Helgdagar påverkar fondhandeln

Därför påverkar en stängd börs fondhandeln

När en börs håller stängt, på grund av helgdag eller vissa oförutsägbara händelser, kan det påverka handeln i din fond. Om det exempelvis är helgdag i det land fonden är registrerad i eller om det är helgdag, och därmed stängt, på den marknad där fonden huvudsakligen placerar, exempelvis Japan för Japan Fund. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg.

Ingen kurssättning

Nedanstående fonder kurssätts inte följande datum:                                             

25 maj 2022

  Nordea Swedish Enhanced Equity Fund

27 maj 2022

  Nordea Nordic Covered Bond Fund

Den 26 maj är det helgdag i Sverige och då är all fondhandel i våra fonder stängd.

Att en fond inte kurssätts innebär att det går att registrera en order om köp eller försäljning i dessa fonder men att genomförandet senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i dessa fonder, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.                  

Tidigarelagd bryttid

Observera också att den 25 maj har vi tidigarelagt bryttiden för ett antal av våra sverigeregistrerade fonder. Det innebär att uppdrag om köp eller inlösen i nedanstående fonder registreras före klockan 12.00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs.

Institutionella Aktiefonden Sverige
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar
Nordea Alfa
Nordea Bostadsobligationsfond
Nordea Olympiafond
Nordea Obligationsfond
Nordea Småbolagsfond Sverige
Nordea Private Banking Ränteportfölj
Nordea Sverige Passiv
Nordea Swedish Bond Stars
Nordea Swedish Stars

Frågor    

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.