Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Kontinuerligt arbete

Vi arbetar kontinuerligt för att modernisera och förbättra våra fonder och vårt fondutbud. Syftet är att skapa fonder som har bättre förutsättningar att skapa bra avkastning till dig som fondandelsägare, utnyttja stordriftsfördelar genom att slå samman fonder med liknande placeringsinriktning och att skapa ett mer tydligt fondutbud.

Nyheter under det senaste året

Här nedan kan du läsa nyheter vi lagt upp om de förändringar som genomförts under det senaste året och även om eventuella ändringar som kommer ske under den närmaste tiden. 

Ändring av förvaringsinstitut

Publiceringsdatum: 23 januari 2019

Vi vill meddela dig som sparar i Nordeas Sverigeregistrerade fonder att vi byter förvaringsinstitut från J. P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial till J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A, Stockholm Bankfilial. Därmed utses den senare till ansvarigt förvaringsinstitut för Nordea Fonders Sverigeregistrerade fonder den 23 februari 2019 och samtidigt ändras fondbestämmelserna

för att spegla detta. Ändringen sker på grund av Storbritanniens planerade utträde ur EU och de ändrade legala förutsättningar som följer av detta.

Se också information för Finlandsregistrerade fonder (pdf, 50 KB)Öppnas i nytt fönster

Småbolagsfond Finland fusioneras med Småbolagsfond Norden

Publiceringsdatum: 16 november 2018

Den 15 december fusioneras Nordea Småbolagsfond Finland in i Nordea Småbolagsfond Norden. 

Fusionen medför inga förändringar i Nordea Småbolagsfond Nordens placeringsinriktning eller avgiftsstruktur. Fusionen påverkar inte heller antalet andelar befintliga andelsägare har i Nordea Småboalgsfond Norden och medför inga kostnader för andelsägarna.

Nordea Småbolagsfond Norden är stängd för handel den 14 december inför fusionen.

Ändrade stadgar för Nordea Institutionell Kortränta

Publiceringsdatum: 12 november 2018

Styrelsen för Nordea Funds Ab har beslutat att ändra stadgarna för fonden Nordea Institutionell Kortränta.

Den genomsnittliga löptiden för placeringar i fonden Nordea Institutionell Kortränta begränsas i fortsättningen till två år trots att löptiden för enskilda placeringar inte är begränsad. Fondens genomsnittliga ränterisk får vara högst ett år. 

De nya stadgarna träder i kraft den 11 december. Bakom ändringarna ligger EU:s nya förordning gällande regelverket för penningmarknadsfonder. 

North American All Cap blir North American Stars

Publiceringsdatum: 15 oktober 2018

Nordea 1 SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft den 19 november 2018. 

Den huvudsakliga ändringen berör Nordea North American All Cap.

Nordea North American All Cap ändrar namn till Nordea North American Stars Equity Fund och omstruktureras till en internt förvaltad Nordea Stars-produkt med hållbarhetsfokus. Fondens placeringsinriktning ändras för att förtydliga att den kommer att investera sina tillgångar med tonvikt på företagens förmåga att följa internationella standarder avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Vidare kommer den att investera i företag som är undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett långsiktigt kassaflöde. 

Läs mer om ändringen och övriga ändringar i meddelandet nedan.

N1 - Prospektändringar november 2018 (pdf, 377 KB)Öppnas i nytt fönster

Latinamerikafonden fusioneras med Globala Tillväxtmarknader

Publiceringsdatum: 12 oktober 2018

Den 10 november fusioneras Nordea Latinamerikafond in i Nordea Globala Tillväxtmarknader under den senares namn. 

Andelar i Nordea Latinamerikafond kan handlas fram till den 6 november klockan 15.30. Sedan stängs fonden för handel. Den 12 november kan andelsägarna handla med andelar igen men då i fonden Nordea Globala Tillväxtmarknader. Nordea Globala Tillväxtmarknader  kommer att vara stängd den 9 november för att sedan öppna igen den 12 november.

Nordea Stratega 100 blir Nordea Aktieallokering

Publiceringsdatum: 28 augusti

Den 31 augusti byter Nordea Stratega 100 namn till Nordea Aktieallokering. Vi gör denna ändring för att det nya namnet bättre speglar fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi. Dessa kommer inte att ändras.

