Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Ändringar under 2024

Nedan kan du läsa om ändringar som skett under år 2024.

Nytt prospekt för Nordea 1 - SICAV


Publiceringsdatum: 16 juli 2024

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV träder i kraft den 19 augusti 2024.

Läs mer om de ändringar som införs i bifogat meddelande.

Nordea 1, SICAV nytt prospektÖppnas i nytt fönster

Striktare hållbarhetskriterier införs för Stratega Ränta

Publiceringsdatum: 12 juli 2024

Den 30 augusti 2024 ändras fondbestämmelserna för Nordea Stratega Ränta. Fonden går från att vara en artikel 6-fond till en artikel 8-fond i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR. Det innebär att främst fonden kommer att ha en minimiandel av fondförmögenheten investerat i hållbara investeringar, den kommer att följa Nordeas policy för fossila bränslen samt exkludera tobak. 

Beskrivning av fondens hållbarhetskriterier kommer du att hitta i fondens prospekt och i dokumentet Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 som publiceras på vår fondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster från och med den 30 augusti 2024.

Fondbestämmelserna för Norafonderna ändras

Publiceringsdatum: 12 juli 2024

Den 30 augusti 2024 ändras fondbestämmelserna för fonderna Nordea Nora Two, Nordea Nora Three, Nordea Nora Four och Nordea Nora Five.

Enligt nuvarande fondbestämmelser för Nordeas Norafonder måste den första ordern i fonderna läggas genom Nordeas digitala rådgivningsverktyg. Efter det att den första ordern är lagd, har den som blivit andelsägare haft möjlighet att köpa och sälja andelar i fonderna som vanligt övriga kanaler så som Nordeas nätbank och mobilbank. 

Genom kommande ändring i fondbestämmelserna tar vi bort kravet om första köp i Nordeas digitala rådgivningsverktyg. 

Ändringen påverkar inte befintliga andelsägare i fonderna. Ändringen genomförs automatiskt och du som är andelsägare behöver inte göra något. 

Norafondernas fondbestämmelser, faktablad och övrig information finns tillgängliga på vår fondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster.

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 19 juni 2024

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV träder i kraft den 19 juli 2024.

Läs mer om de ändringar som införs i bifogat meddelande.

Nordea 2, SICAV nytt prospektÖppnas i nytt fönster

NSIF - kallelse till stämma 

Publiceringsdatum: 7 juni 2024

NSIF - Kallelse till stämmaÖppnas i nytt fönster


Ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Obligationsfond Korta Placeringar II

Publiceringsdatum: 27 maj 2024

 

Den 27 juni 2024 inför vi några ändringar I fondbestämmelserna. Genom denna ändring skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor. Det ger förvaltaren bättre möjligheter att i sina investeringsbeslut ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Fonden kommer att ingå i Nordeas Starsfonder, vilken är en fondfamilj som kombinerar finansiell analys med hållbarhetsaspekter genom hela investeringsprocessen. 

 

I samband med ändringarna byter fonden namn till Nordea Swedish Short-Term Bond Stars.

  

Läs mer i meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

 

 

Nordea Asian Stars fusioneras med Nordea Asian Stars Equity Fund


Publiceringsdatum: 27 maj 2024

 

Den 26 juni 2024 fusioneras Nordea Asian Stars in i Nordea Asian Stars Equity Fund. Nordea Asian Stars stängs för handel 15:30 den 19 juni 2024 och handeln öppnas igen efter fusionen är genomförd men då i Nordea Asian Stars Equity Fund.

 

I samband med fusionen kommer Nordea Asian Stars även att tas bort som en valbar fond inom premiepensionen på Pensionsmyndigheten.

 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

 

  

Nordea Green Bond Fund fusioneras med Nordea European Sustainable Labelled Bond Fund

 

Publiceringsdatum: 21 maj 2024

 

Den 2 juli 2024 fusioneras Nordea Green Bond Fund in i Nordea European Sustainable Labelled Bond Fund. Nordea Green Bond Fund stängs för handel 15:30 den 21 juni 2024 och handeln öppnas igen efter fusionen är genomförd men då i Nordea European Sustainable Labelled Bond Fund.

