Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Arkiv för ändringar i vårt fondutbud

Ändringar äldre än tolv månader

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra fonder och vårt fondutbud. Här kan du se ändringar vi genomfört för mer än tolv månader sedan men mindre än fem år tillbaka. Vill du ha mer information om nedanstående ändringar eller frågor kring äldre ändringar som inte finns publicerade här är du välkommen att kontakta oss på fonder@nordea.com.

Datumet i rubriken visar det datum informationen publicerats.

2017

12 juni 2017 - Ändringar i prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

I bifogat meddelande vill Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A informera dig som andelsägare i Nordea Asset Allocation Fund om vissa ändringar för fonden som träder i kraft den 13 juli 2017  

NAAF - Meddelande andelsägare maj 2017 (pdf, 203 KB)Öppnas i nytt fönster


4 maj 2017 - Nytt administrativt ombud för fonder registrerade i Luxemburg

Den centrala administrationen av Nordeas Luxemburgregistrerade fonder hanteras av Nordea Bank S.A men från den 1 maj 2017 kommer den i stället att utföras internt av fondens förvaltningsbolag, Nordea Investment Funds S.A.  

Operativt sett innebär inte detta några förändringar när det gäller den centrala administrationsverksamheten eftersom de medarbetare, avdelningar och system som utför dessa uppgifter förblir desamma.  Förändringen medför inga kostnader för investerarna.

Läs mer i bifogade meddelanden.

Byte av administrationsombud Nordea 1 SICAV (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster 

Byte av administrationsombud Nordea Asset Allocation Fund (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster 

Byte av administrationsombud Nordea Fund of Funds (pdf, 71 KB)Öppnas i nytt fönster 

Byte av administrationsombud Nordea International Fund (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster

3 mars 2017 - Swedish Bond Stars lanseras

Den 3 mars 2017 lanserar vi en ny fond - Nordea Swedish Bond Stars. Fonden är en räntefond med hållbar inriktning. Fonden kommer att ingå i vår fondfamilj Stars och kommer därmed att ha extra fokus på frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Läs mer om våra Starsfonder

11 januari 2017 - Nordea 1, Stabila Aktier Tillväxtmarknader stänger för nya andelsägare

Från och med den 1 februari 2017 stänger Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader för nya andelsägare.

För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader, och för att de befintliga andelsägarna i fonden fortsatt ska kunna ha möjlighet till god avkastning, har styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga fonden på obestämd tid. (Observera att fondens engelska namn är Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund.) 

Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare, oavsett om de vill köpa andelar i Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader eller byta andelar från en annan fond.  

Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader. 

Beslutet kommer att omprövas så snart man bedömer att fonden återigen kan ta emot nyinsättningar utan att de befintliga andelsägarnas intressen åsidosätts. 

2016

25 oktober 2016 - Nordea Flexible Fixed Income fund lanseras

Den 20 oktober 2016 lanserades Nordea Flexible Fixed Income Fund i Sverige. Fonden har funnits i Luxemburg sedan 2013 och förvaltas av det nyligen prisvinnande Nordea Multi Assets Team. 

6 oktober 2016  - Prospektändringar i Nordea Dedicated Investment Fund

Prospektet för Nordea Dedicated Investment Fund uppdateras i oktober 2016. Här kan du läsa om ändringarna. Informationsmaterialet finns endast på engelska.

NDIF Ändringar i prospekt okt 2016 (pdf, 393 KB)Öppnas i nytt fönster

5 oktober 2016 - ETF-fonder stängs

Fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF stängdes den 5 oktober 2016.

7 september 2016 - Nordea Stable Return Fund stängs för nya andelsägare

Nordea Stable Return Fund (SRF) stängs för nya andelsägare och beloppsgränsen för insättningar höjs. För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av SRF, och för att de befintliga andelsinnehavarna i SRF ska kunna fortsätta att dra nytta av delfondens starka utveckling, har styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga SRF för nya andelsägare på obestämd tid från och med den 7 september 2016.

15 augusti 2016 - Nordenfonden fusioneras med Avanti

Nordea Nordenfond fusioneras med Nordea Avanti. Den 23 september 2016 fusioneras Nordea Nordenfond med Nordea Avanti. Den mottagande fonden bytte namn i samband med fusionen till Nordea Nordic Fund.

2 augusti 2016 - Nordisk Kreditfond fusioneras med European Cross Credit

Den 13 september 2016 fusioneras Nordea Nordisk Kreditfond med Nordea European Cross credit Fund, under den senares namn. 

22 juni 2016 - Etiska kriterier stärks för institutionella fonder

De etiska kriterierna för våra svenska institutionella fonder stärks ytterligare genom att vi nu inför screening, granskning, av kol och fossilt bränsle. Det innebär att dessa fonder inte får placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kolbrytning. Vidare får dessa fonder inte heller placera i bolag där mer än 50 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion, distribution och service inom kategorin fossilt bränsle.

