Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Blandfonder med fokus på hållbarhet

Med våra nya hållbara fonder väljer du en fond som speglar den risk du är beredd att ta, det vill säga fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar, resten sköter vi.

Välj den fond som passar dig

Fonderna placerar till största del i andra underliggande fonder som erbjuds inom Nordeas Hållbara urval. Dessa fonder tar större hänsyn till hållbarhet eftersom ESG, frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik, är avgörande i fondernas investeringsbeslut.

Dina fördelar:  

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna.
  • Du får ett sparande som tar extra stor hänsyn till ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och affärsetik) och som är i linje med Parisavtalets tvågradersmål. Öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder tre fonder med olika fördelning mellan aktier och räntor 

Nordea Hållbarhetsfond FörsiktigÖppnas i nytt fönsterhar ca 30 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar 

Nordea Hållbarhetsfond BalanseradÖppnas i nytt fönster - har ca 50 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar 

Nordea Hållbarhetsfond TillväxtÖppnas i nytt fönster - har ca 70 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar 

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas hållbarhetsavtryck hjälper dig att förstå samband mellan sparande och klimatpåverkan 

Att förstå sambandet mellan sparande och avtryck på miljön kan vara svårt. Därför erbjuder vi nu en översikt som visar hållbarhetsavtrycket för de bolag som Nordea har investerat i inom våra hållbara portföljer i jämförelse med ett index på motsvarande marknader. Denna översikt får du ta del av för just din valda fondportfölj när du väljer en av våra hållbara fondportföljer i ett rådgivningsmöte.   

Hållbarhetsavtrycket visar ett exempel utifrån en investering på 1 miljon kr för fyra viktiga miljö-parametrar: Koldioxidutsläpp, framtida potentiella utsläpp från olje-, kol- och gasreserver hos befintliga innehav, utnyttjande av vatten samt mängd avfall.   

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.