  

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

 

 

Vi börjar tillämpa partiell justering av fondandelsvärde på ett antal av våra fonder

 

Publiceringsdatum: 3 maj 2024

 

Den 30 maj 2024 börjar vi tillämpa det som kallas partiell justering av fondandelsvärde, också kallas partial swing pricing, på ett antal av våra aktiefonder. På ett antal av våra passiva och enhanced-fonder ändras metoden från full justering av fondandelsvärde till partiell justering av fondandelsvärde. Justering av fondandelsvärde är ett sätt att rikta fondens handelskostnader till de andelsägare som handelskostnaderna beror på.  

 

Läs mer i bifogat kundbrev gällande aktiefonderÖppnas i nytt fönster 

Läs mer i bifogat kundbrev gällande passiva och enhanced-fonderÖppnas i nytt fönster

Likvidering av Nordea Social Bond Fund

Publiceringsdatum: 8 april 2024

 

Vi meddelar att Nordea Social Bond Fund likvideras, det vill säga läggs ner, och är stängd för handel från och med kl 15:30 den 8 april 2024.

 

Läs mer i bifogat meddelandeÖppnas i nytt fönster.

Likvidering av Nordea Emerging Stars Corporate Bond Fund

Publiceringsdatum: 3 april 2024

 

Vi meddelar att Nordea Emerging Stars Corporate Bond Fund likvideras, det vill säga läggs ner, och är stängd för handel från och med kl 15:30 den 3 april 2024.

 

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Tillägg till prospekt för Nordea 2 - SICAV

Publiceringsdatum: 3 april 2024

Från och med den 7 maj 2024 kommer Metlife Investment Management att ta över förvaltningen för Nordea Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund.

 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

Tillägg till prospekt för Nordea 1 - SICAV

Publiceringsdatum: 3 april 2024

Från och med den 7 maj 2024 kommer Metlife Investment Management att ta över förvaltningen för Nordea Emerging Market Bond Fund, Nordea Emerging Stars Bond Fund och

Nordea Emerging Stars Local Bond Fund.

 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

Nordea 1 - kallelse till stämma

Publiceringsdatum: 28 mars 2024

Nordea 1, SICAV - Kallelse till stämmaÖppnas i nytt fönster

Nordea 2 - kallelse till stämma

Publiceringsdatum: 28 mars 2024

Nordea 2 - Kallelse till stämmaÖppnas i nytt fönster

NSIF - kallelse till stämma

Publiceringsdatum: 28 mars 2024

NSIF - Kallelse till stämmaÖppnas i nytt fönster

Nordea Chinese Bond Fund likvideras

Publiceringsdatum: 14 mars 2024

Vi meddelar att Nordea Chinese Bond Fund likvideras, det vill säga läggs ner, och är stängd för handel från och med kl 15:30 den 14 mars 2024.

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Nordea Indienfond blir en artikel 8-fond

Publiceringsdatum: 4 mars 2024

Den 4 april 2024 ändrar vi fondstadgarna för Nordea Indienfond. Nordea Indienfond är en matarfond som investerar minst 85 % i mottagarfonden Nordea 1 – Indian Equity Fund. Mottagarfonden är en Luxemburgregistrerad aktiefond som huvudsakligen investerar på den indiska marknaden och som förvaltas av Nordea Investment Funds, S.A. Mottagarfonden ändras och kommer i framtiden att sträva efter att främja bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Som en följd av detta ändras även fondstadgarna för Nordea Indienfond, så att fondens egenskaper överensstämmer med mottagarfonden. Efter ändringarna kommer Nordea Indienfond att främja miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Ändringen kräver inte att andelsägarna vidtar några åtgärder. Förändringen påverkar inte fondens risknivåer eller avgifter. Ändringarna träder i kraft den 4 april 2024.

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 1 mars 2024

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV träder ikraft den 1 april 2024.

Läs mer om de ändringar som införs i bifogat meddelande.

2024 - N1 nytt prospekt aprilÖppnas i nytt fönster

Förvaltarregistrering införs för Nordeafonder

Publiceringsdatum: 4 januari 2024

Från den 1 april 2024 kommer Nordea Bank att stå registrerad som förvaltare i fondernas andelsägarregister för Sverige- och Finlandsregistrerade fonder hos Nordea Fonder. Här finns information för dig som vill veta mer.

Nordeafonder blir förvaltarregistrerade

Ändringar under 2023

Nedan kan du läsa om ändringar som skett under år 2023.