Sänkt förvaltningsavgift

I samband med namnbytet kommer vi även att sänka förvaltningsavgiften i fonden från 1,70 procent till 1,50 procent.

Informationsbrev

Alla andelsägare får ett brev med information om namnbytet.

Brev till andelsägare i Stratega 100 (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Indexfonder får hållbarhetsgranskning och byter namn

Publiceringsdatum: 17 augusti

Hållbarhetsarbete införs

För oss är arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar viktigt. Alla våra aktivt förvaltade fonder omfattas idag av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Det innebär bland annat att dessa fonder undviker att investera i eller, efter dialog, utesluter bolag som bryter mot internationella lagar eller normer och som inte heller kan eller vill förändras. 

Eftersom en indexfond ska följa index kan inte denna typ av fond utesluta bolag på grund av liknande kriterier och kan därmed inte heller omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Vi har därför beslutat att ändra fondebestämmelserna för våra indexfonder.

Ändringarna innebär följande:

  • Fonden fortsätter att vara en passivt förvaltad fond, det vill säga att den passivt följer index, men nu med möjlighet att utesluta de bolag som finns på Nordeas exkluderingslista.
  • Fonden omfattas av Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
  • Alla fondernas innehav granskas utifrån ett så kallat ESG-perspektiv (Frågor som rör miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, om vår Policy för Ansvarfulla investeringar och om ESG. 

Fonderna byter namn

I samband med ändringen byter fonderna namn. Nordea Indexfond Global bytte namn till Nordea Global Passiv den 15 augusti 2018 och Nordea Indexfond Sverige byter namn till Nordea Sverige Passiv den 17 september 2018.

Stable Equity Long/Short fusioneras med Alpha 10

Publiceringsdatum: 13 augusti 2018

Den 28 september 2018 fusioneras Nordea Stable Equity Long Short med Nordea Alpha 10 MA Fund.  

Båda ovanstående fonder är registerade i Luxemburg. Se nedan mer information kring fusionen i det officiella brevet från Nordea i Luxemburg.

Notice Stable Eq LS merger (pdf, 449 KB)Öppnas i nytt fönster

Stable Return Fund inte längre stängd

Publiceringsdatum: 17 maj 2018

Meddelande från styrelsen för Nordea 1, SICAV:

Bästa andelsägare, 

Vi vill härmed informera om att styrelsen för Nordea 1, SICAV har beslutat att upphäva stängningen (soft closure) av Nordea 1 - Stable Return Fund. Detta innebär att Nordea 1 - Stable Return Fund från den 22 maj 2018 inte längre kommer att vara stängd för investeringar från nya investerare.

Om du har frågor eller vill ha mer information om ovanstående är du välkommen att kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50-1.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Afrikafonden fusioneras med Emerging Markets Focus Equity Fund

Publiceringsdatum: 4 maj 2018

Den 13 juni 2018 fusioneras Nordea Afrikafond men Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund. 

Skälet till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea Afrikafond blivit för liten för att kunna förvaltas på ett effektivt sätt. Att slå samman fonderna innebär förvaltningsmässiga och administrativa fördelar.

Brev med information kring fusionen skickas ut till andelsägarna i Nordea Afrikafond under vecka 19. 

Kundbrev till andelsägare i Nordea Afrikafond (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Afrikafond och Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund är registerade i Luxemburg. Brevet ovan som skickats till andelsägare i Sverige är en sammanfattning av det officiella brevet från Nordea i Luxemburg. Se nedan:

Meddelande - Afrikafond fusioneras med EM Focus Eq (pdf, 385 KB)Öppnas i nytt fönster

Spara Trean fusioneras med Futura

Publiceringsdatum: 25 april 2018

Den 31 maj fusioneras Nordea Spara Trean med Nordea Futura. Den 23 maj stängs Spara Trean för handel inför fusionen.

Skälet till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea Spara Trean blivit för liten för att förvaltaren ska kunna förvalta fonden på ett effektivt sätt. De två fonderna är i princip identiska i sin utformning och att slå samman fonderna innebär förvaltningsmässiga men också administrativa fördelar.

Brev har skickas ut till alla andelsägare.

Kundbrev till andelsägare i Spara Trean (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

Kundbrev till andelsägare i Futura (pdf, 65 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Spara Trean och Nordea Futura är registerade i Luxemburg. De två ovanstående breven som skickats till andelsägare är en sammanfattning av det officiella brevet från Nordea Asset Allocation Fund i Luxemburg. Se nedan:

NAAF- Spara Trean into Futura - Notice  (pdf, 350 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea 2 - kallelse till stämma

Publiceringsdatum: 16 april 2018

Extrastämma 

Styrelsen för Nordea 2, SICAV kallar härmed andelsägarna i bolaget till en andra extraordinär andelsägarstämma som hålls den 17 maj 2018 kl. 15.00 CET i bolagets lokaler på 562, rue de Neudorf  i Luxemburg. 

Nordea 2, SICAV kallelse extrastämma (pdf, 587 KB)Öppnas i nytt fönster

Nya förvaltare för sex Nordeafonder

Publiceringsdatum: 14 mars 2018

Den 9 mars 2018 fick sex av våra fonder nya förvaltare. Se översikten nedan över vilka fonder som berörs.

FondNya förvaltare
Nordea Asian FundJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Asian Focus Equity FundJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Emerging StarsJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Far East FundJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea KinafondJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Nya TillväxtmarknaderJakob Zierau & Juliana Hansveden

Fond fusioneras in i Nordea Nordic Fund

Publiceringsdatum: 6 mars 2018

Den 14 april 2018 fusioneras fonden Nordea Private Banking Focus in i Nordea Nordic Fund. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen i Finland eftersom båda fonderna är registrerade där. Nordea Private Banking Focus säljs endast i Finland medan Nordea Nordic Fund finns tillgänglig både i Sverige och Finland.  

Informationsbrev har skickats ut

Information om fusionen har skickats ut till alla berörda andelsägare, både i den överlåtande och i den mottagande fonden. Här nedan kan du se det reviderade brevet som skickats till alla andelsägare i Nordea Nordic Fund i Sverige. 

Informationsbrev - Fusion Nordea Nordic  (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

(pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönsterDu kan också läsa det fullständiga informationsbrevet från Nordea Funds Ab i Finland som ansvarar för denna fusion. Observera dock att i detta brev ingår handelsspecifik information som endast gäller för andelsägare i Finland. I Finland säljs Nordea Nordic Fund under namnet Nordea Nordiska Länder.

Fusion Nordic - originalbrev (pdf, 23 KB)Öppnas i nytt fönster

Revisorsyttrande

I samband ska en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som vi publicerar på denna sida när det är klart.

Fond fusioneras in i Nordea Global

Publiceringsdatum: 6 mars 2018

Den 14 april 2018 fusioneras fonden Nordea Aktieportfölj in i Nordea Global. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen i Finland eftersom båda fonderna är registrerade där. Nordea Aktieportfölj säljs endast i Finland medan Nordea Global finns tillgänglig både i Sverige och Finland.

Informationsbrev har skickats ut

Information om fusionen har skickats ut till alla berörda andelsägare, både i den överlåtande och i den mottagande fonden. Här nedan kan du se det reviderade brevet som skickats till alla andelsägare i Nordea Global i Sverige. 

Informationsbrev fusion Nordea Global (pdf, 66 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan också läsa det fullständiga informationsbrevet från Nordea Funds Ab i Finland som ansvarar för denna fusion. Observera dock att i detta brev ingår handelsspecifik information som endast gäller för andelsägare i Finland.

Fusion Nordea Global - originalbrev (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster

Revisorsyttrande

I samband ska en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som vi publicerar på denna sida när det är klart.

Ny fond - Nordea European Stars

Publiceringsdatum: 23 februari 2018

Den 15 februari lanserade vi Nordea European Stars. Fonden blev då den sjätte medlemmen i vår hållbara fondfamilj Nordea Stars. Dessa fonder investerar enbart i fonder som inte bara är starka ur en finansiell synvinkel men som också är bra på att hantera frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagstyrning.

Läs merÖppnas i nytt fönster

Beloppsgräns tas bort för Nordea 1 - Stable Return Fund

Publiceringsdatum: 30 november 2017

Den 6 september 2016 informerade om att styrelsen för NORDEA 1, SICAV beslutat att stänga fonden Nordea 1 - Stable Return Fund på obestämd tid genom så kallad Soft Closure och att sätta en gräns för dagliga insättningar och byten i fonden till en miljon euro (1 000 000 euro) eller motsvarande per investerare.

Syftet med dagsgränsen på 1 MEUR var att skydda befintliga andelsinnehavares intressen på grund av kapacitetsbegränsningar. 

Situationen har omprövats av styrelsen som anser att inlösennivån kombinerat med dagsgränsen på 1 MEUR har fått ned de förvaltade tillgångarna till en nivå som gör det möjligt att ta bort dagsgränsen på 1 MEUR per den 1 december 2017.

Nordea Nya Tillväxtmarknader - ändrad placeringsinriktning

Publiceringsdatum: 27 oktober 2017

Den 27 november 2017 fick Nordea Nya TIllväxtmarknader ändrade fondbestämmelser. Efter ändringen kommer fonden kunna placera globalt på nya tillväxtmarknader. Tidigare var fonden begränsad till enbart europeiska nya tillväxtmarknader.

Nedan följer en översikt av de ändringar som införs:

  • Fondens investeringsunivers breddas så att den innefattar globala nya tillväxtmarknader.
  • Fondens jämförelseindex ändras till 50 procent MSCI Frontier Markets och 50 procent MSCI Frontier Emerging Markets.
  • Fonden kommer att förvaltas av Jorry Rask Nøddekær och Jakob Zierau, som båda sedan många år förvaltar ett flertal av Nordeas tillväxtmarknadsfonder.

Ovanstående ändringar förväntas inte påverka fondens risknivå. Inte heller fondens förvaltningsavgift påverkas, utan den ligger kvar på 1,85 procent.

I och med ändringen får också fonden en så kallad fördröjd handel. Det innebär att order om köp och försäljning som lämnas in före bryttiden klockan 15.30 beräknas till följande bankdags andelsvärde. Order som lämnas in efter bryttiden beräknas till andelsvärdet två dagar efter orderinlämning.

Namnbyte för tre fonder

Publiceringsdatum: 22 september 2017

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV  informeras härmed om att ett nytt prospekt träder i kraft den 23 oktober 2017. Syfte är bland annat att införa de ändringar som sammanfattas i det bifogade dokumentet. Den den huvudsakliga ändringen är namnbyte för tre fonder.

De huvudsakliga ändringarna är:

Nordea Alpha 15 byter namn till Nordea Alpha 15 MA Fund

Nordea Flexible Fixed Income Plus Fund byter namn till Nordea Balanced Income Fund

Nordea Multi-Asset Fund byter namn till Nordea Alpha 10 MA Fund

Meddelande till andelsägarna i Nordea 1 - Prospektändringar okt 2017 (pdf, 88 KB)Öppnas i nytt fönster

Generationsfond 40-tal fusioneras med Generationsfond Senior

Publiceringsdatum: 22 september 2017, Fusionen genomfördes den 6 oktober 2017.

Nordeas Generationsfonder är blandfonder inom premiepensionssystemet som anpassar placeringarna efter hur nära du är din tilltänka pensionsdag. Initialt innehåller de huvudsakligen aktier för att närmare det tänkta pensionsåret successivt övergå till räntebärande placeringar. I Generationsfond 40-tal har övergången mot räntebärande placeringar nu avslutats då placeringarna i fonden nått den slutliga fördelningen på 20 procent aktier och 80 procent räntebärande värdepapper. Detta innebär också att Nordea Generationsfond 40-tal och Nordea Generationsfond Senior är identiska i sin placeringsinriktning och fusion av dessa fonder är nästa steg i förvaltningsprocessen. Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Generationsfond 40-tal till Nordea Generationsfond Senior och alla andelsägare får samma rättigheter.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen. 

Frågor             

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360. 

Sänkt avgift i Globala Tillväxtmarknader

Publiceringsdatum: 22 september 2017

Den 22 september 2017 sänktes förvaltningsavgiften i fonden Nordea Globala Tillväxtmarknader från 2,00 procent till 1,60 procent.

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster