Vad är en blandfond?

Blandfonder är fonder som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Därför brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Det finns flera olika typer av blandfonder. För vissa fonder är det reglerat exakt hur stor del av fonden som får innehålla aktier och räntor. Andra blandfonder har som strategi att förvaltaren aktivt placerar om från aktier till räntebärande värdepapper, eller tvärtom.

Hur stor fördelningen av aktier respektive räntepapper är i en blandfond avgör förvaltaren utifrån det läge som råder på marknaden.

Generationsfonder – för pensionen

Generationsfonder är en typ av pensionssparande som tillhör kategorin blandfonder. Generationsfonder gör en omplacering från en hög andel aktier till en större andel räntebärande papper, i takt med att pensionen närmar sig.

Det vanligaste är att fondens namn talar om för vilken generation fonden är avsedd. Exempelvis Nordea Generationsfond 70-tal innebär att fonden är avsedd för sparare födda på 1970-talet som går i pension cirka 2040.

För dig som vill ha ett tryggt och bekvämt pensionssparande i generationsfonder rekommenderar vi vår kapitalförsäkring Stabil Pension.

Vem passar blandfonder?

Eftersom en blandfond placerar i både aktier och räntor sprids risken, jämfört med en aktiefond. Men du har samtidigt chans till högre avkastning än i en räntefond.

Blandfonder passar alltså dig som vill ha en bra balans mellan risk och avkastning.

Du hittar alla våra blandfonder under kategorierna i vår fondlista.

Våra blandfonder

Vi på Nordea har flera egna blandfonder, där Strategafonderna tillhör de mest populära. Strategafonderna finns i flera varianter, med olika risknivå och förväntad avkastning.

Stratega 35 har till exempel vunnit pris tre gånger för bästa försiktiga blandfond. Du hittar alla våra Strategafonder i vårt fondutbud när du söker på Stratega.

Blandfonder med fokus på hållbarhet

Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar. Men flera av våra blandfonder har lite extra fokus på hållbarhet och miljö. Här kan du läsa om våra blandfonder med hållbarhetsfokus.

Andra typer av fonder

Aktiefonder

En fond som placerar i aktier. Generellt en högre risk än räntefonder och blandfonder, vilket också ger en högre förväntad avkastning.

Mer om aktiefonder

Indexfonder

En typ av aktiefond som följer ett visst index. Fonden är passivt förvaltad och har därför en lägre avgift än andra aktiefonder.

Mer om indexfonder

Räntefonder

Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Generellt lägre risk än aktie- och blandfonder.

Mer om räntefonder

Hedgefonder

Målet med en hedgefond är vanligtvis att ge positiv avkastning, oavsett läget på marknaden. Hedgefonder kan ha både låg och hög risk.

Mer om hedgefonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

Privatekonomen tipsar: därför ska du spara i fonder

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas privatekonom Anders Stenkrona ger dig bra tips och förklarar varför du ska spara i fonder.