Nordea Emerging Wealth Equity Fund fusioneras med Nordea Emerging Stars ex China Equity Fund

Publiceringsdatum: 22 december 2023

 

Den 30 januari 2024 fusioneras Nordea Emerging Wealth Equity Fund in i Nordea Emerging Stars ex China Equity Fund. Nordea Emerging Wealth Equity Fund stängs för handel 15:30 den 22 januari 2024 och handeln öppnas igen efter fusionen är genomförd men då i Nordea Emerging Stars ex China Equity Fund.

  

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

 

 

Felaktigt andelsvärde Nordea Kinafond

Publiceringsdatum 9 november 2023

Under perioden 11 september 2023 - 6 oktober 2023 handlades fonden Nordea Kinafond dessvärre av misstag till ett för lågt andelsvärde. Nu har det genomförts rättelsetransaktioner så att du som handlat med fondens andelar under denna period nu har rätt antal andelar igen.

Läs mer i bifogat brevÖppnas i nytt fönster

Nordea North American Value Fund fusioneras med Nordea Omställningsbolag

Publiceringsdatum: 3 november 2023

Den 14 december fusioneras Nordea North American Value Fund in i Nordea Omställningsbolag (Nordea Climate Engagement Fund på engelska). Nordea North American Value Fund stängs för handel 15:30 den 4 december och handeln öppnas igen efter fusionen är genomförd men då i Nordea Omställningsbolag.

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Den 1 december 2023 träder ett nytt prospekt ikraft för Nordea 2, SICAV.

Den viktigaste ändringen att lyfta är att Nordea Japanese Enhanced får utökade hållbarhetskriterier. Det innebär att för varje finansiellt instrument i portföljen utförs en utökad ESG-analys som integreras i investeringsbeslutet tillsammans med traditionella finansiella faktorer som risk- och värderingsmått vid sammansättning och övervakning av portföljerna.

Fonden byter namn till Nordea Japanese Responsible Enhanced Equity Fund och blir en artikel 8 fond i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Mer information om ovanstående och om övriga ändringar finns i meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. om ändringarna i prospektet.

Nordea 2, SICAV nytt prospekt decemberÖppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea international Fund

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. om ändringarna i prospektet.

NIF nytt prospektÖppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

Publiceringsdatum: 20 oktober 2023

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. om ändringarna i prospektet.

Nytt prospekt Nordea Specialised Fund, SICAV-FISÖppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för ett antal Sverigeregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 13 oktober 2023

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för några av våra Sverigeregistrerade fonder. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av mera redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 13 november 2023.

Kundbrev Sverigeregistrerade fonder - ändrade fondbestämmelserÖppnas i nytt fönster

Eastern Europe Fund avvecklas

Publiceringsdatum: 2 oktober 2023

Vi har tidigare meddelat att fonden Nordea Eastern Europe Fund delas upp i två fonder. Efter delningen har Nordea Eastern Europe Fund bara kvar värdepapper med rysk bakgrund. Den 29 september 2023, har styrelsen för Nordea Funds beslutat att avveckla Nordea Eastern Europe Fund.

Varför avvecklas fonden?
Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 ledde till en allvarlig störning på värdepappersmarknaden i Ryssland. Marknadsstörningen orsakades av tunga sanktioner mot Ryssland, samt av Rysslands motsanktioner som begränsar utländska investerares aktiviteter på den ryska marknaden. Därför kan fonden Nordea Eastern Europe Fund inte bedriva normal verksamhet.

Fonden har varit stängd för köp av fondandelar från februari 2022 men man har kunnat sälja andelar från och med mars 2022. I september 2023 delades fonden upp i två fonder varvid vi överförde de värdepapper som inte har rysk bakgrund till fonden Nordea Emerging Europe Fund (Nordea Tillväxtmarknader Europa på svenska).

Eftersom Nordea Eastern Europe Fund efter delningen bara har kvar värdepapper med rysk bakgrund har vi fattat beslut om att avveckla fonden. Vi anser att avveckling är det bästa alternativet eftersom det fortfarande inte är möjligt att handla med ryska värdepapper och med tanke på ekonomiska och politiska risker.

Vad händer framöver?

