Helgdagar påverkar fondhandeln

Därför påverkar helgdagar handeln

Helgdagar kan påverka handeln i din fond exempelvis om det är helgdag i det land fonden är registrerad i eller om det är helgdag, och därmed stängt, på den marknad där fonden huvudsakligen placerar, exempelvis Japan för Japan Fund. Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg

Ingen kurssättning

På grund av helgdagar kurssätts inte nedanstående fonder följande datum:  

5 april 2018    

  Nordea Kinafond
  Nordea Asian Fund
  Nordea Asian Focus Equity Fund
  Nordea Emerging Stars Equity Fund
  Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader
  Nordea Emerging Markets Small Cap

6 april 2018

  Nordea Kinafond 
  Nordea Asian Fund 
  Nordea Asian Focus Equity Fund 
  Nordea Emerging Stars Equity Fund 
  Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader 
  Nordea Emerging Markets Small Cap

Köp och försäljning i fonden senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.  

Frågor            

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.