Helgdagar påverkar fondhandeln

Därför påverkar helgdagar handeln

Helgdagar kan påverka handeln i din fond exempelvis om det är helgdag i det land fonden är registrerad i eller om det är helgdag, och därmed stängt, på den marknad där fonden huvudsakligen placerar, exempelvis Japan för Japan Fund. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg

Ingen kurssättning  

På grund av helgdagar kurssätts inte nedanstådende fonder följande datum:   

18 juni 2018  

  Nordea Asian Focus Equity Fund
  Nordea Asian Fund
  Nordea Emerging Markets Small Cap
  Nordea Emerging Market Enhanced Equity Fund
  Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund
  Nordea Emerging Stars Equity Fund
  Nordea Japanese Enhanced Equity Fund
  Nordea Kinafond
  Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader

Köp och försäljning i dessa fonder senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Frågor            

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.