21 juni 2016 - två nya räntefonder

Den 20 juni 2016 lanserades två nya räntefonder med inriktning på tillväxtmarknader; Nordea Emerging Market Local Debdt Fund Plus och Nordea Emerging Market Hard Currency Bond Fund.

13 juni 2016 - ändrad förvaltningsstrategi Inst Aktiefonden Världen

Den 13 juni 2016 ändras förvaltningsstrategin för Institutionella Aktiefonden Världen. Fonden är aktivt förvaltad men kommer nu att förvaltas i enlighet med en mer indexnära lågkoldioxidstrategi som eftersträvar en bättre utveckling än den breda aktiemarknaden samtidigt som fondportföljens koldioxidavtryck relativt den breda aktiemarknaden minimeras. Fonden strävar till att åstadkomma detta genom att bland annat aktivt undervikta utsläppstunga sektorer och bolag. 

Fonden får ett nytt jämförelseindex, MSCI World Low Carbon Target Index Net Return, och förvaltningsavgiften sänks till 0,50 procent.

23 maj 2016 - Ny fond, Global Stars

Den 23 maj 2016 lanserades den fjärde fonden i vår Stars-familj - Nordea Global Stars. 

13 maj 2016 - European Opportunity Fund fusioneras med European Value Fund

Den 29 juni 2016 fusioneras Nordea European Opportunity Fund med Nordea European Value Fund, under den senares namn. 

6 maj 2016 - Brasilienfonden fusioneras med Latin American Equity Fund

Den 22 juni 2016 fusioneras Nordea Brasilienfond med Nordea Latin American Equity Fund*, under den senares namn. 

27 april 2016 - Global Value Fund fusioneras med Global Dividend Fund II

Den 10 juni 2016 fusioneras Nordea Global Value Fund med Nordea Global Dividend Fund ll. Fondens namn kommer att vara Nordea Global Dividend Fund ll. 

27 april 2016 - Stable Equity Long/Short stängs för insättningar

Den 27 april 2016 stängs Nordea 1, Stable Equity Long Short för insättningar. Alla insättningar stoppas, både för nya kunder och för befintliga andelsägare. Befintliga månadssparanden kommer att fortsätta april ut men från och med maj månad stoppas även dessa. 

21 mars 2016 - Stable Equity Long/Short stängs för nya andelsägare

Nordea 1, SICAV -  Stable Equity Long/Short Fund (SELSF) stängs för nya andelsägare. För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av SELSF, och för att de befintliga andelsinnehavarna i SELSF ska kunna fortsätta att dra nytta av delfondens starka utveckling, har Styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga SELSF på obestämd tid från och med den 21 mars 2016.  Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare från och med den 21 mars 2016. Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i SELSF.

4 mars 2016 - Value Masters Fund fusioneras med Stabila Aktier

Den 5 april 2016 fusioneras Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund med Nordea Stabila Aktier under den senares namn. 

18 mars 2016 - European High Yield Bond Fund II får ändra placeringsinriktning

Nordea European High Yield Bond Fund II får idag ändrad placeringsinriktning och kommer i fortsättningen även kunna investera i finansbolag inom High Yield sektorn. Även index på fonden kommer ändras så att den nya placeringsinriktningen speglas. Nytt index är Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index – 100% hedged to EUR.

26 februari 2016 - Ändrad placeringsinriktning för tre räntefonder

Placeringsinriktningen har ändrats för Bostadsobligationsfonden, Räntefonden och Obligationsfonden. Efter ändring har var och en av dessa fonder möjlighet att investera minst 75 procent av fondförmögenheten i svenska räntebärande värdepapper och upp till 25 procent i europeiska räntebärande värdepapper. Tidigare låg begränsningen vid 20 procent europeiska räntebärande värdepapper.

Förändringarna trädde i kraft den 26 februari för Räntefonden och Obligationsfonden och den 1 mars för Bostadsobligationsfonden.

2015

11 december 2015 - Ny fond, European Smaller Companies

Den 9 december 2015 lanserades fonden Nordea European Smaller Companies i Sverige. 

1 november 2015 - Ny VD för Nordea Funds

Från och med den 1 november 2015 tillträder Henrika Vikman som ny vd för Nordea Funds Ab. Hon ersätter tidigare vd Jari Kivihuhta. 

16 oktober 2015 - Sänkt förvaltningsavgift för två räntefonder

Från och med den 16 oktober 2015 sänks förvaltningsavgiften för Nordea Bostadsobligationsfond från 0,60 till 0,50 procent och för Nordea FRN Fund från 0,40 till 0,20 procent.

1 juli 2015 - Två förvaltare för Stratega- och Generationsfonder

Från den 1 juli 2015 har Nordeas Strategafonder och Generationsfonder två ansvariga förvaltare istället för en. För information om fondernas aktuella ansvariga förvaltare se Fondinformationstjänsten.

1 mars 2015 - Ny revisor i Nordea International Fund 

Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A. har utnämnt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor för Nordea International Fund. Ändringen är giltig från och med den 20 april 2015.

2014

19 november 2014 - Sänkt förvaltningsavgift i korta räntefonder 

Idag, onsdagen den 19 november 2014, sänker vi förvaltningsavgiften i följande fonder:

Nordea Institutionell Kortränta, ny förvaltningsavgift är 0,15 procent

Nordea Sekura, ny förvaltningsavgift är 0,20 procent

Nordea Likviditetsinvest, ny förvaltningsavgift är 0,20 procent

Nordea Räntefond, ny förvaltningsavgift är 0,20 procent

5 september 2014 - Fusioner i Nordeas Europafonder

Den 5 september 2014 fusioneras Institutionella Aktiefonden Europa med Nordea Pro European Fund, under den senares namn.

Den 6 september 2014 läggs aktiefonderna Nordea Selekta Europa och Nordea Europafond samman med Nordea Europe Fund, under den senares namn.

14 juni 2014 - Sverigefonden fusioneras med Swedish Stars

Den 14 juni 2014 fusioneras Nordea Sverigefond in i Nordea Swedish Stars. Fondens namn kommer att vara Nordea Swedish Stars. Samtidigt sker en del förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Swedish Stars.

19 maj 2014 - Ny prissättningsmetod i Finlandsregistrerade fonder 

Från och med den 19 maj 2014 kommer Finlandsregistrerade aktieindex- och företagsobligationsfonder att använda metoden transaktionsjusterat andelsvärde vid prissättning av fonderna. Även Finlandsregistrerade räntefonder som placerar på tillväxtmarknaderna kommer att använda sig av denna metod.

1 april 2014 - Ny struktur för Nordeas fondverksamhet i Norden

Under 2014 görs fondverksamheten inom Nordea om. De fyra nordiska fondbolagen samlas i ett gemensamt fondbolag, Nordea Funds Ab, med säte i Finland och med filialer i Sverige, Danmark och Norge.

I Sverige är förändringen planerad att genomföras den 1 april 2014.

Formellt sett innebär förändringen att förvaltningen av de sverigeregistrerade fonderna flyttas till Nordea Funds Ab. 

För dig som andelsägare har detta ingen praktisk påverkan och medför inga kostnader. Den eller de fonder du sparar i fortsätter att vara registrerade i Sverige. Har du fonder som är registrerade i Finland eller Luxemburg kommer dessa att fortsätta vara registrerade där. Du kommer att kunna köpa och sälja fondandelar precis som vanligt.  

14 mars 2014 - Ny fond, Nordea Global Small Cap Fund

Nu lanserar vi Nordea Global Small Cap Fund, en aktiefond som placerar i småbolag från hela världen. 

17 januari 2014 - Nordea Olympiafond - ändring i fondbestämmelserna

Den 17 januari 2014 sker en förändring i fondbestämmelserna för Nordea Olympiafond. Ändringen innebär att utdelningen till Sveriges Olympiska Kommitté höjs från 1 procent till 1,5 procent. Från den 1 januari sänks förvaltningsavgiften från 1,5 procent till 1 procent. 

2013

11 november 2013 - Luxregistrerade fonder byter förvaltande fondbolag 

Den 11 november 2013 bytte åtta Luxemburgregistrerade fonder förvaltande fondbolag, från Nordea Investment Funds Company I S.A. till Nordea Investment Funds S.A. Ändringen har skett på grund av en omstrukturering inom Nordea i Luxemburg.

De fonder som påverkas är: Futura, Optima, Spara Trean, Asian Fund, Likviditetsinvest, Obligationsinvest, Räntefond Företag och Sekura.

29 oktober 2013 - Nordea Kinafond blir en matarfond 

Nordea Kinafond blir en matarfon vilket i praktiken innebär att fonden kommer att placera i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund, som i sin tur placerar på den kinesiska aktiemarknaden, istället för att placera direkt på aktiemarknaden i Kina. Ändringen genomförs 29 november 2013.

3 oktober 2013 - Ny fond, Nordea Nordic Ideas Equity Fund 

Nu lanserar vi Nordea Nordic Ideas Equity Fund, en aktiefond som placerar i små, medelstora och stora börsbolag på den nordiska marknaden. 

20 september 2013 - Fonden Selekta Sverige fusioneras med Swedish Stars 

Den 20 oktober 2013 fusioneras Nordea Selekta Sverige med Nordea Swedish Stars under namnet Nordea Swedish Stars.

15 oktober 2013 - Lägsta insättningsgräns höjs i Nordea Småbolagsfond Norden

Den 15 oktober 2013 höjs insättningsgränsen för nya kunder i Nordea Småbolagsfond Norden till 100 miljoner kronor. Befintliga andelsägare kan spara i fonden precis som vanligt.