Förvaltarregistrering av innehav i Nordeas Sverige- och Finlandsregistrerade fonder

Från och med 1 april 2024 kommer Nordea Bank att stå registrerad som förvaltare i andelsägarregistret för Nordeas Sverige- och Finlandsregistrerade fonder, i likhet med Nordeas Luxemburgbaserade fonder och de externa fonder som Nordea erbjuder. 

För dig som är andelsägare i de berörda fonderna innebär det att dina fondandelar går från att vara direkt registrerade hos Nordeas fondbolag till att Nordea Bank kommer stå som förvaltare i fondbolagets andelsägarregister.

Frågor och svar angående förändringen

Behöver jag som kund göra något med anledning av den här förändringen?

Nej. Förändringen sker per automatik den 1 april och du som kund kommer även fortsättningsvis att se dina innehav på samma sätt som idag.

Innebär den här förändringen någon kostnad för mig som kund?

Nej, det här är endast en juridisk och operationell förändring mellan Nordea Bank och Nordea Funds.

Påverkas mitt investerarskydd?

Nej, du som kund har samma investerarskydd som idag.

När sker förändringen?

Förändringen träder i kraft 1 april 2024.

Varför gör Nordea den här förändringen?

Förändringen är en harmonisering med den lösning som Nordea redan har för Luxemburg- och externa fonder. Förvaltarregistrering är den mest vanligt förekommande metoden för fondhandel på den svenska marknaden.

Vad innebär förvaltarregistrering?

Det innebär att dina fondandelar går från att vara direkt registrerade i fondbolaget Nordea Funds, till att Nordea Bank kommer stå som förvaltare i fondbolagets andelsägarregister.

Generellt sett finns det två alternativ att registrera innehav i fondandelar

1. Direktregistrering av kunders fondandelar hos fondbolaget (Nordea Funds)

2. Förvaltarregistrering av kunders fondandelar hos en förvaltare, i det här fallet Nordea Bank, innebär att Nordea Bank står uppförd i fondbolagets andelsägarregister som förvaltare. Nordea Bank är därmed ansvarig för att förse dig som kund med information om fonden. Du som kund är fortfarande ägare till dina fondandelar.

Vem kan jag som kund kontakta om jag har ytterligare frågor eller vill avsäga mig förvaltarregistreringen?

Du som privatkund kan vända dig till Nordeas kundservice för privatpersoner eller till din rådgivare.

Du som företagskund kan vända dig till Nordeas kundservice för företag eller till din rådgivare.

Om du önskar avsäga dig förvaltarregistreringen måste du ha informerat oss på Nordea senast 31 mars 2024.