Om Nordea Funds Ab

Ett nordiskt fondbolag

Att låta någon förvalta dina pengar ska kännas bra. Vi på Nordea Fonder arbetar för att ge dig en långsiktigt god avkastning, samtidigt som vi vill se till att dina sparpengar också arbetar för en mer hållbar framtid.

Vi är det största fondbolaget i Norden och miljoner fondsparare har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. Vi erbjuder ett av marknadens största fondutbud och vårt fokus ligger på aktivt förvaltade fonder som integrerar marknadsinsikter, djup företagsanalys och hållbarhetsfaktorer.

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen och är registrerat i Finland med Helsingfors som hemort. I Sverige bedrivs fondverksamheten genom den svenska filialen, Nordea Funds Ab, Svensk Filial. Filialer finns även i Norge och Danmark.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Organisation

Styrelse, revisorer och tillsynsmyndighet för Nordea Funds Ab.

Styrelse i Nordea Funds Ab

Jukka Perttula, ordförande, finsk medborgare   
Styrelseproffs   
Torolf Aadnesen*, norsk medborgare  
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas  
Søren Thorius Mølhave Andresen, dansk medborgare 
Head of COO and Funds, Nordea Asset & Wealth Management
Lotta Bourgoin, svensk medborgare,
Deputy Head of Business Banking Sweden, Nordea
Per Långsved, svensk medborgare
Head of Personal Banking Sweden & Country Senior Executive, Nordea 
Vesa Ollikainen, finsk medborgare
Head of Investment Center, Nordea Wealth Management  
Marianne Philip*, dansk medborgare
Advokat, delägare, Kromann Reumert 
Reima Rytsölä*, finsk medborgare, vice verkställande direktör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 

* oberoende styrelsemedlem  

Tillsynsmyndighet 

Fondbolaget och fondverksamheten övervakas av Finansinspektionen. 
Besöksadress: Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors. 
Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors   
Telefon: +358 (0)10 831 51   
Fax: +358 (0)10 831 5328   
E-post:  finassivalvonta@finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster 
Webbplats:  www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster

Revisorer

PricewaterhouseCoopers Oy     
Huvudansvarig revisor: Martin Grandell, CGR    
Revisorssuppleanter: Taru Mäenpää, CGR  

Revisorerna är finska medborgare 

Kontaktuppgifter Nordea Funds Ab

Verkställande direktör: Tanja Eronen, finsk medborgare
Vice Verkställande direktör: Maria Ekqvist, finsk medborgare  
Adress: Aleksi Kivis gata 7,
00500 Helsingfors
FO-nummer: 1737785-9 
Momsnummer: FI17377859
Telefon +35200 3000  

Om den svenska filialen

Fondverksamheten i Sverige bedrivs genom Nordea Funds Ab, svensk filial.

Nordea Funds Ab, svensk filial

Organisationsnummer: 516408-8782
Verkställande direktör: Maria Rengefors
Klagomålsansvarig: Maria Rengefors
Postadress:  M541, 105 71 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 21 
E-post: fonder@nordea.com

Svensk kod för fondbolag

Fondbolagens förening

Nordea Funds Ab, Svensk Filial är medlem i branschorganisationen Fondbolagens förening och följer den kod för styrning av fondbolag som föreningen tagit fram för att främja sund fondverksamhet och värna förtroende för fondsparandet i Sverige. Koden togs fram i december 2004.

Läs mer på hemsidan för Fondbolagens föreningÖppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Fondbolagens förening är en av finansiärerna bakom Konsumenternas bank- och finansbyrå. Tillsammans med Konsumenternas försäkringsbyrå driver man bland annat webbplatsen "konsumenternas", där du som konsument hittar opartisk information och vägledning i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.