När det blir möjligt att handla med ryska värdepapper igen säljer vi innehaven i fonden. Kunden får en utbetalning i proportion till det antal fondandelar som hen har. Eftersom försäljningen av fondens värdepapper kan ta tid, kan utbetalningarna ske i flera omgångar.

Storleken på det belopp som betalas ut beror på antalet fondandelar som kunden äger och på värdet på de fondandelarna, vilket fastställs utifrån värdet på fondens placeringar vid säljtidpunkten. Marknadsläget i Ryssland påverkar fondens värde framöver. Om läget blir bättre syns det även i värdet på återstående fondandelar.

När alla fondens tillgångar har betalats ut till andelsägarna upprättar fondbolaget en skriftlig redovisning över avvecklingen som publiceras på vår webbplats på adressen nordea.se/fonder under rubriken Fondändringar. 

Kundbrev

Ett informationsbrev om avvecklingen skickas till kund och når dem mellan den 2-5 oktober.

Nordea Rysslandsfond - utbetalning nummer två

Publiceringsdatum: 26 september 2023

I april 2022 beslutade vi att avveckla Nordea Rysslandsfond. Efter beslutet genomförde vi en första utbetalning i augusti 2022. Nu är det dags att genomföra en andra utbetalning till andelsägarna. Utbetalningen sker den 10 oktober 2023 och beloppet syns i regel ett par dagar senare på det konto som är kopplat till fondsparandet (exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller ett personkonto).

Läs mer i bifogat kundbrev.Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för ett antal Sverigeregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 1 september 2023

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för några av våra Sverigeregistrerade fonder. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av mera redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 1 oktober 2023.

Se mer i bifogat kundbrev.Öppnas i nytt fönster

Nordea Eastern Europe Fund delas upp i två  

Publiceringsdatum: 25 augusti 2023

Den 29 september 2023 delas Nordea Eastern Europe Fund upp i två fonder. Fondens illikvida värdepapper (det vill säga värdepapper som det i dagsläget inte går att handla med) i företag med rysk bakgrund kommer att lämnas kvar i Nordea Eastern Europe Fund. De övriga innehaven övergår till den nya fonden Nordea Emerging Europe Fund. Befintliga andelsägare i Nordea Eastern Europe Fund kommer att äga andelar i båda fonderna efter uppdelningen.

Delningen kräver ingen åtgärd från andelsägarnas sida.

Delningen kommer att ske den 29 september 2023. Efter klockan 15:30 den 26 september 2023 stängs Nordea Eastern Europe Fund för försäljning av andelar och är sedan stängd under tiden för delningen. Det blir möjligt att handla med fonden Nordea Emerging Europe Fund från den 2 oktober 2023. Nordea Eastern Europe Fund förblir stängd för både köp och sälj av andelar.

Läs mer detaljerad information i bifogat kundbrev.Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 1 augusti 2023

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV träder ikraft den 31 augusti 2023.

Här beskriver vi de mest materiella ändringarna. För fullständig beskrivning av de ändringar som genomförs se bifogat meddelande.

Tre fonder byter namn

Följande tre fonder byter namn utan att ändra placeringsinriktning eller strategi:

  • Nordea Global Climate and Social Impact Fund byter till Nordea Global Impact Fund
  • Nordea Global Green Bond Fund byter till Nordea Green Bond Fund
  • Global Social Bond Fund byter till Nordea Social Bond Fund
Nordea Gender Diversity Fund ändras

Ändringen innebär att fonden istället för att enbart fokusera på jämställdhetsfrågor mellan män och kvinnor så kommer strategin att breddas till ett mer generellt fokus på mångfald. En ny del i strategin blir också att, utöver att investera i bolag som är bra på jämställdhet och mångfald, investera i företag där vi ser stor potential till förbättring på området. I dessa företag kommer vi vara med och främja utvecklingen genom dialog och engagemang.

I samband med ändringen byter fonden namn. I dagsläget är det legala engelska namnet Nordea Global Gender Diversity Fund. Det nya namnet blir Nordea Diversity Engagement Fund. Fondens nuvarande svenska namn, Nordea Jämställdhetsfond, kommer att tas bort och i fortsättningen kommer vi enbart att använda det engelska namnet. 

Fondens klassificering enligt EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) kommer att ändras från artikel 9 till artikel 8 och fonden kommer att ha en minimiandel hållbara investeringar på 50 procent.

