Välj den fond som passar dig

Våra blandfonder med hållbarhetsprofil placerar till största del i andra underliggande fonder som erbjuds inom vårt hållbara urval. Dessa fonder tillämpar särskilda hållbarhetskriterier och tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Varför ska jag investera i blandfonder med hållbarhetsprofil?

Våra blandfonder med hållbarhetsprofil

Du kan välja mellan fyra olika blandfonder som alla har fokus på hållbarhet. De har alla olika fördelning mellan aktier och räntor, så välj den som passar din risknivå bäst.

Generellt kan man säga att fonder med en större del räntor har en lägre risk än fonder med en större del aktier. Samtidigt har fonder som främst investerar i aktier ofta chans att ge högre avkastning. Så det är en avvägning du får göra innan du investerar.

Nordea Hållbarhetsfond Försiktig

Nordea Hållbarhetsfond Försiktig är, som namnet antyder, vårt mest försiktiga alternativ. Fonden har cirka 70 procent ränteplaceringar och 30 procent aktieplaceringar. Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader är 1,24 procent.

Nordea Hållbarhetsfond Balanserad

Nordea Hållbarhetsfond Balanserad ger dig en bra balans i ditt risktagande och din möjlighet till bra avkastning. Fonden har en uppdelning på cirka hälften aktieplaceringar och hälften ränteplaceringar. Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader är 1,41 procent (icke-utdelande andelsklassen).

Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt

Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt är för dig som är villig att ta lite mer risk för att ha chans till en högre avkastning. Fonden har cirka 70 procent aktieplaceringar och 30 procent ränteplaceringar. Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader är 1,40 procent (icke-utdelande andelsklassen).

Nordea Hållbarhetsfond Avkastning

Nordea Hållbarhetsfond AvkastningÖppnas i nytt fönster har cirka 90 procent aktieplaceringar och 10 procent ränteplaceringar, och passar dig som har fokus på att få en bra avkastning. Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader är 1,42 procent.

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Vår sparrobot Nora hjälper dig att hitta den fond som passar dig

Börja spara med Nora Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.