Helgdagar påverkar fondhandeln

Därför påverkar en stängd börs fondhandeln

När en börs håller stängt, på grund av helgdag eller vissa oförutsägbara händelser, kan det påverka handeln i din fond. Om det exempelvis är helgdag i det land fonden är registrerad i eller om det är helgdag och därmed stängt, på den marknad där fonden huvudsakligen placerar, exempelvis Japan för Japan Fund, så sätts ingen kurs för fonden den dagen. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg.

Lista över kommande helgdagar och fonder som då inte kurssätts.

Nedanstående fonder kurssätts inte följande datum:   

17 juli

Nordea Indienfond

15 juli 

Japanese Responsible Enhanced Equity Fund

Nordea Japan Fund                     

 

Att en fond inte kurssätts innebär att det går att registrera en order om köp eller försäljning i dessa fonder men att genomförandet senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i dessa fonder, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Halvdagar i Sverige

I samband med svenska helgdagar kan handeln, för fonder som är registrerade i Sverige, påverkas redan dagen före helgdagen. Då måste uppdrag om köp och inlösen i berörda fonder registreras före klockan 12:00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs. Läs mer om detta och se vilka fonder som berörs här under rubriken Fondhandel vid helgdagar.

Frågor    

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360