar och hur marknaden går. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Enkelt att flytta till oss

Har du en IPS utanför Nordea och som du vill flytta till oss, hjälper vi dig gärna med det. Kontakta din rådgivare eller ring oss på telefon 0771-22 44 88.

Utbetalning
Förmånstagare
Priser
Villkor

Utbetalning

Du väljer själv vid vilken ålder du vill starta pensionsutbetalningarna, dock tidigast från 55 år. Pensionen betalas sedan ut varje månad under minst fem år och som mest under tjugo år. Tidpunkt för start av utbetalningarna kan du ändra ända fram till planerad pensionstidpunkt.

Pensionsutbetalningarna beskattas som inkomst av tjänst.

Förmånstagare

Om du skulle avlida betalas ditt individuella pensionssparande ut till den eller de av dina efterlevande som du har valt som förmånstagare. Det kan till exempel vara din make/sambo och dina eller din makes/sambos barn. Om du inte har valt någon förmånstagare betalas pengarna ut till ditt dödsbo.

Priser


IPSPris
Årsavgift140,00 kr
Flyttavgift vid flytt till annat institut500,00 kr
RäntaRänta
Ränta IPS Banksparkonto0,00 %
FondinnehavPris
Förvaltningsavgift i % av kapitalet, per årBeror på val av fond, se fondutbud
Svenska värdepapper - endast försäljningPris
Nasdaq StockholmAvgiftsfritt