Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Skatter på fondsparande

Det finns olika sätt att spara i fonder och de olika sparformerna beskattas olika. Här informerar vi kort om de olika skatterna. Mer specifik information finns hos Skatteverket.

Olika sätt att spara – olika skatter

Det finns olika sätt att spara i fonder och de olika sparformerna beskattas olika. Om du som privatperson fondsparar får du det mesta förtryckt i din självdeklaration. Som företagare ansvarar man själv för att ta upp företagets fondsparande i deklarationen.

Fondsparande via fondkonto – direktsparande

Vid direktsparande i fonder beräknas en schablonintäkt på innehaven som sedan beskattas. Med direktsparande menas fonder som ligger på ett fondkonto. Schablonskatten gäller både för innehav i svenska och utländska investeringsfonder och både för privatpersoner och juridiska personer.   

Skattesatser för direktsparande i fonder

Du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på dina fondandelar vid kalenderårets ingång, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för.

Vi redovisar din schablonintäkt på årsuppgiften som skickas ut i januari och den kommer även att förtryckas i deklarationen för dig som privatperson. Juridiska personer ansvarar själva för rapporteringen till Skatteverket. 

Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För dig som privatperson innebär det att skatten blir 30 procent  x 0,4 procent  = 0,12 procent av innehavet. Juridiska personer får en något lägre skattesats på cirka 0,088 procent, (0,4 procent x 22* procent = 8,8).

Några räkneexempel på schablonskatten   

Ett sparande på 100.000 kronor för privatpersoner ger 120 kronor i årlig skatt:
100.000 x 0,004 = 400 (schablonintäkt) 
400 x 0,3 = 120 (total skatt att betala) 

Ett sparande på 500.000 kronor för privatpersoner ger 600 kronor i årlig skatt:
500.000 x 0,004 = 2 000 (schablonintäkt)
2 000 x 0,3 = 600 (total skatt att betala) 

Ett sparande på 100.000 kronor för ett företag ger 88 kronor i årlig skatt:
100.000 x 0,004 = 400 (schablonintäkt)
400 x 0,22 = 88 (total skatt att betala) 

Kapitalvinstskatt vid direktsparande i fonder

När du direktsparar i fonder ska du också betala skatt om 30 procent på vinster vid försäljning av andelar och 30 procent på utdelningar.

Undantag för barn

För att undvika att barn ska behöva deklarera görs ett undantag för alla med mindre än 200 kronor i schablonintäkt vilket motsvarar ett totalt sparande på 50.000 kronor. Detta förutsätter att man inte har några andra beskattningsbara inkomster.

Investeringssparkonto (ISK)

På ett investeringssparkonto kan du spara i fonder men också i enskilda värdepapper. Du kan inom ISK byta fonder utan att det blir skatt på kapitalvinst. Istället betalar du 30 procent skatt på en schablonintäkt. Schablonintäkten räknas fram genom att multiplicera ett kapitalunderlag med  statslåneräntan den 30 november föregående år med tillägg av en procentenhet.

Kapitalförsäkring

I en kapitalförsäkring kan du spara i fonder men också i enskilda värdepapper. Du kan inom kapitalförsäkringen byta fonder utan att det blir skatt på kapitalvinst. Istället betalas en avkastningsskatt. Avkastningsskatten beräknas genom att multiplicera ett kapitalunderlag med 30 procent av statslåneräntan den 30 november föregående år med tillägg av en procentenhet. En skillnad mellan ISK och kapitalförsäkring är att du kan komplettera en kapitalförsäkring med förmånstagare.   

Att deklarera

Mer information om hur man deklarerar sitt fondsparande hittar du på skatteverkets hemsida.

Fondspecifik information

På vår Fondinformationstjänst finns all fondspecifik information om våra fonder.