Ny förvaltare

Förvaltaren för International High Yield bond Fund – USD Hedged, ändras från Aegon USA Investment Management till Capital Four Management.

I övrigt genomförs mindre ändringar i delfondernas investeringsstrategier och restriktioner. De hållbarhetsrelaterade upplysningarna (SFDR) för både artikel 8- och artikel 9-fonder uppdateras.

Nordea 1, SICAV nytt prospekt augusti - meddelande till andelsägarnaÖppnas i nytt fönster

Nordea Olympiafond blir Nordea Ideell Aktiefond

Publiceringsdatum: 5 maj 2023

Den 15 augusti 2023 får Nordea Olympiafond en ny förmånstagare. Vi avslutar samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och ny förmånstagare blir Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Stiftelsen arbetar för att främja en medmänsklig och trygg digital vardag för barn och unga, och för lika möjligheter till utveckling och lärande.

I samband med ändringen sänks förvaltningsavgiften från 1 % till 0,90 % och fonden byter namn till Nordea Ideell Aktiefond.

Läs mer i kundbrevetÖppnas i nytt fönster som skickats till samtliga andelsägare i Nordea Olympiafond.

Nordea Stratega 30 blir Nordea Stratega 35

Publiceringsdatum: 2 maj 2023

Våra Strategafonder är så kallade blandfonder som både investerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn är ett riktvärde för hur stor andel aktier som fonden normalt investerar i. För att ge förvaltarna större flexibilitet och för att ge andelsägarna en större möjlighet till god avkastning ökar vi riktvärdet för aktiedelen i Stratega 30 från 30 procent till 35 procent den 1 juni 2023. Det betyder att andelen aktier i ett normalläge kommer att ligga på cirka 35 procent. Denna andel kan förvaltarteamet justera uppåt eller nedåt beroende på marknadssyn, men den måste ligga inom intervallet 20 till 50 procent.

Fondens risknivå förändras inte. Risknivån ligger kvar på nivå 3 på Nordeas 7-gradiga skala, där 1 innebär lägst risk. 

För att spegla fondens utökade aktieandel byter fonden namn till Nordea Stratega 35. Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2023 och är godkända av Finansinspektionen.

Nordea Swedish Ideas blir UCITS-fond

Publiceringsdatum: 28 april 2023

Den 1 juni 2023 ändras fondstadgarna för Nordea Swedish Ideas på så sätt att den byter från att vara en specialplaceringsfond (AIF) till att bli en placeringsfond (UCITS).

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Ta del av de nya fondstadgarna här.Öppnas i nytt fönster

Nordea Aktieallokering fusioneras med Nordea Global Dividend

Publiceringsdatum: 17 april 2023

Den 9 juni 2023 fusioneras Nordea Aktieallokering med Nordea Global Dividend. 

Bra att veta inför fusionen

Fram till den 5 juni 2023 före klockan 15:30 går det att köpa och sälja andelar i Nordea Aktieallokering och före kl 15:30 den 8 juni 2023 går det att köpa och sälja andelar i Nordea Global Dividend Fund som vanligt. Efter dessa tidpunkter stängs fonderna för handel. Den 12 juni 2023 går det att köpa och sälja andelar igen men då enbart i fonden Nordea Global Dividend Fund. 

Andelsägare har rätt att begära revisorsyttrandet och kompletterande information om fusionen kostnadsfritt. Detta kan man beställa detta via fonder@nordea.com.

Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

Publiceringsdatum: 8 mars 2023

Den 8 mars 2023 träder ett nytt prospekt ikraft för fonden Nordea Asset Allocation Fund och dess delfonder. 

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Nordic Ideas fusioneras med Nordic Equity Fund

Publiceringsdatum: 15 februari 2023

Den 28 mars 2023 fusioneras Nordea Nordic Ideas Equity Fund in i Nordea Nordic Equity Fund. Nordea Nordic Ideas stängs för handel den 17 mars 2023 kl 15:30 och handeln öppnas igen för andelsägarna efter fusionen men då i Nordea Nordic Equity Fund.

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Stratega 30 och Stratega 50 får sänkt avgift

Publiceringsdatum: 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 sänker vi förvaltningsavgiften för Nordea Stratega 30 med 0,10 procentenheter till 1,20 procent och för Nordea Stratega 50 med 0,5 procentenheter till 1,40 procent.

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster