Helgdagar påverkar fondhandeln

Därför påverkar en stängd börs fondhandeln

När en börs håller stängt, på grund av helgdag eller vissa oförutsägbara händelser, kan det påverka handeln i din fond. Om det exempelvis är helgdag i det land fonden är registrerad i eller om det är helgdag, och därmed stängt, på den marknad där fonden huvudsakligen placerar, exempelvis Japan för Japan Fund. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg.

Ingen kurssättning

Nedanstående fonder kurssätts inte följande datum:                                             

19 september 2022

  Institutionella Företagsobligationsfonden

  Nordea Balanced Income Fund

  Nordea Conservative Fixed Income Fund

  Nordea Corporate Bond Fund

  Nordea Discretionary Corporate Credit C

  Nordea Discretionary Corporate Credit Fund I

  Nordea Emerging Market Bond Fund

  Nordea Emerging Market Corporate Bond

  Nordea Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund

  Nordea Emerging Stars Bond Fund

  Nordea Emerging Stars Equity Fund

  Nordea Emerging Stars Local Bond Fund

  Nordea Euro Corporate Enhanced Bond Fund

  Nordea Euro Cross Credit ESG Fund

  Nordea Euro HY Bond Fund

  Nordea European Corporate Bond Fund

  Nordea European Corporate Stars Bond Fund

  Nordea European Covered Bond Fund

  Nordea European Covered Bond Opportunities Fund BF

  Nordea European Cross Credit ESG Fund

  Nordea European Cross Credit Fund

 Nordea European High Yield Bond Fund

  Nordea European High Yield Credit Fund HBS-SEK

  Nordea European High Yield Stars Bond Fund

  Nordea Flexible Credit Fund

  Nordea Flexible Fixed Income Fund

  Nordea Global Bond Fund

  Nordea Hållbarhetsfond Balanserad

  Nordea Hållbarhetsfond Försiktig

  Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global

  Nordea Japan Fund

  Nordea Japanese Enhanced

  Nordea Long Duration US Bond Fund

  Nordea Low Duration European Bond Fund

  Nordea Low Duration European Covered Bond Fund

  Nordea Nora Three

  Nordea Nora Two

  Nordea Yield Fund

19 september 2022

Nordea Japan Fund

Nordea Japanese Enhanced

Att en fond inte kurssätts innebär att det går att registrera en order om köp eller försäljning i dessa fonder men att genomförandet senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i dessa fonder, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.               

Frågor    

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.