Så fungerar skatten på fondsparande

Det finns olika sätt att spara i fonder och de olika sparformerna beskattas olika. Här kan du läsa om hur du ska skatta på dina fonder om du sparar på ett ISK, i en kapitalförsäkring eller på ett fondkonto.

Investeringssparkonto
Kapitalförsäkring
Fondkonto
Deklaration
För företagare

Skatt på fonder i ett ISK

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i fonder men också i enskilda värdepapper, som till exempel aktier. Inom ditt ISK kan du köpa och sälja fonder utan att betala skatt vid varje enskild affär.

Istället betalar du en schablonskatt på en viss procent per år. Schablonskatten är baserad på ditt kontos värde.

Här kan du läsa mer om hur skatten på ISK fungerar

Skatt på fonder i en kapitalförsäkring

I en kapitalförsäkring kan du spara i fonder men också i enskilda värdepapper, som till exempel aktier. I din kapitalförsäkring kan du köpa och sälja fonder utan att betala skatt vid varje enskild affär.

Istället betalar du en så kallad avkastningsskatt. Avkastningsskatten beräknas genom att multiplicera ett kapitalunderlag med 30 procent av statslåneräntan den 30 november föregående år, plus en procentenhet.

Här kan du läsa mer om hur skatten på en kapitalförsäkring fungerar

Skatt på fondkonto

När du direktsparar i fonder, alltså sparar på ett fondkonto, beräknas en schablonintäkt på innehaven som sedan beskattas. Schablonskatten gäller både för innehav i svenska och utländska investeringsfonder.

Skattesatser för sparande på fondkonto

Du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på dina fondandelar vid kalenderårets början, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för.

Vi redovisar din schablonintäkt på årsuppgiften som skickas ut i januari och den kommer även att förtryckas i deklarationen. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. Det innebär att skatten blir 30 procent x 0,4 procent = 0,12 procent av innehavet.

Räkneexempel på schablonskatten för fonder

Ett sparande på 100 000 kronor för privatpersoner ger 120 kronor i årlig skatt:

100 000 x 0,004 = 400 (schablonintäkt)
400 x 0,3 = 120 (total skatt att betala) 

Ett sparande på 500 000 kronor för privatpersoner ger 600 kronor i årlig skatt:

500 000 x 0,004 = 2 000 (schablonintäkt)
2 000 x 0,3 = 600 (total skatt att betala)

Vinstskatt för direktsparande i fonder

När du sparar på ett fondkonto ska du också betala 30 procent skatt på vinster vid försäljning av andelar och 30 procent på utdelningar.

Undantag för barn

För att undvika att barn ska behöva deklarera görs ett undantag för alla med mindre än 200 kronor i schablonintäkt, vilket motsvarar ett totalt sparande på 50 000 kronor. Detta förutsätter att man inte har några andra beskattningsbara inkomster.

Skatt på fonder för företagare

Som företagare skiljer sig skatterna på fonder en del från om du sparar som privatperson. Till exempel när det är dags att deklarera, där du som företagare själv ansvarar för att ta upp företagets fondsparande i deklarationen.

Skatt för företagare som sparar på fondkonto

När du direktsparar i fonder på ett fondkonto, beräknas en schablonintäkt på innehaven som sedan beskattas. Det här gäller även för juridiska personer, för innehav både i svenska och utländska investeringsfonder.

Rapportera schablonintäkten till Skatteverket

I januari varje år ansvarar du som företagare att rapportera förra årets schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten beskattas som andra kapitalinkomster. För juridiska personer innebär det att skatten blir 20,6 procent x 0,4 procent = 0,0824 av innehavet. Detta gäller från inkomståret 2021 då bolagsskatten sänkts till 20,6 procent.

Räkneexempel för schablonskatt på fonder för företagare

Ett sparande på 100 000 kronor för ett företag ger 82,4 kronor i årlig skatt:

100 000 x 0,004 = 400 (schablonintäkt)
400 x 0,206 = 82,4 (total skatt att betala)

Vanliga frågor om skatt på fonder