Blandfonder med hållbarhetsprofil

Med våra blandfonder väljer du en fond som speglar den risk du är beredd att ta, det vill säga fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar, resten sköter vi. Du får dessutom ett sparande med särskilda hållbarhetskriterier som integrerar frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i förvaltningen.

Välj den fond som passar dig

Fonderna placerar till största del i andra underliggande fonder som erbjuds inom vårt Hållbara Val. Dessa fonder tillämpar särskilda hållbarhetskriterier och tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Dina fördelar:  

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna.
  • Du får ett sparande som tar extra stor hänsyn till ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och som är i linje med Parisavtalets tvågradersmål. Öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder tre fonder med olika fördelning mellan aktier och räntor 

Nordea Hållbarhetsfond FörsiktigÖppnas i nytt fönsterhar ca 30 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar. Årlig avgift: 1,28 % 

Nordea Hållbarhetsfond BalanseradÖppnas i nytt fönster - har ca 50 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar. Årlig avgift: 1,48 %

Nordea Hållbarhetsfond TillväxtÖppnas i nytt fönster - har ca 70 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar. Årlig avgift: 1,48 % 

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Nordea Hållbarhetsfond AvkastningÖppnas i nytt fönster - har ca 90 procent aktieplaceringar och resterande ränteplaceringar. Årlig avgift: 1,50 % 

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond i vårt fondutbudÖppnas i nytt fönster.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Vår sparrobot Nora hjälper dig att hitta den fond som passar dig

Börja spara med Nora Öppnas i nytt fönster