Helgdagar påverkar fondhandeln

Därför påverkar en stängd börs fondhandeln

När en börs håller stängt, på grund av helgdag eller vissa oförutsägbara händelser, kan det påverka handeln i din fond. Om det exempelvis är helgdag i det land fonden är registrerad i eller om det är helgdag, och därmed stängt, på den marknad där fonden huvudsakligen placerar, exempelvis Japan för Japan Fund. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg.

Ingen kurssättning

Nedanstående fonder kurssätts inte följande datum:     

4 april 2023

  Nordea Asian Stars Equity Fund
  Nordea Indienfond

5 april 2023

  Nordea Asia ex Japan Equity Fund
  Nordea Asian Stars
  Nordea Asian Stars Equity Fund
  Nordea Chinese Bond Fund
  Nordea Emerging Market Equities Fund
  Nordea Emerging Markets Enhanced Equity Fund
  Nordea Emerging Stars Equity Fund
  Nordea Emerging Wealth Equity Fund
  Nordea Globala Tillväxtmarknader
  Nordea Kinafond
  Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader

6 april 2023

  Nordea Emerging Markets Enhanced
  Nordea Nordic Equity Fund
  Nordea Nordic Fund
  Nordea Nordic Stars Equity Fund
  Nordic Covered Bond Fund 

7 april 2023

Samtlig fondhandel med Nordeas fonder stängd

Att en fond inte kurssätts innebär att det går att registrera en order om köp eller försäljning i dessa fonder men att genomförandet senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i dessa fonder, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.           

Tidigarelagd bryttid 

Den 6 april tidigareläggs bryttiden för ett antal av våra sverigeregistrerade fonder. Det innebär att den 6 april måste uppdrag om köp eller inlösen i nedanstående fonder registreras före klockan 12.00 för att beräknas till samma dags kurs. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs.

Institutionella Aktiefonden Sverige               
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar
Nordea Alfa   
Nordea Bostadsobligationsfond
Nordea Obligationsfond
Nordea Olympiafond
Nordea PB Ränteportfölj
Nordea Småbolagsfond Sverige                       
Nordea Sverige Passiv             
Nordea Swedish Bond Stars
Nordea Swedish Stars

Frågor    

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.