Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Om Nordea Funds Ab

Ett nordiskt fondbolag

Att låta någon förvalta dina pengar ska kännas bra. Vi på Nordea Fonder arbetar för att ge dig en långsiktigt god avkastning, samtidigt som vi vill se till att dina sparpengar också arbetar för en mer hållbar framtid.

Vi är det största fondbolaget i Norden och miljoner fondsparare har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. Vi erbjuder ett av marknadens största fondutbud och vårt fokus ligger på aktivt förvaltade fonder som integrerar marknadsinsikter, djup företagsanalys och hållbarhetsfaktorer.

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen. Bolaget hade under 2017 47 anställda och är registrerat i Finland med Helsingfors som hemort. I Sverige bedrivs fondverksamheten genom den svenska filialen, Nordea Funds Ab, Svensk Filial. Filialer finns även i Norge och Danmark.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Organisation

Styrelse, revisorer och tillsynsmyndighet för Nordea Funds Ab.

Styrelse i Nordea Funds Ab

Jukka Perttula, ordförande, finsk medborgare   
Head of Nordea Private Banking Finland  
Cecilia Marlow*, vice ordförande, svensk medborgare  
Styrelseproffs
Torolf Aadnesen*, norsk medborgare  
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas * 
Katja Bergqvist, svensk medborgare 
Co-head of Nordea Wealth Management, Head of Products & Digital Wealth
Petri Nikkilä, finsk medborgare
Executive Vice President, Chief Commercial and Digital Officer, Nordea Group    
Vesa Olikainen, finsk medborgare
Head of Investment Center, Nordea Wealth Management    
Marianne Philip*, dansk medborgare 
Advokat, delägare, Kromann Reumert
Reima Rytsölä*, finsk medborgare, vice verkställande direktör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

* oberoende styrelsemedlem  

Tillsynsmyndighet 

Fondbolaget och fondverksamheten övervakas av Finansinspektionen. 
Besöksadress: Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors. 
Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors   
Telefon: +358 (0)10 831 51   
Fax: +358 (0)10 831 5328   
E-post:  finassivalvonta@finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster 
Webbplats:  www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster

Revisorer

PricewaterhouseCoopers Oy     
Huvudansvarig revisor: Martin Grandell, CGR    
Revisorssuppleanter: Taru Mäenpää, CGR  

Revisorerna är finska medborgare 

Kontaktuppgifter Nordea Funds Ab

Verkställande direktör: Henrika Vikman, finsk medborgare 
Adress: Aleksi Kivis gata 7,
00500 Helsingfors
FO-nummer: 1737785-9 
Momsnummer: FI17377859
Telefon +358(0)9-1651 
Telefax +358 (0)9-165 48368 
E-post: L2488@nordea.com

Nordea Funds policy för Ansvarsfulla investeringar

Vi lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning. I vår policy kan du läsa om våra ståndpunkter i dessa viktiga frågor.

Nordea Funds RI Policy (pdf, 4 MB)Öppnas i nytt fönster

Om den svenska filialen

Fondverksamheten i Sverige bedrivs genom Nordea Funds Ab, svensk filial.

Nordea Funds Ab, svensk filial

Organisationsnummer: 516408-8782
Verkställande direktör: Maria Rengefors
Klagomålsansvarig: Maria Rengefors
Postadress:  M541, 105 71 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 21 
Telefon: 010-157 10 00
E-post: fonder@nordea.com

Svensk kod för fondbolag

Fondbolagens förening

Nordea Funds Ab, Svensk Filial är medlem i branschorganisationen Fondbolagens förening och följer den kod för styrning av fondbolag som föreningen tagit fram för att främja sund fondverksamhet och värna förtroende för fondsparandet i Sverige. Koden togs fram i december 2004.

Läs mer på hemsidan för Fondbolagens föreningÖppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Fondbolagens förening är en av finansiärerna bakom Konsumenternas bank- och finansbyrå. Tillsammans med Konsumenternas försäkringsbyrå driver man bland annat webbplatsen "konsumenternas", där du som konsument hittar opartisk information och vägledning i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.